Danske Bank-arkiv - bolåneräntor.se

Danske Bank höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,20 procentenheter från den 27 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,64% +0,20%

5,84%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,09% oförändrad 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 25 augusti 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,54% +0,10%

5,64%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,09% oförändrad 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer flertalet bolåneräntor

Danske Bank höjer flertalet bolåneräntor med mellan 0,20 och 0,30 procentenheter från den 14 juli 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,29% +0,25%

5,54%

1 år 5,24% +0,30% 5,54%
2 år 5,09% +0,25% 5,34%
3 år 4,89% +0,20% 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank är först ut med en höjning av listräntan efter Riksbankens höjning

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders respektive ett års bindningstid med 0,40 respektive 0,10  procentenheter från den 26 april 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

Danske Bank är således den första banken som höjer sina listräntor efter Riksbanken höjning av styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent tidigare idag.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,89% +0,40%

5,29%

1 år 5,14% +0,10% 5,24%
2 år 5,09% oförändrad 5,09%
3 år 4,89% oförändrad 4,89%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntor på bundna bolån

Danske Bank höjer sina listräntor på bolån med ett till fem års bindningstid med mellan 0,15 och 0,40 procentenheter från och med den 9 mars 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,89% oförändrad

4,89%

1 år 4,99% +0,15% 5,14%
2 år 4,69% +0,40% 5,09%
3 år 4,59% +0,20% 4,79%
5 år 4,56% +0,20% 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer samtliga listräntor

Danske Bank höjer samtliga listräntor med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 21 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,59% +0,30%

4,89%

1 år 4,79% +0,20% 4,99%
2 år 4,59% +0,10% 4,69%
3 år 4,49% +0,10% 4,59%
5 år 4,46% +0,10% 4,56%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank förändrar sina listräntor

Danske Bank höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid från och med den 13 februari 2023 och sänker samtidigt bolån med längre bindningstid. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,05%* +0,10%*

4,59%*

1 år 4,59% +0,20% 4,79%
2 år 4,69% -0,10% 4,59%
3 år 4,69% -0,20% 4,49%
5 år 4,66% -0,20% 4,46%

* Vi har tidigare använt oss av ”Bolån Online” som har en lägre listränta än ”Bolån Premie”. Men väljer nu att använda listräntan för det bolån som Danske använder sig av.

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Danske Bank höjer listräntan för bolån med tre månaders och ett års bindningstid med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter från och med den 5 december 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,75% +0,40%

4,05%

1 år 4,49% +0,10% 4,59%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,69% oförändrad 4,69%
5 år 4,66% oförändrad 4,66%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Bank.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Danske Bank höjer listräntan för bolån med tre månaders och ett-, två- respektive tre års bindningstid med mellan 0,25 och 0,35 procentenheter från och med den 4 oktober 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,40% +0,35%

3,75%

1 år 4,18% +0,31% 4,49%
2 år 4,38% +0,31% 4,69%
3 år 4,44% +0,25% 4,69%
5 år 4,66% oförändrad 4,66%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Bank.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,45 procentenheter från och med den 27 september 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,95% +0,45%

3,40%

1 år 4,18% oförändrad 4,18%
2 år 4,38% oförändrad 4,38%
3 år 4,44% oförändrad 4,44%
5 år 4,66% oförändrad 4,66%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Bank.