Jämför din bolåneränta och spara tusentals kronor varje år

Jämför bolåneräntor och spara pengar. Mycket pengar. Se själv på bankernas listräntor för bolån med tre månaders bindningstid. Vilken ränta föredrar du att betala? Förmodligen den lägsta! Och som du själv kan se skiljer det sig ganska mycket mellan bankernas olika erbjudanden.

Top 3 – Lägsta låneräntorna

Genomsnittlig listränta

5,35%

Top 3 – Högsta låneräntorna

Avser bankernas listränta för bolån med tre månaders bindningstid.

Men innan vi går igenom bankernas erbjudanden, krångliga ord som listränta, genomsnittsränta och bolånemarginal samt visar hur mycket du kan spara – varmt välkommen till bolåneräntor.se. Här jämför du snabbt, enkelt och gratis bankernas bolåneerbjudanden och hittar den lägsta räntan just nu. Information som rätt använd sparar tusentals kronor åt dig. Varje månad. År efter år.

Bankernas listräntor eller annonserade boräntor

En banks listränta är den boränta som banken annonserar om på sin webbplats. Det är alltså den ränta som du först möts av och kan jämföras med det pris du stöter på när du är på en loppis i Sverige eller besöker en basar utomlands. Du kan alltså många gånger pruta eller förhandla och få en bättre ränta än så – hur mycket kan du se lite längre ned på sidan.

Samtliga banker erbjuder inte bolån för samtliga bindningstider, varför vissa fält eller celler lämnats tomma.

Viktigt att tänka på angående bankernas listränta

Det är så viktigt att vi tar det igen. Bankernas listräntor tar inte hänsyn till eventuella rabattsatser – utan ska jämföras med ditt pris före rabatt. En rabatt som du många gånger själv har ensamt ansvar att få så stor eller bra som möjligt. När du ansöker om ett bolån kan du nämligen alltid försöka förhandla till dig en bättre ränta än bankens listränta. Denna förhandling är individuell och därför avspeglar listräntan enbart de officiellt annonserade räntorna för varje långivare. Har du en bra inkomst, sparade pengar, en lånenivå under en viss procent av bostadens värde och/eller kan tala för din sak kan du alltså många gånger få en bättre, eller mer korrekt – lägre bolåneränta.

Bankernas genomsnittsräntor eller snitträntor

En banks snittränta är den ränta som banken i genomsnitt gett sina kunder under föregående månad. Bankernas snitträntor är således ett mer intressant mått än bankernas listräntor eftersom de visar vad respektive banks kunder i snitt förhandlat till sig för ränta under månaden som gått. Som du själv kan se är de olika bankernas genomsnittsräntor lägre än deras listräntor. Av det enkla skälet att deras kunder förhandlat fram ett bättre erbjudande. Är du intresserad av genomsnittsräntans utveckling över tid så hittar du information om det samt annan bolånestatistik här.

Snitträntorna uppdateras månadsvis och varje bank ska publicera den senaste månadens genomsnittsräntor senast fem vardagar efter månadens slut.

Jämför bolåneräntor och spara tid och/eller pengar

Med kunskap om bankernas list- och genomsnittsräntor och aktuell och uppdaterad information om dessa båda räntor är det dags att börja jämföra bankernas erbjudanden och spara pengar. Hur mycket du kan spara beror på hur stora lån du har, vilken ränta du har hos din nuvarande bank och hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt. Se gärna vad Finansinspektionens tidigare generaldirektör och nuvarande riksbankschef Erik Thedéen har att säga om saken i videon nedan.

Hur mycket kan jag spara på att jämföra bolåneräntor?

Svaret på frågan inrymmer en viss osäkerhet. Inte bara kan du göra uträkningen på flera olika sätt. Du kan välja att enbart kika på bankernas listräntor; eller så kanske du ser på bankernas genomsnittsräntor allena; eller så tittar du på båda dessa räntor i kombination. Beaktar vi även andra faktorer - som bankernas vinster på sin bolåneaffär blir saker och ting mer komplicerade.

Det kan visserligen te sig naturligt att börja jämföra bankernas listräntor. Men eftersom listräntorna som regel är högre än genomsnittsräntorna finner vi ingen anledning till det. Det blir så att säga enbart ett extra steg; utan någon egentlig påverkan på slutresultat. För att hålla det enkelt och ge en så pass rättvis bild som möjligt väljer vi istället och inledningsvis att enbart se på bankernas genomsnittsräntor. För det avspeglar ju faktiskt en verklig ränta - en ränta som en genomsnittskund hos respektive bank fått betala under föregående månad.

