Ordlista

A

Amortera

Amortera innebär att du betalar tillbaka hela eller delar av ett banklån – ofta enligt en bestämd plan. Amortering är ett bra sätt att spara eftersom det sänker dina boendekostnader. I och med amorteringskravet måste numera det stora flertalet nya bolånetagare amortera på sina bolån.

Amorteringsfrihet

Den tid när amorteringar på lånet inte behöver göras, utan under denna period betalar du ”bara” ränta. Observera dock amorteringskravet nedan.

Amorteringskrav

Sedan ett par år tillbaka är det lag på att du måste amortera nya bolån enligt nedan: 

  • Bolån över 70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 2 procent per år
  • Bolån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska amorteras med minst 1 procent per år

Utöver detta ska du som lånar mer än 4,5 gånger din årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 procent av det totala lånebeloppet. Maximal årlig amortering uppgår således till 3 procent av din låneskuld.

Lånar du mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt samtidigt som ditt bolån motsvarar eller understiger 50 procent av bostadens värde är det på samma sätt valfritt att amortera.

B

Belåningsgrad

Belåningsgraden är förhållandet mellan bostadens köpeskilling eller marknadsvärde och bolånets storlek. Lånar du 3 miljoner kronor när du köper en bostad för 4 miljoner kronor är din belåningsgrad 75 procent (3 mkr / 4 mkr = 75%).

Bindningstid

Bindningstid är den tidsperiod som en person är bunden till en tjänst enligt ett avtal. Alltså den tid under vilken lånevillkoren för ett bolån eller annan tjänst är oförändrade; för bolån den tid som den avtalade räntan gäller under en fastställd tid. Under denna tid kan bolåneräntan alltså varken gå upp eller ner utan är konstant.

Bolån

Ett bolån är normalt är ett lån som du tar med säkerhet i en fastighet, en bostadsrätt, en tomträtt eller en byggnad. Vid köp av en fastighet behöver du finansiera en del av ditt bostadsköp med en kontantinsats eftersom banken inte lånar ut mer än högst 85 procent av bostadens marknadsvärde med bostaden som säkerhet.

Bolånelöfte

Annat ord för lånelöfte.

Bolånemarginal

Bolånemarginal eller bankernas bruttomarginal ger en bra bild över hur mycket pengar bankerna tjänar på sina bolån. Finansinspektionen tar fram uppgiften kvartalsvis och jämför då den genomsnittliga räntan som bankernas kunder betalat under en viss tidsperiod med bankernas genomsnittliga finansieringskostnad för samma period. Därigenom kan Finansinspektionen presentera bankernas bruttomarginal för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid. Alltså rent krasst hur mycket pengar bankerna i genomsnitt tjänar på varje bolånekund.

Statistik över bankernas historiska bolånemarginal hittar du här

Bostadskredit

Ord i lagtext för bolån.

C

D

E

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den ränta som ska betalas inklusive de olika avgifter som långivaren tar ut för själva lånet. Den effektiva räntan beaktar således inte bara räntan utan även andra kostnader för lånet som uppläggningsavgift och faktureringsavgift. Den effektiva räntan visar således den totala kreditkostnaden för lånet och ska alltid anges som årsränta i procent.

F

G

Genomsnittsränta

Genomsnittsräntan för bolån visar den ränta för olika räntebindningsperioder, som bankens kunder fått i genomsnitt på nya och villkorsändrade bolån under en kalendermånad. Får du en högre ränteerbjudande än bankens historiska genomsnittsränta anses du således vara en sämre kund än bankens snittkund. Är du det?

H

Handpenningslån

Handpenningslån är ett kortfristigt lån som du kan ta för att betala handpenningen. Handpenningen är normalt 10 procent av köpeskillingen och betalas till mäklaren som håller pengarna spärrade tills affären görs upp.

I

J

K

Kontantinsats

Kontantinsatsen är det du betalar själv när du köper en bostad. Du behöver betala minst 15 procent av bostadens pris i kontantinsats.

