Skandia sänker tre månaders räntan

Skandia sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter från den 15 februari 2024. Listräntan för övriga bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% -0,05% 5,54%
1 år 5,29% oförändrad 5,29%
2 år 4,84% oförändrad 4,84%
3 år 4,64% oförändrad 4,64%
5 år 4,45% oförändrad 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Danske Bank sänker listräntan på bundna bolån

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,14 och 0,25 procentenheter från och med den 9 februari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,79% oförändrad

5,79%

1 år 5,14% -0,25% 4,89%
2 år 4,73% -0,14% 4,59%
3 år 4,24% -0,15% 4,09%
5 år 4,16% -0,17% 3,99%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Skandia sänker två listräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med ett respektive två års bindningstid med 0,10 procentenheter från den 30 januari 2024. Listräntan för övriga bolån lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,39% -0,10% 5,29%
2 år 4,94% -0,10% 4,84%
3 år 4,64% oförändrad 4,64%
5 år 4,45% oförändrad 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

SBAB sänker kortare bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med kortare bindningstider med 0,05 procentenheter från den 22 januari 2024. Listräntan på bolån med längre bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,12% -0,05% 5,07%
1 år 4,87% -0,05% 4,82%
2 år 4,36% -0,05% 4,31%
3 år 4,13% oförändrad 4,13%
5 år 3,96% oförändrad 3,96%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

ICA Banken sänker boräntor med längre bindningstid

ICA Banken sänker sina listräntor med längre bindningstid med mellan 0,25 och 0,30 procentenheter från och med 18 januari 2024. Listräntan på bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% oförändrad 5,49%
1 år 5,39% -0,25% 5,14%
2 år 5,11% -0,28% 4,83%
3 år 4,95% -0,30% 4,65%
5 år 4,82% -0,30% 4,52%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Ålandsbanken sänker listräntan på bundna boräntor

Ålandsbanken sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 18 januari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,95% oförändrad 5,95%
1 år 5,15% -0,15% 5,00%
2 år 4,75% -0,10% 4,65%
3 år 4,60% -0,20% 4,40%
5 år 4,45% -0,20% 4,25%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

SEB sänker bunda boräntor

SEB sänker listräntan för bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,30 procentenheter från och med den 12 januari 2024. Listräntan för det rörliga bolånet lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,14% -0,15% 4,99%
2 år 4,94% -0,30% 4,64%
3 år 4,74% -0,30% 4,44%
5 år 4,49% -0,30% 4,19%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

Skandia sänker bundna listräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,20 procentenheter från den 11 januari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,59% -0,20% 5,39%
2 år 5,14% -0,20% 4,94%
3 år 4,84% -0,20% 4,64%
5 år 4,65% -0,20% 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Landshypotek höjer bundna listräntor

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från den 10 januari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 4,89% +0,05% 4,94%
2 år 4,24% +0,10% 4,34%
3 år 3,92% +0,15% 4,07%
5 år 3,71% +0,20% 3,91%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Länsförsäkringar sänker samtliga boräntor

Länsförsäkringar sänker samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 5 januari 2024; väldigt nära sin senaste sänkning den 14 december 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% -0,05% 5,94%
1 år 5,04% -0,10% 4,94%
2 år 4,74% -0,10% 4,64%
3 år 4,60% -0,20% 4,40%
5 år 4,34% -0,15% 4,19%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.