Danske Bank höjer räntan för samtliga bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bolån med upp till 0,70 procentenheter från och med den 22 juni 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån… Fortsätt läsa Danske Bank höjer räntan för samtliga bolån

Danske Bank höjer räntan för samtliga bundna bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bundna bolån med upp till 0,45 procentenheter från och med den 24 maj 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3… Fortsätt läsa Danske Bank höjer räntan för samtliga bundna bolån

Danske Bank höjer räntan för samtliga bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,20 och 0,35 procentenheter från och med den 6 maj 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3… Fortsätt läsa Danske Bank höjer räntan för samtliga bolån

Danske Bank höjer räntan för bolån med bundna räntor

Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bundna bolån med mellan 0,22 och 0,60 procentenheter enligt nedan från och med den 14 april 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Danske Bank höjer räntan för bolån med bundna räntor

Danske Bank höjer bolåneräntan ånyo – denna gång rejält för flertalet bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för ett flertal bolån med mellan 0,03 och 0,56 procentenheter enligt nedan från och med den 17 februari 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Danske Bank höjer bolåneräntan ånyo – denna gång rejält för flertalet bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med två, tre samt fem års bindningstid

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med tre olika bindningstider enligt nedan från och med den 1 januari 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån… Fortsätt läsa Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med två, tre samt fem års bindningstid

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån tre månaders bindningstid

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,12 procentenheter från och med den 1 mars 2020. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3… Fortsätt läsa Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån tre månaders bindningstid

Danske Bank sänker bolåneräntan för bolån med ett, två och tre års bindningstid

Danske Bank sänker bolåneräntan för bolån med ett, två och tre års löptid med 0,06 procentenheter från och med den 10 oktober 2019. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Danske Bank sänker bolåneräntan för bolån med ett, två och tre års bindningstid

Stora förändringar på Danske Bank – inför ny lånemodell samt gör flera ränteändringar

Danske Bank har från och med idag samma ränta på sina bolån med ett, två respektive tre års bindningstid. Från den 12 augusti 2019 uppgår bolåneräntan för samtliga dessa tre bindningstider till 1,64 procent.  Det innebär en sänkning av räntan för bolån med två och tre års bindningstid med 0,21 respektive 0,26 procentenheter samt en… Fortsätt läsa Stora förändringar på Danske Bank – inför ny lånemodell samt gör flera ränteändringar