Skandia både sänker och höjer sina räntor

Skandia sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 2 maj 202 och höjer samtidigt listräntan på bolån med två till fem års bindningstid med 0,10 procentenheter. Listräntan för bolån med ett års bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,54% -0,10% 5,44%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 4,74% +0,10% 4,84%
3 år 4,54% +0,10% 4,64%
5 år 4,35% +0,10% 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

SBAB både höjer och sänker sina bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med kortare bindningstider med 0,10 procentenheter från den 24 april 2024 och höjer samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,10-0,15 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,02% -0,10% 4,92%
1 år 4,77% -0,10% 4,72%
2 år 4,31% +0,15% 4,46%
3 år 4,13% +0,10% 4,23%
5 år 3,96% +0,10% 4,06%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Landshypotek sänker ett antal listräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med kortare och längre bindningstider med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från den 3 april 2024. Listräntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% -0,20% 5,00%
1 år 4,84% oförändrad 4,84%
2 år 4,29% oförändrad 4,29%
3 år 4,27% -0,05% 4,22%
5 år 4,11% -0,05% 4,06%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

ICA Banken sänker boräntan med kortare bindningstid

ICA Banken sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter från och med den 26 mars 2024. Listräntan på bolån med övriga bindningstider lämnas oförändrade. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% -0,05% 5,44%
1 år 4,94% oförändrad 4,94%
2 år 4,43% oförändrad 4,43%
3 år 4,35% oförändrad 4,35%
5 år 4,37% oförändrad 4,37%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

SBAB sänker kortare bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med kortare bindningstider med 0,05 procentenheter från den 19 mars 2024. Listräntan på bolån med längre bindningstider lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,07% -0,05% 5,02%
1 år 4,82% -0,05% 4,77%
2 år 4,31% oförändrad 4,31%
3 år 4,13% oförändrad 4,13%
5 år 3,96% oförändrad 3,96%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Ålandsbanken sänker listräntan på längre boräntor

Ålandsbanken sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 26 februari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,95% oförändrad 5,95%
1 år 5,00% -0,20% 4,80%
2 år 4,65% -0,25% 4,40%
3 år 4,40% -0,20% 4,20%
5 år 4,25% -0,15% 4,10%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

ICA Banken sänker boräntor med längre bindningstid

ICA Banken sänker sina listräntor med längre bindningstid med mellan 0,20 och 0,40 procentenheter från och med 26 februari 2024. Listräntan på bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% oförändrad 5,49%
1 år 5,14% -0,20% 4,94%
2 år 4,83% -0,40% 4,43%
3 år 4,65% -0,30% 4,35%
5 år 4,52% -0,15% 4,37%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Skandia sänker tre månaders räntan

Skandia sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter från den 15 februari 2024. Listräntan för övriga bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% -0,05% 5,54%
1 år 5,29% oförändrad 5,29%
2 år 4,84% oförändrad 4,84%
3 år 4,64% oförändrad 4,64%
5 år 4,45% oförändrad 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Danske Bank sänker listräntan på bundna bolån

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,14 och 0,25 procentenheter från och med den 9 februari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,79% oförändrad

5,79%

1 år 5,14% -0,25% 4,89%
2 år 4,73% -0,14% 4,59%
3 år 4,24% -0,15% 4,09%
5 år 4,16% -0,17% 3,99%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker vissa listräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med ett respektive två års bindningstid med 0,10 respektive 0,05 procentenheter från den 6 februari 2024. Listräntan för övriga bolån lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 4,94% -0,10% 4,84%
2 år 4,34% -0,05% 4,29%
3 år 4,07% oförändrad 4,07%
5 år 3,91% oförändrad 3,91%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.