Jämför din bolåneränta och spara tusentals kronor varje år

Se själv på bankernas listräntor för bolån med tre månaders bindningstid. Vilken ränta föredrar du att betala? Förmodligen den lägsta! Och som du själv kan se skiljer det sig ganska mycket mellan bankernas olika erbjudanden.

Top 3 – Lägsta låneräntorna

Genomsnittlig listränta

3,20%

Top 3 – Högsta låneräntorna

Avser bankernas listränta för bolån med tre månaders bindningstid.

Men innan vi går igenom bankernas erbjudanden, krångliga ord som listränta och genomsnittsränta samt visar hur mycket du kan spara – varmt välkommen till bolåneräntor.se. Här jämför du snabbt, enkelt och gratis bankernas olika bolåneerbjudanden och hittar den lägsta räntan just nu. Information som rätt använd sparar tusentals kronor åt dig. Varje månad. År efter år.

Bankernas listräntor eller annonserade boräntor

En banks listränta är den boränta som banken annonserar om på sin webbplats. Det är alltså den ränta som du först möts av och kan jämföras med det pris du stöter på när du är på en loppis i Sverige eller besöker en basar utomlands. Du kan alltså många gånger pruta eller förhandla och få en bättre ränta än så – hur mycket kan du se lite längre ned på sidan.

Samtliga banker erbjuder inte bolån för samtliga bindningstider, varför vissa fält eller celler lämnats tomma.

Viktigt att tänka på angående bankernas listränta

Det är så viktigt att vi tar det igen. Bankernas listräntor tar inte hänsyn till eventuella rabattsatser – utan ska jämföras med ditt pris före rabatt. En rabatt som du många gånger själv har ensamt ansvar att få så stor eller bra som möjligt. När du ansöker om ett bolån kan du nämligen alltid försöka förhandla till dig en bättre ränta än bankens listränta. Denna förhandling är individuell och därför avspeglar listräntan enbart de officiellt annonserade räntorna för varje långivare. Har du en bra inkomst, sparade pengar, en lånenivå under en viss procent av bostadens värde och/eller kan tala för din sak kan du alltså många gånger få en bättre, eller mer korrekt – lägre bolåneränta.

Bankernas genomsnittsräntor eller snitträntor

En banks snittränta är den ränta som banken i genomsnitt gett sina kunder under föregående månad. Bankernas snitträntor är således ett mer intressant mått än bankernas listräntor eftersom de visar vad respektive banks kunder i snitt förhandlat till sig för ränta under månaden som gått. Som du själv kan se är de olika bankernas genomsnittsräntor lägre än deras listränta. Av det enkla skälet att deras kunder förhandlat fram ett bättre erbjudande.

Snitträntorna uppdateras månadsvis och varje bank ska publicera den senaste månadens genomsnittsräntor senast fem vardagar efter månadens slut. Undantag finns dock från denna regel, varför vissa fält eller celler kan vara tomma.

Jämför bolåneräntor och spara tid och/eller pengar

Det finns flera anledningar till att du ska jämföra bankernas erbjudanden. Den främsta anledningen är att du sparar pengar. Eller tid. Hur mycket du kan spara beror på hur stora lån du har, vilken ränta du har hos din nuvarande bank och hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt.

Hur mycket kan jag spara?

Låt oss börja med att klargöra att svaret på frågan inrymmer en viss osäkerhet eftersom det finns flera olika sätt att göra uträkningen på. Du kan välja att enbart kika på bankernas listräntor eller så kanske du ser på bankernas genomsnittsräntor allena eller så tittar du på båda dessa räntor i kombination. För att ge en så pass rättvis bild som möjligt väljer vi att enbart se på bankernas genomsnittsräntor. För det avspeglar ju faktiskt en verklig ränta - en ränta som en genomsnittskund hos respektive bank fått betala under föregående månad.

Vår utgångspunkt är således bankernas senaste inrapporterade genomsnittsräntor; och då den lägsta respektive högsta genomsnittsräntan för bolån med tre månaders bindningstid. Som tabellen ovan visar gav Nordea den högsta genomsnittsräntan med sina 2,51 procent och Länsförsäkringar den lägsta genomsnittsräntan med sina 1,88 procent.

