Länsförsäkringar höjer räntan på bolån – igen!

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för sina bolån med två, tre och fem års bindningstid med mellan 0,05 och 020 procentenheter från och med den 20 januari 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Det var inte länge sedan Länsförsäkringar höjde bolåneräntan för samtliga bolån. Närmare bestämd den den 30 december 2021 och då med 0,05 procentenheter. Det kan du läsa mer om här.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,39% oförändrad 2,39%
1 år 1,84% oförändrad 1,84%
2 år 1,84% +0,05% 1,89%
3 år 1,84% +0,15% 1,99%
5 år 2,04% +0,20% 2,24%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Nordea höjer räntan på bolån – för samtliga bindningstider

Nordea höjer bolåneräntan för sina bolån och för samtliga bindningstider med mellan 0,06 och 0,15 procentenheter från och med den 17 januari 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,39% +0,06% 2,45%
1 år 1,75% +0,09% 1,84%
2 år 1,90% +0,09% 1,99%
3 år 1,93% +0,11% 2,04%
5 år 2,14% +0,15% 2,29%

 

Skandia höjer listräntan på bolån med längre bindningstider

Skandia höjer listräntan för bolån med längre bindningstider med mellan 0,05 till 0,25 procentenheter från och med den 14 januari 2022. 

Skandia motiverar höjningarna med ”ökade upplåningskostnader som ett resultat av kraftigt stigande marknadsräntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,13% oförändrad 2,13%
1 år 2,03% oförändrad 2,03%
2 år 2,13% +0,05% 2,18%
3 år 2,23% +0,10% 2,33%
5 år 2,33% +0,25% 2,58%

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Landshypotek Bank sänker räntan på bolån med ett års bindningstid

Landshypotek Bank sänker bolåneräntan för bolån med ett års bindningstid med 0,05 procentenheter från och med den 11 januari 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,63% oförändrad 1,63%
1 år 1,54% -0,05% 1,49%
2 år 1,69% oförändrad 1,69%
3 år 1,82% oförändrad 1,82%
5 år 2,16% oförändrad 2,16%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

SEB höjer bolåneräntan på samtliga bolån till följd av regeringens riskskatt

SEB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,05 till 0,17 procentenheter från och med den 11 januari 2022. Höjningen är enligt SEB en direkt följd av riksdagens och regeringens införande av den så kallade riskskatten från den 1 januari 2022. SEB syn på riskskatten kan du läsa här.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,39% +0,07% 2,46%
1 år 1,74% +0,05% 1,79%
2 år 1,82% +0,12% 1,94%
3 år 1,84% +0,15% 1,99%
5 år 2,04% +0,17% 2,21%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med två, tre samt fem års bindningstid

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med tre olika bindningstider enligt nedan från och med den 1 januari 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,97% oförändrad 1,97%
1 år 1,58% oförändrad 1,58%
2 år 1,47% +0,20% 1,67%
3 år 1,47% +0,10% 1,57%
5 år 1,68% +0,25% 1,93%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Bank.

Länsförsäkringar höjer räntan på samtliga bolån

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med 0,05 procentenheter från och med den 30 december 2021.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,34% +0,05% 2,39%
1 år 1,79% +0,05% 1,84%
2 år 1,79% +0,05% 1,84%
3 år 1,79% +0,05% 1,84%
5 år 1,99% +0,05% 2,04%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Så mycket tjänar din bank på ditt bolån – kvartal 1, 2020

Bankernas bolånemarginal minskade med 8 punkter under det första kvartalet 2020. Från 1,37 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 till 1,29 procent vid utgången av det första kvartalet 2020. 

Bankerna har således inte tagit full kompensation för Riksbankens räntehöjning i december 2019 och den ökade finansieringskostnad som främst uppkommit med covid-19 | corona, vilket får te sig positivt. 

Fortsätt förhandla ner din bolåneränta

Likväl finns det fortfarande stora möjligheter och stort utrymme att förhandla ner din bolåneränta ytterligare. Vår målbild bör liksom tidigare vara att komma ner till nivåerna för april 2009 då bankernas bruttomarginal var rekordlåga 0,22 procent. Det skulle innebära stora besparingar för dig – så se över ditt bolån och din bolåneränta nu.

Mycket pengar att spara

Om vi utgår från följande tre premisser:

  • bankernas tre månaders boränta i genomsnitt: 1,58 procent
  • bankernas bolånemarginal idag: 1,29 procent
  • bankernas bolånemarginal – målbild: 0,22 procent

Och att vi tillsammans förhandlar bättre och mer skulle det innebära att din och andras bolåneränta i snitt istället skulle ligga på 0,51 procent.

Ett bolån på 3 000 000 kronor skulle alltså kosta 889 kronor per månad i ränta efter skatteavdrag. Mot dagens 2 762 kronor. En besparing på hela 1 873 kronor – netto. Det är vårt mål!

Finansinspektionen delar vår mening

Finansinspektionen är av samma mening i sitt pressmeddelande. ”Det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta bidra till just detta; att ta fram och presentera aktuella list- och genomsnittsräntor och andra banknyheter så att du kan få ner dina räntekostnader – och spara pengar.

För en förklaring över bolånemarginal och andra mer eller mindre besvärliga ord hänvisar vi till vår ordlista; och för aktuella bolåneräntor till vår startsida.

Möjlighet att slippa amortera – på grund av Corona | Covid-19

Finansinspektionen föreslår i spåret av Corona | Covid-19 att du som bolånetagare ska kunna få undantag från gällande amorteringskrav

Förslaget är tänkt att gälla under perioden 14 april 2020 till juni 2021.

Anledning

Anledningen är enligt Finansinspektionen ”spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi”.

Möjlighet – ingen skyldighet

Det är banken som bestämmer om ett enskilt hushåll ska få undantag från amortering. Detta efter en bedömning om varje hushålls specifika situation och betalningsförmåga.

Nuvarande regler

Idag gäller att du kan slippa amorteringar om ditt hushåll förlorar inkomst på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Men nu föreslår alltså FI att bankerna kan bevilja amorteringsfrihet för samtliga nya och befintliga bolånetagare med hänvisning till den kraftiga nedgång i svensk ekonomi som följer i coronavirusets spår.

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån tre månaders bindningstid

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,12 procentenheter från och med den 1 mars 2020.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,80% +0,12% 1,92%
1 år 1,58% oförändrad 1,58%
2 år 1,58% oförändrad 1,58%
3 år 1,58% oförändrad 1,58%
5 år 1,76% oförändrad 1,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Bank.