Bolånenytt - bolåneräntor.se
 

Skandia höjer samtliga bolåneräntor

Skandia höjer listräntan för samtliga bolån med 0,15 procentenheter från och med den 24 maj 2022. 

Det är sjätte gången Skandia höjer sina bolåneräntor sedan mitten av mars 2022 – och nu har både 3- och 5-års räntan passerat 4 procent.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,38% +0,15% 2,53%
1 år 3,08% +0,15% 3,23%
2 år 3,75% +0,15% 3,90%
3 år 4,00% +0,15% 4,15%
5 år 4,10% +0,15% 4,25%
För fullständig information hänvisar vi till Skandia.

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån – för fjärde gången i år

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,10 till 0,25 procentenheter från och med den 23 maj 2022 för att uppnå ”SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,07% +0,10% 2,17%
1 år 2,47% +0,20% 2,67%
2 år 3,01% +0,25% 3,26%
3 år 3,28% +0,25% 3,53%
5 år 3,41% +0,25% 3,66%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer samtliga bolåneräntor

Länsförsäkringar gör sin fjärde räntehöjning för i år och höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,05 och 0,45 procentenheter från och med den 12 maj 2022. Länsförsäkringar föregående höjning var så nära i tid som den 4 maj 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,64% +0,05% 2,69%
1 år 2,54% +0,45% 2,99%
2 år 2,99% +0,45% 3,44%
3 år 3,19% +0,40% 3,59%
5 år 3,39% +0,45% 2,84%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Ny höjning av Handelsbanken – höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider

Handelsbanken höjer listräntan för samtliga bolån med  mellan 0,05 till 0,50 procentenheter från och med den 11 maj 2022; åtta dagar efter sin senaste höjning, vilket du kan läsa om här

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,64% +0,05% 2,69%
1 år 2,54% +0,50% 3,04%
2 år 2,89% +0,50% 3,39%
3 år 3,14% +0,50% 3,64%
5 år 3,38% +0,50% 3,88%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer listräntan för samtliga bolån

ICA Banken höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från och med den 6 maj 2022. Som skäl för höjningen anger ICA Banken ”ändrade marknadsräntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,85% +0,10% 1,95%
1 år 2,19% +0,20% 2,39%
2 år 2,73% +0,25% 2,98%
3 år 3,00% +0,25% 3,25%
5 år 3,26% +0,25% 3,51%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Rejäla räntehöjningar från Landshypotek – på samtliga bolån

Landshypotek Bank höjer bolåneräntan för samtliga bolåneräntor med mellan 0,25 och 0,50 procentenheter från och med den 6 maj 2022. Landshypotek anger som skäl för höjningen att de ”ökade räntor på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,60% +,025% 1,85%
1 år 2,24% +0,50% 2,74%
2 år 2,99% +0,50% 3,49%
3 år 3,22% +0,50% 3,72%
5 år 3,46% +0,40% 3,86%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer räntan för samtliga bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,20 och 0,35 procentenheter från och med den 6 maj 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,44% +0,26% 2,70%
1 år 1,98% +0,35% 2,33%
2 år 2,68% +0,25% 2,93%
3 år 2,99% +0,20% 3,19%
5 år 3,26% +0,20% 3,46%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Ålandsbanken höjer bolåneräntan för bundna bolån

Ålandsbanken höjer bolåneräntan för bundna bolån med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter enligt nedan från och med den 5 maj 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,60% oförändrad 2,60%
1 år 2,60% +0,05% 2,65%
2 år 2,75% +0,15% 2,90%
3 år 3,00% +0,15% 3,15%
5 år 3,25% +0,15% 3,40%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ny höjning från Skandia – femårsräntan nu över fyra procent

Skandia höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,25 till 0,45 procentenheter från och med den 5 maj 2022. 

Det är femte höjningen sedan mitten av mars 2022 och Skandias 5-års ränta har nu passerat 4 procent.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,13% +0,25% 2,38%
1 år 2,63% +0,45% 3,08%
2 år 3,30% +0,45% 3,75%
3 år 3,65% +0,35% 4,00%
5 år 3,85% +0,25% 4,10%

För fullständig information hänvisar vi till Skandia.

SBAB och Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga sin bolån

Både SBAB och Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga bolån från och med den 4 maj 2022. SBAB med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter och Länsförsäkringar med mellan 0,25 och 0,40 procentenheter. 

För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s respektive Länsförsäkringar pressmeddelande.