Bolånemarginal-arkiv - bolåneräntor.se

Bolånemarginal

Bolånemarginalen visar hur mycket pengar bankerna i genomsnitt tjänar på sina bolån. Finansinspektionen tar fram uppgiften kvartalsvis. De jämför då bankernas faktiska utlåningsränta för en viss period med deras finansieringskostnad för samma period. Alltså: Bolånemarginal = Bankernas bruttomarginal = [Bankernas faktiska utlåningsränta – deras finansieringskostnad].

Så mycket tjänar din bank på ditt bolån – kvartal 1, 2020

Bankernas bolånemarginal minskade med 8 punkter under det första kvartalet 2020. Från 1,37 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 till 1,29 procent vid utgången av det första kvartalet 2020.  Bankerna har således inte tagit full kompensation för Riksbankens räntehöjning i december 2019 och den ökade finansieringskostnad som främst uppkommit med covid-19 | corona, …

Så mycket tjänar din bank på ditt bolån – kvartal 1, 2020 Läs mer »

Bankernas bolånemarginal – så mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån

Inga större förändringar på bankernas bolånemarginal mellan det andra och tredje kvartalet 2019. Bankernas bolånemarginal minskade marginellt från 1,44 vid utgången av det andra kvartalet till 1,42 procentenheter vid utgången av det tredje kvartalet. Bankernas finansieringskostnad var oförändrad enligt Finansinspektionen så förändringen beror uteslutande på att den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan minskat något mellan perioderna. Fortsätt …

Bankernas bolånemarginal – så mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån Läs mer »

Fortsatt utrymme att sänka din bolåneränta – bankernas höga vinster på bolån kvarstår

Bankernas bolånemarginal uppgick till 1,44 procent för det andra kvartalet 2019. En marginell minskning med 0,02 procentenheter mot det första kvartalet 2019 då bolånemarginalen uppgick till 1,46 procent. Bankernas finansieringskostnad var i princip oförändrad så förändringen beror nästan uteslutande på att den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan minskat något mellan perioderna. Fortsätt förhandla ner din bolåneränta Positivt …

Fortsatt utrymme att sänka din bolåneränta – bankernas höga vinster på bolån kvarstår Läs mer »

Rekord i bankernas marginal på bolån

Bankernas marginal på bolån är rekordhöga visar siffror från Finansinspektionen. För december 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,71 procent mot 1,67 procent för september 2017. Observera att FI har gjort en “mindre metodförändring för beräkningen av utlåningsräntan” från och med beräkningen av bruttomarginalen för kvartal 4 2017, vilket måste beaktas vid statiska jämförelser …

Rekord i bankernas marginal på bolån Läs mer »

Marginellt lägre marginal på bankernas bolån

Bankerna har fortfarande god intjäning på sina bolån visar siffror från Finansinspektionen. För september 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,71 procent mot 1,73 procent för juni 2017. Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat …

Marginellt lägre marginal på bankernas bolån Läs mer »

Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån

Bankerna har fortfarande god intjäning på sina bolån visar siffror från Finansinspektionen. För juni 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,73 procent. Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid. För juni …

Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån Läs mer »