Bolåneräntor-arkiv - bolåneräntor.se

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från och med den 28 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% +0,25% 5,99%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 5,04% oförändrad 5,04%
3 år 4,80% oförändrad 4,80%
5 år 4,44% oförändrad 4,44%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

SEB höjer vissa listräntor

SEB höjer listräntan för bolån med tre månaders respektive två års bindningstid med 0,25 respektive 0,05 procentenheter från och med den 27 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% +0,25% 5,99%
1 år 5,14% oförändrad 5,14%
2 år 4,89% +0,05% 4,94%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,20 procentenheter från den 27 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,64% +0,20%

5,84%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,09% oförändrad 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 25 september 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,05 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,95% +0,25% 5,20%
1 år 5,29% +0,20% 5,49%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,12% oförändrad 5,12%
5 år 4,86% -0,05% 4,81%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Swedbank höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid

Swedbank höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 22 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade. 

Höjningen kommer dagen efter Riksbankens beslut att höja styrräntan med 0,25 procentenheter från 3,75 till till 4,00 procent från den 27 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,69% +0,25% 5,94%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 4,94% oförändrad 4,94%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,34% oförändrad 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

ICA Banken höjer samtliga listräntor

ICA Banken höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 22 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,24% +0,20% 5,44%
1 år 5,52% +0,12% 5,64%
2 år 5,34% +0,10% 5,44%
3 år 5,20% +0,05% 5,25%
5 år 4,97% +0,10% 5,07%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Ålandsbanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstider

Ålandsbanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 7 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,70% oförändrad 5,70%
1 år 5,25% +0,10% 5,35%
2 år 4,80% +0,20% 5,00%
3 år 4,65% +0,15% 4,80%
5 år 4,50% +0,10% 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Skandia höjer listräntan för samtliga bindningstider

Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider med 0,10 procentenheter från den 29 augusti 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,34% +0,10% 5,44%
1 år 5,79% +0,10% 5,89%
2 år 5,59% +0,10% 5,69%
3 år 5,34% +0,10% 5,44%
5 år 5,10% +0,10% 5,20%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Danske Bank höjer listräntan på bolån med 3 månaders bindningstid

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 25 augusti 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,54% +0,10%

5,64%

1 år 5,54% oförändrad 5,54%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,09% oförändrad 5,09%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer listräntan för bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 23 augusti 2023. Listräntan för bolån med kortare bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,95% oförändrad 4,95%
1 år 5,29% oförändrad 5,29%
2 år 5,14% +0,20% 5,34%
3 år 4,87% +0,25% 5,12%
5 år 4,61% +0,25% 4,86%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.