Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek sänker listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,15 procentenheter från den 1 december 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats… Fortsätt läsa Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Skandias höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,20 och 0,44 procentenheter från och med den 30 september 2022. Det innebär att Skandia nu förändrat sina listräntor tretton gånger i år.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor… Fortsätt läsa Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,45 procentenheter från och med den 30 november 2022. Det är tionde gången Länsförsäkringar förändrar sina boräntor i år. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig… Fortsätt läsa Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 25 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats… Fortsätt läsa Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Handelsbanken sänker listräntan på bolån med ett års bindningstid

Handelsbanken sänker listräntan på bolån med ett års bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 25 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Handelsbanken sänker listräntan på bolån med ett års bindningstid

Nordea höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Nordea höjer, liksom Swedbank gjorde den 18 november 2022, listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,30 från den 21 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till… Fortsätt läsa Nordea höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Swedbank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Swedbank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,30 procentenheter från och med den 18 november 2022.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3… Fortsätt läsa Swedbank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med 0,10 procentenheter från den 17 november 2022 och sänker samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,10 procentenheter från samma tidpunkt. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Kraftigt stigande bolånekostnader – trots minskad bolånemarginal

Idag presenterade Finansinspektionen bolånemarginalen för det tredje kvartalet för år 2022. Trots att bankernas bolånemarginal försämrats har hushållens kostnader för bolån ökat markant. Under kvartalet har bolånemarginalen minskat med 0,15 procentenheter – från 1,07 till 0,92 procent. En nedgång som givetvis är positiv, men som samtidigt sker från höga nivåer samtidigt som det är en… Fortsätt läsa Kraftigt stigande bolånekostnader – trots minskad bolånemarginal

ICA Banken höjer samtliga listräntor marginellt

ICA Banken höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,02 och 0,15 procentenheter från och med den 12 oktober 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3… Fortsätt läsa ICA Banken höjer samtliga listräntor marginellt