Skandiabanken-arkiv - bolåneräntor.se

Skandia höjer listräntan för samtliga bindningstider

Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider med 0,10 procentenheter från den 29 augusti 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,34% +0,10% 5,44%
1 år 5,79% +0,10% 5,89%
2 år 5,59% +0,10% 5,69%
3 år 5,34% +0,10% 5,44%
5 år 5,10% +0,10% 5,20%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 11 juli 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,20% 5,34%
1 år 5,59% +0,20% 5,79%
2 år 5,49% +0,10% 5,59%
3 år 5,34% oförändrad 5,34%
5 år 5,10% oförändrad 5,10%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 26 juni 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,04% +0,10% 5,14%
1 år 5,59% oförändrad 5,59%
2 år 5,49% oförändrad 5,49%
3 år 5,34% oförändrad 5,34%
5 år 5,10% oförändrad 5,10%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från och med den 29 maj 2023. Övriga listräntor lämnas oföändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,79% +0,25% 5,04%
1 år 5,59% oförändrad 5,59%
2 år 5,49% oförändrad 5,49%
3 år 5,34% oförändrad 5,34%
5 år 5,10% oförändrad 5,10%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer samtliga listräntor på bolån

Skandia höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,20 och 0,38 procentenheter från och med den 28 februari 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,41% +0,38% 4,79%
1 år 5,39% +0,20% 5,59%
2 år 5,29% +0,20% 5,49%
3 år 5,14% +0,20% 5,34%
5 år 4,90% +0,20% 5,10%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bundna bolån

Skandia höjer listräntan på bundna bolån med 0,20 procentenheter från och med den 17 februari 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,41% oförändrad 4,41%
1 år 5,19% +0,20% 5,39%
2 år 5,09% +0,20% 5,29%
3 år 4,94% +0,20% 5,14%
5 år 4,70% +0,20% 4,90%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia förändrar sina listräntor

Skandia höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,16 procentenheter från och med den 27 januari 2023 och sänker samtidigt sina listräntor med längre bindningstid med upp till 0,25 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,25% +0,16% 4,41%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 5,19% -0,10% 5,09%
3 år 5,19% -0,25% 4,94%
5 år 4,95% -0,25% 4,70%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer flera listräntor till över 5 procent

Skandias höjer listräntan på bolån med medellång bindningstid med 0,20 procentenheter från och med den 12 januari 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,25% oförändrad 4,25%
1 år 4,99% +0,20% 5,19%
2 år 4,99% +0,20% 5,19%
3 år 4,99% +0,20% 5,19%
5 år 4,95% oförändrad 4,95%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer återigen listräntan på bolån med kortare bindningstid

Skandias höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,16 och 0,20 procentenheter från och med den 21 december 2022. Det innebär att Skandia nu förändrat sina listräntor fjorton gånger i år. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,05% +0,20% 4,25%
1 år 4,83% +0,16% 4,99%
2 år 4,99% oförändrad 4,99%
3 år 4,99% oförändrad 4,99%
5 år 4,95% oförändrad 4,95%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Skandias höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,20 och 0,44 procentenheter från och med den 30 september 2022. Det innebär att Skandia nu förändrat sina listräntor tretton gånger i år. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,61% +0,44% 4,05%
1 år 4,63% +0,20% 4,83%
2 år 4,99% oförändrad 4,99%
3 år 4,99% oförändrad 4,99%
5 år 4,95% oförändrad 4,95%
För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande..