Danske Bank sänker listräntan på bundna bolån

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,14 och 0,25 procentenheter från och med den 9 februari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,79% oförändrad

5,79%

1 år 5,14% -0,25% 4,89%
2 år 4,73% -0,14% 4,59%
3 år 4,24% -0,15% 4,09%
5 år 4,16% -0,17% 3,99%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank sänker räntan på bolån med längre bindningstid

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid mellan 0,20 och 0,45 procentenheter från den 22 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,79% oförändrad

5,79%

1 år 5,34% -0,20% 5,14%
2 år 4,94% -0,21% 4,73%
3 år 4,69% -0,45% 4,24%
5 år 4,36% -0,20% 4,16%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank sänker räntan på samtliga bolån

Danske Bank sänker listräntan på samtliga bolån med mellan 0,05 och 0,30 procentenheter från den 8 december 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,84% -0,05%

5,79%

1 år 5,54% -0,20% 5,34%
2 år 5,24% -0,30% 4,94%
3 år 4,89% -0,20% 4,69%
5 år 4,56% -0,20% 4,36%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank sänker räntan på bolån med längre bindningstid

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 17 november 2023. Listräntorna med kortare bindningstid lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,84% oförändrad

5,84%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% -0,10% 5,24%
3 år 5,09% -0,20% 4,89%
5 år 4,76% -0,20% 4,56%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,20 procentenheter från den 27 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,64% +0,20%

5,84%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,09% oförändrad 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 25 augusti 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,54% +0,10%

5,64%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,09% oförändrad 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer flertalet bolåneräntor

Danske Bank höjer flertalet bolåneräntor med mellan 0,20 och 0,30 procentenheter från den 14 juli 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,29% +0,25%

5,54%

1 år 5,24% +0,30% 5,54%
2 år 5,09% +0,25% 5,34%
3 år 4,89% +0,20% 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank är först ut med en höjning av listräntan efter Riksbankens höjning

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders respektive ett års bindningstid med 0,40 respektive 0,10  procentenheter från den 26 april 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

Danske Bank är således den första banken som höjer sina listräntor efter Riksbanken höjning av styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent tidigare idag.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,89% +0,40%

5,29%

1 år 5,14% +0,10% 5,24%
2 år 5,09% oförändrad 5,09%
3 år 4,89% oförändrad 4,89%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntor på bundna bolån

Danske Bank höjer sina listräntor på bolån med ett till fem års bindningstid med mellan 0,15 och 0,40 procentenheter från och med den 9 mars 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,89% oförändrad

4,89%

1 år 4,99% +0,15% 5,14%
2 år 4,69% +0,40% 5,09%
3 år 4,59% +0,20% 4,79%
5 år 4,56% +0,20% 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Danske Bank höjer samtliga listräntor

Danske Bank höjer samtliga listräntor med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 21 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,59% +0,30%

4,89%

1 år 4,79% +0,20% 4,99%
2 år 4,59% +0,10% 4,69%
3 år 4,49% +0,10% 4,59%
5 år 4,46% +0,10% 4,56%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.