Vår utgångspunkt är således bankernas senaste inrapporterade genomsnittsräntor; och då den lägsta respektive högsta genomsnittsräntan för bolån med tre månaders bindningstid. Som tabellen ovan visar gav Nordea den högsta genomsnittsräntan med sina 4,64 procent och Landshypotek den lägsta genomsnittsräntan med sina 4,40 procent. Låt oss skriva ner dessa förutsättningar, räkna ut differensen och från det skapa ett konkret exempel. Det bör ge oss en uppfattning om hur mycket du kan spara. I kronor.

Förutsättningar och exempel

Avser ett bolån på tre miljoner kronor med tre månaders bindningstid.

Högsta genomsnittsräntan

4,64%

Nordea

Lägsta genomsnittsräntan

4,40%

Landshypotek

Differens

0,24%

Uträkning: 4,64% - 4,40%

Spara, upp till

7 200​ kr/år

Uträkning: 3 000 000 kr * 0,24%

Spara, upp till

600​ kr/mån

Uträkning: 7 200 kr / 12

Föregående månad fick alltså en genomsnittlig kund i Landshypotek 0,24 procents lägre ränta än motsvarande kund i Nordea för ett bolån med tre månaders bindningstid. Du som har ett bolån på tre miljoner kronor kunde alltså spara, eller mer korrekt minska dina räntekostnader med upp till 600 kronor före skatteavdrag. Varje månad! Bara genom att välja "rätt" bank.

För mer precisa uppgifter kan du med fördel göra en likadan uträkning med dina uppgifter och/eller för övriga bindningstider. Men vi håller det enkelt och leker med tanken att det skiljer sig lika mycket mellan bankernas genomsnittsräntor för samtliga bindningstider; och att vi istället talar om ett bolån med fem års bindningstid. Att låna pengar i rätt bank skulle då innebära en "besparing" på upp till sextio månatliga belopp eller totalt 36 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Det är rätt bra betalt för att jämföra bankernas erbjudanden och välja det mest förmånliga erbjudandet. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Eller tid. För du kan ju faktiskt välja att arbeta lite mindre för alla de pengar du "sparar" på att jämföra din bolåneränta. Så tid eller pengar - vad är viktigast för dig?

Bolåneräntor.se - sänk bolåneräntan och spara tid och pengar

Du måste inte byta bank för att få den lägsta bolåneräntan, men…

Att jämföra bolåneräntor innebär inte att du måste byta bank. Se det istället som information; information om vilken ränta du kan få hos andra aktörer. Men samtidigt. Kan inte din nuvarande bank åtminstone matcha det bästa erbjudandet ser vi ingen anledning till att du inte ska byta bank. Gör du? För något du ska ha med dig är att bankerna tjänar bra med pengar på sin bolåneaffär. Riktigt bra till och med. Så kanske ska du inte vara nöjd med den lägsta genomsnittsräntan. Men det är upp till dig. Vi nöjer oss med att klargöra att det finns utrymme till en lägre ränta än så.

Hur mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån?

Med vetskapen att, och med hur mycket, boräntan skiljer sig åt mellan bankerna är det dags för oss att kika på hur mycket pengar bankerna tjänar på sin bolåneaffär. För den uppgiften finns faktiskt. Visste du det? Om inte, hittar du svaret på frågan i bankernas bruttomarginal eller bolånemarginal.

Begreppet marginal används vanligtvis i detaljhandeln, och kan då sägas vara den del av försäljningspriset som tillfaller företaget. Och nu har alltså Finansinspektionen tagit fram denna uppgift även för bankerna. Så varför inte använda oss av det!?

För att kunna låna ut pengar – måste banken själv låna pengar. Och genom Finansinspektionens uträkning får vi vetskap om hur stor del av den ränta som en genomsnittlig kund betalar som går till att betala bankens egen lånekostnad samt hur mycket som går till att täcka bankens övriga kostnader och eventuell vinst. Bolånemarginalen ger oss alltså mer än svaret på frågan i rubriken. Mycket mer.

Finansinspektionen tar fram uppgiften kvartalsvis och jämför då den genomsnittliga räntan som bankernas kunder betalat under en viss tidsperiod med bankernas genomsnittliga finansieringskostnad för samma period. Därigenom kan Finansinspektionen presentera bankernas bruttomarginal för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid. Alltså rent krasst hur mycket pengar en bank i genomsnitt tjänar på varje bolånekund.

