Bolånestatistik

Statistik

Här hittar du diverse matnyttig statistik om bolån. Trevlig läsning!

Genomsnittsräntor för olika bindningstider

Nedan presenteras en sammanställning över bankernas historiska genomsnittsräntor för bolån med olika bindningstider: tre månader respektive ett, två, tre samt fem år. Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför avbrott kan förekomma i vissa linjer eller helt utebli.

Exempel på det förstnämnda är Landshypotek som inte redovisat sina genomsnittsräntor för samtliga månader för bolån med fem års bindningstid. På samma sätt har Ålandsbanken inte redovisat några genomsnittsräntor för bolån med ett, två, tre eller fem års bindningstid och finns därför inte med i dessa sammanställningar.

Genomsnittränta för bolån med tre månaders bindningstid

Aktuella genomsnittsräntor

Top 3 – Lägsta boräntorna

Snittränta

4,71%

Top 3 – Högsta boräntorna

Avser bankernas tre lägsta, genomsnittliga och tre högsta genomsnittsräntor för bolån med tre månaders bindningstid.

Genomsnittsräntans utveckling

Tips! Klicka på respektive bank i listan till höger om diagrammet för att tydligare se denne banks historiska genomsnittsränta. Du kan även föra musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om genomsnittsräntan för denna bank vid detta specifika tillfälle eller månad.

Genomsnittränta för bolån med ett års bindningstid

Aktuella genomsnittsräntor

Top 3 – Lägsta räntorna

Snittränta

4,51%

Top 3 – Högsta räntorna

Avser bankernas tre lägsta, genomsnittliga och tre högsta genomsnittsräntor för bolån med ett års bindningstid.

Genomsnittsräntans utveckling

Tips! Klicka på respektive bank i listan till höger om diagrammet för att tydligare se denne banks historiska genomsnittsränta. Du kan även föra musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om genomsnittsräntan för denna bank vid detta specifika tillfälle eller månad.

Genomsnittränta för bolån med två års bindningstid

Aktuella genomsnittsräntor

Top 3 – Lägsta boräntorna

Snittränta

3,95%

Top 3 – Högsta boräntorna

Avser bankernas tre lägsta, genomsnittliga och tre högsta genomsnittsräntor för bolån med två års bindningstid.

Genomsnittsräntans utveckling

Tips! Klicka på respektive bank i listan till höger om diagrammet för att tydligare se denne banks historiska genomsnittsränta. Du kan även föra musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om genomsnittsräntan för denna bank vid detta specifika tillfälle eller månad.

Genomsnittränta för bolån med tre års bindningstid

Aktuella genomsnittsräntor

Top 3 – Lägsta boräntorna

Snittränta

3,88%

Top 3 – Högsta boräntorna

Avser bankernas tre lägsta, genomsnittliga och tre högsta genomsnittsräntor för bolån med tre års bindningstid.

Genomsnittsräntans utveckling

Tips! Klicka på respektive bank i listan till höger om diagrammet för att tydligare se denne banks historiska genomsnittsränta. Du kan även föra musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om genomsnittsräntan för denna bank vid detta specifika tillfälle eller månad.

Genomsnittränta för bolån med fem års bindningstid

Aktuella genomsnittsräntor

Top 3 – Lägsta boräntorna

Snittränta

3,69%

Top 3 – Högsta boräntorna

Avser bankernas tre lägsta, genomsnittliga och tre högsta genomsnittsräntor för bolån med fem års bindningstid.

Genomsnittsräntans utveckling

Tips! Klicka på respektive bank i listan till höger om diagrammet för att tydligare se denne banks historiska genomsnittsränta. Du kan även föra musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om genomsnittsräntan för denna bank vid detta specifika tillfälle eller månad.

Bankernas vinster på bolån

Bolånemarginal eller bankernas bruttomarginal ger en bra bild över hur mycket pengar bankerna tjänar på sina bolån. Finansinspektionen tar fram uppgiften kvartalsvis och jämför då den genomsnittliga räntan som bankernas kunder betalat under en viss tidsperiod med bankernas genomsnittliga finansieringskostnad för samma period.

Därigenom kan Finansinspektionen presentera bankernas bruttomarginal för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid. Alltså rent krasst hur mycket pengar bankerna i genomsnitt tjänar på varje bolånekund.

Tips! För musen över, eller klicka på en punkt i, diagrammet för att få förtydligande information om bankernas vinster på bolån vid detta specifika tillfälle eller månad.