Skandia höjer listräntan på bolån med längre bindningstider

Skandia höjer listräntan för bolån med längre bindningstider med mellan 0,05 till 0,25 procentenheter från och med den 14 januari 2022. 

Skandia motiverar höjningarna med ”ökade upplåningskostnader som ett resultat av kraftigt stigande marknadsräntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,13% oförändrad 2,13%
1 år 2,03% oförändrad 2,03%
2 år 2,13% +0,05% 2,18%
3 år 2,23% +0,10% 2,33%
5 år 2,33% +0,25% 2,58%

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider

Skandia höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,09 till 0,19 procentenheter från och med den 9 januari 2020. Även Länsförsäkringar, Nordea och Handelsbanken höjde nyligen sin listränta för bolån, vilket vi rapporterat om tidigare.

Skandia motiverar höjningen med att ”upplåningskostnaderna för banken stigit under hösten och [att] de har fortsatt stiga efter Riksbankens höjning av reporäntan i december.”

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,00% +0,19% 2,19%
1 år 2,10% +0,14% 2,24%
2 år 2,10% +0,14% 2,24%
3 år 2,15% +0,09% 2,24%
5 år 2,15% +0,09% 2,24%

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Även Skandiabanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstid än 3 månader

Skandiabanken gör som SBAB gjorde tidigare i veckan och höjer listräntan för bolån med längre löptider med mellan 0,10 till 0,15 procentenheter från och med den 8 november 2019. 

Johanna Cervall, vd på Skandias bank, kommenterar höjningen med att ”räntemarknaden har under hösten förändrats och räntorna har stigit. Med anledning av ökade upplåningskostnader för längre räntebindningstider är det nödvändigt för oss att göra en justering av våra räntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,00% oförändrad 2,00%
1 år 2,00% +0,10% 2,10%
2 år 2,00% +0,10% 2,10%
3 år 2,00% +0,15% 2,15%
5 år 2,00% +0,15% 2,15%

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Finns miljarder att spara i boränta om du bor i…

Skandia bekräftar nu vår bild om att det finns mycket pengar att spara på att välja bolån i ”rätt” bank. Enligt Skandia beräkningar kan nämligen de svenska hushållen spara nästan fem miljarder kronor – 5 000 000 000 kronor – på att byta till en bank med en lägre bolåneränta. 

Bör finnas än större besparingar

Genom att jämföra SCB:s statistik över de svenska hushållens genomsnittliga bolånekostnad i juli 2019 med sin snittränta på bolån med tre månaders bindningstid för samma månad har Skandia kommit fram till detta resultat. Och eftersom Skandia för närvarande inte är den bank med lägst snittränta bör det finnas än större besparingsmöjligheter. Den bank som för närvarande har lägst snittränta hittar du här.

Störst besparing kan göras kring storstäderna

Störst besparingsmöjligheter har boende kring storstadsområdena. Vilket ter sig som ganska självklart eftersom det är just där priserna på fastigheter är allra högst; och i och med detta troligen även belåningsgraden.

Nedan visas Skandias sammanställning över hur mycket en boende i de olika områdena i snitt kan spara på sina bolån. Hur mycket kan du spara?

STAD/KOMMUN

GENOMSNITTLIG BESPARINGSMÖJLIGHET PER  LÅNTAGARE OCH ÅR (KR)
Danderyd 5 958
Lidingö 5 087
Vaxholm 4 304
Nacka 4 220
Täby 4 097
Ekerö 4 074
Värmdö 3 856
Vellinge 3 844
Stockholm 3 829
Sollentuna 3 765
Kungsbacka 3 607
Tyresö 3 558
Lomma 3 441
Österåker 3 404
Öckerö 3 380
Huddinge 3 356
Partille 3 318
Härryda 3 297
Sundbyberg 3 294
Vallentuna 3 201
Solna 3 171
Knivsta 3 156
Göteborg 3 070
Sigtuna 3 002
Mölndal 2 988
Höganäs 2 958
Nykvarn 2 913
Salem 2 913
Lerum 2 894
Upplands Väsby 2 893

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande

Skandiabanken sänker räntan på femårigt bolån

Skandiabanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid med 0,49 procent till 2 procent från och med idag. Efter ändringen har Skandia samma listränta för samtliga sina bolån. 

Johanna Cerwall, vd på Skandias bank bekräftar den bilden med att ”vi har ett väldigt speciellt ränteläge som innebär att vi nu erbjuder samma räntor för samtliga våra bolån oavsett bindningstid”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår startsida.

För fullständig information se Skandiabankens pressmeddelande.