Förutsättningar och exempel

Avser årskostnaden för ett bolån på tre miljoner kronor med tre månaders bindningstid.

Genomsnittlig räntekostnad

142 800​ kr/år

Uträkning: 3 000 000 kr * 4,76%

Bankens upplåningskostnad

125 100​ kr/år

Uträkning: 3 000 000 kr * 4,17%

Genomsnittlig genomsnittsränta

4,76%

Månad: 2024 03

Bolånemarginal

0,59%

Månad: 2024 03

Genomsnittlig finansieringskostnad

4,17%

Uträkning: 4,76% - 0,59%

Bankens påslag i kronor

17 700​ kr/år

Uträkning: 3 000 000 kr * 0,59%

Bankens påslag i procent

12,39%

Uträkning: 17 700 kr / 142 800 kr

I uträkningen utgår vi från Finansinspektionens senast rapporterade bolånemarginal. En uppgift som Finansinspektionen tar fram kvartalsvis, varför uppgifterna kan vara mer eller mindre aktuella. Bolånemarginalens förändring över tid och annat matnyttigt hittar du under Bolånestatistik.

En del av den ränta som du betalar går till att betala bankens egen räntekostnad - för att låna samma summa pengar. Att få en bättre ränta än banken ser vi inte som realistiskt. Utan vi betraktar bankens finansieringskostnad som ett absolut golv, vilket ger att räntekostnaden för ett bolån på tre miljoner kronor åtminstone bör uppgå till 125 100 kronor per år. Har du fått en lägre ränta än 4,17 procent är det bara att gratulera. Hatten av!

Därutöver ska banken även ha täckning för sina övriga kostnader (samt generera en viss vinst). Som jämförelse var bolånemarginalen som lägst i april 2009; då den uppgick till 0,22 procent. Om vi sätter denna lägsta bolånemarginal som vår målbild skulle din ränta för ett bolån med tre månaders bindningstid med bankens rådande finansieringskostnad uppgå till 4,39 procent.

Men hur mycket, eller vad som är skäligt är rent krasst upp till dig - och banken. Det är just det du förhandlar om. Vår åsikt i frågan är emellertid tydlig. Vi menar att dagens bolånemarginal på 0,59 procent är väl hög. Att bankens nuvarande påslag på 12,39 procent är allt för tilltagen. Eller tycker du att din kontakt med banken när det gäller bolån är värd sitt pris? Att det så att säga är ok och fullt rimligt att årligen betala 17 700 kronor för denna tjänst? För det är faktiskt just så många kronor som en genomsnittskund får betala utöver bankens finansinseringskostnad för ett bolån på tre miljoner kronor idag. Och du är väl bättre än genomsnittet!? Så varför inte visa det genom att förhandla ner räntan ytterligare.

Vill, orkar eller vågar du inte pruta själv!?

Vill, orkar eller vågar du du inte pruta själv finns det hjälp att tillgå av företag som hjälper dig att förhandla fram ett bättre bolån; som Zensum som alltså hjälper dig att hitta rätt bolån utifrån dina förutsättningar och önskemål. Vi har full förståelse att det kan kännas lite otäckt eller obekvämt att pruta så ta för all del hjälp när det finns att tillgå. Vi rekommenderar dock att du själv gör en jämförelse och säkerställer att du verkligen fått bäst möjliga bolåneränta.

Sammanfattning

  • Jämför bolåneräntor och byt bank om du får ett bättre erbjudande.
  • Bankens listränta kan ses som ditt låns räntetak – det vill säga den högsta räntan du får betala för att låna pengar.
  • Bankens snittränta säger dig vad dess kunder fått för ränta i genomsnitt den senaste månaden. Får du en sämre ränta än så anses du rent krasst vara en sämre kund än dess genomsnittskund vice versa. Är du det?
  • Bolånemarginalen ger dig information om bankens intäkt från sin bolåneaffär. Varje krona i minskad intäkt för banken är en krona mer i din plånbok; samtidigt som banken (ändå och fortsatt) tjänar pengar på dig. Hur mycket tycker du är rimligt? Svaret på den frågan ger dig din målränta.
  • Köp inte bankernas listränta direkt utan utgå från bankernas snittränta och bolånemarginal – och förhandla eller pruta alltid fram en bättre bolåneränta för dig och din familj. Går inte det kanske det är bättre att försöka med en annan bank. Lycka till!