L

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare av en fastighet. När du köper en fastighet ansöker du om att få lagfart för fastigheten hos Lantmäteriet. Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten, men det utgår alltid en expeditionsavgift på 825 kronor. Därutöver tillkommer eventuell stämpelskatt.

Listränta

Den ränta som du först möts av och kan jämföras med det pris du stöter på när du är på en loppis i Sverige eller besöker en basar utomlands. Du kan alltså många gånger pruta eller förhandla och få en bättre ränta än så

.

Låneförmedlare

Låneförmedlare lånar inte ut några pengar själva utan hjälper enbart privatpersonerna att hitta det bolån som har bäst villkor. En låneförmedlare arbetar alltså som mellanhand mellan den som vill teckna ett lån och olika banker och låneinstitut. Vi länkar till ett par låneförmedlare här.

Lånelöfte

En skriftlig förbindelse där banken på förhand garanterar köparen en viss bestämd maximal lånesumma. Med ett lånelöfte vet du hur mycket du kan låna för att köpa en bostad.

M

N

Nominell ränta

Med den nominella räntan menas den ränta som långivaren tar ut för lånet. Jämför med effektiv ränta.

O

P

Pantbrev

Om du belånar en fastighet eller bostadsrätt blir själva fastigheten eller bostadsrätten pant för lånet. Som säkerhet för bolånet behöver du därför pantbrev som (minst) motsvarar totalt lånebelopp. Har tidigare ägare tagit ut pantbrev på fastigheten kan du ta över och använda dessa pantbrev för ditt eller dina lån.

Saknas pantbrev eller om du lånar ett högre belopp än vad som tidigare tagits ut i pantbrev måste du alltså utfärda nya pantbrev upp till (minst) detta belopp. Det gör du via Lantmäteriet som då tar ut en avgift samt stämpelskatt. Det kan således bli en betydande kostnad om köpeskillingen är hög och pantbrev helt saknas eller är uttagna på lägre belopp.

Q

R

Realisationsförlust

Realisationsförlust eller reaförlust är den förlust som kan uppkomma vid försäljning av bland annat en fastighet eller bostadsrätt.

Realisationsvinst

Realisationsvinst eller reavinst är den vinst som kan uppkomma vid försäljning av bland annat en fastighet eller bostadsrätt.

S

Snittränta

Annat ord för genomsnittsränta. Kan även avse listräntan, och då den genomsnittliga listräntan eller listräntans medeltal.

Stämpelskatt

Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt. Vid köp av fastighet utgår en stämpelskatt på 1,5 procent av (det högsta av) köpeskillingen eller taxeringsvärdet för dig som privatperson. Vid köp av en bostadsrätt behöver du ingen lagfart eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger bostaden.

Även när du tar ut nya lån kan du få betala stämpelskatt eftersom du då kan behöva ta ut nya pantbrev upp till detta belopp. Stämpelskatten uppgår vid dessa tillfällen till 2 procent av inteckningsbeloppet. 

T

U

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en avgift som banken kan ta för det administrativa arbete som krävs för att lägga upp ett bolån. Idag tar det stora flertalet banker inte ut någon uppläggningsavgift.

V

Villkorsändring

Ett bolåns villkorsändring sker i samband med att ett lån förlängs. Oftast sker denna ändring när räntebindningstiden går ut.

W

X

Y

Z

Å

Återbetalningstid

Återbetalningstid är den tid som du och banken kommit överens om att lånet ska vara slutbetalat. För bolån ligger återbetalningstiden normalt mellan 5 och 50 år.

Ä

Ö

Överbryggningslån

Om du tillträder ditt nya boende innan du sålt eller fått betalt för det gamla boendet kan du tillfälligt behöva ett så kallat överbryggningslån. Detta lån betalar du tillbaka så snart du fått pengarna från boendet du säljer.