Skandia sänker tre månaders räntan

Skandia sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter från den 15 februari 2024. Listräntan för övriga bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% -0,05% 5,54%
1 år 5,29% oförändrad 5,29%
2 år 4,84% oförändrad 4,84%
3 år 4,64% oförändrad 4,64%
5 år 4,45% oförändrad 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia sänker två listräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med ett respektive två års bindningstid med 0,10 procentenheter från den 30 januari 2024. Listräntan för övriga bolån lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,39% -0,10% 5,29%
2 år 4,94% -0,10% 4,84%
3 år 4,64% oförändrad 4,64%
5 år 4,45% oförändrad 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia sänker bundna listräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,20 procentenheter från den 11 januari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,59% -0,20% 5,39%
2 år 5,14% -0,20% 4,94%
3 år 4,84% -0,20% 4,64%
5 år 4,65% -0,20% 4,45%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia sänker bundna boräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från den 22 december 2023. Listräntan för tre månaders räntan lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,69% -0,10% 5,59%
2 år 5,29% -0,15% 5,14%
3 år 5,14% -0,30% 4,84%
5 år 4,95% -0,30% 4,65%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia sänker vissa bolåneräntor

Skandia sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,20 till 0,30 procentenheter från den 7 december 2023. Listräntan för tre månaders räntan lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,89% -0,20% 5,69%
2 år 5,49% -0,20% 5,29%
3 år 5,44% -0,30% 5,14%
5 år 5,20% -0,25% 4,95%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia sänker bolåneräntan på bolån med två års bindningstid

Skandia sänker listräntan på bolån med två års bindningstid med 0,20 procentenheter från den 1 november 2023. Listräntor för övriga bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% oförändrad 5,59%
1 år 5,89% oförändrad 5,89%
2 år 5,69% -0,20% 5,49%
3 år 5,44% oförändrad 5,44%
5 år 5,20% oförändrad 5,20%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer bolåneräntan

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,15 procentenheter från den 10 oktober 2023. Övriga bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,44% +0,15% 5,59%
1 år 5,89% oförändrad 5,89%
2 år 5,69% oförändrad 5,69%
3 år 5,44% oförändrad 5,44%
5 år 5,20% oförändrad 5,20%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan för samtliga bindningstider

Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider med 0,10 procentenheter från den 29 augusti 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,34% +0,10% 5,44%
1 år 5,79% +0,10% 5,89%
2 år 5,59% +0,10% 5,69%
3 år 5,34% +0,10% 5,44%
5 år 5,10% +0,10% 5,20%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 11 juli 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,20% 5,34%
1 år 5,59% +0,20% 5,79%
2 år 5,49% +0,10% 5,59%
3 år 5,34% oförändrad 5,34%
5 år 5,10% oförändrad 5,10%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 26 juni 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,04% +0,10% 5,14%
1 år 5,59% oförändrad 5,59%
2 år 5,49% oförändrad 5,49%
3 år 5,34% oförändrad 5,34%
5 år 5,10% oförändrad 5,10%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.