Danske Bank sänker räntan på samtliga bolån

Danske Bank sänker listräntan på samtliga bolån med mellan 0,05 och 0,30 procentenheter från den 8 december 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,84% -0,05%

5,79%

1 år 5,54% -0,20% 5,34%
2 år 5,24% -0,30% 4,94%
3 år 4,89% -0,20% 4,69%
5 år 4,56% -0,20% 4,36%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Skandia sänker vissa bolåneräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,20 till 0,30 procentenheter från den 7 december 2023. Listräntan för tre månaders räntan lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,89% -0,20% 5,69%
2 år 5,49% -0,20% 5,29%
3 år 5,44% -0,30% 5,14%
5 år 5,20% -0,25% 4,95%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Ny sänkning av längre boräntor från Landshypotek

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,25 och 0,40 procentenheter från den 6 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. Det var inte länge sedan Landshypotek senast sänkte sina längre listräntor.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,34% -0,25% 5,09%
2 år 4,89% -0,40% 4,49%
3 år 4,67% -0,35% 4,32%
5 år 4,41% -0,30% 4,11%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

SBAB sänker samtliga bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från och med den 1 december 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,22% -0,10% 5,12%
1 år 5,32% -0,15% 5,17%
2 år 4,86% -0,10% 4,76%
3 år 4,68% -0,10% 4,58%
5 år 4,51% -0,10% 4,41%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Ålandsbanken sänker listräntor på bolån med längre bindningstid

Ålandsbanken sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,10 procentenheter från den 30 november 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,95% oförändrad 5,95%
1 år 5,45% -0,10% 5,35%
2 år 5,05% -0,10% 4,95%
3 år 4,85% -0,10% 4,75%
5 år 4,65% -0,10% 4,55%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Landshypotek gör ny sänkning av längre boräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter från den 29 november 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,49% -0,15% 5,34%
2 år 5,04% -0,15% 4,89%
3 år 4,82% -0,15% 4,67%
5 år 4,61% -0,20% 4,41%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan med två års bindningstid

Länsförsäkringar sänker listräntan på bolån med två års bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 27 november 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 5,04% -0,10% 4,94%
3 år 4,80% oförändrad 4,80%
5 år 4,44% oförändrad 4,54%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Danske Bank sänker räntan på bolån med längre bindningstid

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 17 november 2023. Listräntorna med kortare bindningstid lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,84% oförändrad

5,84%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% -0,10% 5,24%
3 år 5,09% -0,20% 4,89%
5 år 4,76% -0,20% 4,56%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Swedbank både höjer och sänker listräntan

Swedbank sänker listräntan för bolån med tre års bindningstid med 0,02 procentenheter från den 14 november 2023 och höjer samtidigt listräntan för bolån med fem års bindningstid med 0,15 procentenheter. Övriga listräntor lämnas oförändrade. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,94% oförändrad 5,94%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 4,94% oförändrad 4,94%
3 år 4,74% -0,02% 4,72%
5 år 4,34% +0,15% 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

SBAB sänker vissa boräntor

SBAB sänker den så kallade listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter från och med den 9 november 2023. Tremånaders räntan lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,22% oförändrad 5,22%
1 år 5,37% -0,05% 5,32%
2 år 5,11% -0,25% 4,86%
3 år 4,88% -0,20% 4,68%
5 år 4,61% -0,10% 4,51%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.