Föregående månad fick alltså en genomsnittlig kund i Länsförsäkringar 0,63 procents lägre ränta än motsvarande kund i Nordea för ett bolån med tre månaders bindningstid. Du som har ett bolån på tre miljoner kronor kunde alltså spara, eller mer korrekt minska dina räntekostnader med upp till 1 575 kronor före skatteavdrag. Varje månad! Bara genom att välja "rätt" bank.

Bolåneräntor.se - sänk bolåneräntan och spara tid och pengar

För mer precisa uppgifter kan du med fördel göra en likadan uträkning med dina uppgifter och/eller för övriga bindningstider. Men vi håller det enkelt och leker med tanken att det skiljer sig lika mycket mellan bankernas genomsnittsräntor för samtliga bindningstider; och att vi istället talar om ett bolån med fem års bindningstid. Att låna pengar i rätt bank skulle då innebära en "besparing" på upp till sextio månatliga belopp eller totalt 94 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Det är rätt bra betalt för att jämföra bankernas erbjudanden och välja det mest förmånliga erbjudandet. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Eller tid. För du kan ju faktiskt välja att arbeta lite mindre för alla de pengar du "sparar" på att jämföra din bolåneränta. Så tid eller pengar - vad är viktigast för dig?

Du måste inte byta bank, men…

Att jämföra bolåneräntor innebär inte att du måste byta bank. Se det istället som information; information om vilken ränta du kan få hos andra aktörer. Men samtidigt. Kan inte din nuvarande bank åtminstone matcha det bästa erbjudandet ser vi ingen anledning till att du inte ska byta bank. Gör du? För något du ska ha med dig är att bankerna tjänar bra med pengar på sin bolåneaffär. Riktigt bra till och med. Så kanske ska du inte vara nöjd med den lägsta genomsnittsräntan. Men det är upp till dig. Vi nöjer oss med att klargöra att det finns utrymme till en lägre ränta än så.

Hur mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån?

Förutom vetskapen att, och med hur mycket, boräntan skiljer sig åt mellan bankerna kan det även vara bra att veta hur mycket pengar bankerna tjänar på sin bolåneaffär. För den uppgiften finns faktiskt. Visste du det?

Om inte, hittar du svaret i bankernas bruttomarginal eller bolånemarginal. Just bolånemarginalen ger nämligen en bra bild över hur mycket pengar bankerna tjänar på sina bolån. Finansinspektionen tar fram uppgiften kvartalsvis och jämför då den genomsnittliga räntan som bankernas kunder betalat under en viss tidsperiod med bankernas genomsnittliga finansieringskostnad för samma period.

Därigenom kan Finansinspektionen presentera bankernas bruttomarginal för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid. Alltså rent krasst hur mycket pengar bankerna i genomsnitt tjänar på varje bolånekund.

Tips! För musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om bankernas vinster på bolån vid detta specifika tillfälle eller månad.

Vill, orkar eller vågar du inte pruta själv!?

Vill, orkar eller vågar du du inte pruta själv finns det hjälp att tillgå av företag som hjälper dig att förhandla fram ett bättre bolån; som exempelvis Comboloan som hjälper dig att hitta rätt bolån utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vi har full förståelse att det kan kännas lite otäckt eller obekvämt att pruta så ta för all del hjälp när det finns att tillgå. Vi rekommenderar dock att du själv gör en jämförelse och säkerställer att du verkligen fått bäst möjliga bolåneränta.

Sammanfattning

  • Jämför bolåneräntor och byt bank om du får ett bättre erbjudande.
  • Bankens listränta kan ses som ditt låns räntetak – det vill säga den högsta räntan du får betala för att låna pengar.
  • Bankens snittränta säger dig vad dess kunder fått för ränta i genomsnitt den senaste månaden. Får du en sämre ränta än så anses du rent krasst vara en sämre kund än dess genomsnittskund vice versa. Är du det?
  • Köp inte bankernas listränta direkt utan utgå från bankernas snittränta och förhandla eller pruta alltid fram en bättre bolåneränta för dig och din familj. Går inte det kanske det är bättre att försöka med en annan bank!?

Lycka till!