ICA Banken ändrar samtliga bolåneräntor efter ”skilsmässan” från SBAB

Sin första dag som ”singel” efter att samarbetet med SBAB avslutats den 30 november 2019 väljer ICA Banken att ändra räntorna på samtliga bolån. Förutom för bolån med fem års bindningstid rör det sig, som förväntat, inte om några större förändringar – däremot både höjningar och sänkningar vilket var något oväntat. För bolån med kortare bindningstid sänks räntan med upp till 0,03 procentenheter samtidigt som bolån med längre bindningstid får en höjning med upp till 0,26 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% -0,01% 1,63%
1 år 1,69% -0,03% 1,66%
2 år 1,69% +0,01% 1,70%
3 år 1,69% +0,06% 1,75%
5 år 1,69% +0,26% 1,95%

För mer information hänvisar vi dig till ICA Banken.

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med längre löptider med mellan 0,15 till 0,25 procentenheter från och med den 5 november 2019. Räntehöjningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd. Ett samarbete som dock håller på att avslutas. 

SBAB skriver i sitt pressmeddelande att ”Riksbanken meddelade den 24 oktober att de lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt indikerades att räntan sannolikt höjs i december till noll procent. De långa marknadsräntorna har sedan en tid stigit, bland annat till följd av att Riksbanken håller fast vid en höjning av reporäntan under 2019. SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har därmed ökat vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har minskat.”

Visserligen innebär Riksbankens höjning att bankernas upplåningskostnader ökar, men enligt den senaste publicerade statistiken över bankernas bolånemarginal så uppgick denna till 1,44 procent, varför det bör finnas fortsatt gott utrymme för bankerna att tjäna pengar på bolån utan att höja bolåneräntorna. I och med SBAB:s höjning ska det dock bli väldigt intressant att få siffror på bankernas bolånemarginal för det tredje kvartalet 2019 som bör släppas av Finansinspektionen inom en nära framtid. Mer om det då.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% oförändrad 1,64%
1 år 1,49% +0,20% 1,69%
2 år 1,44% +0,25% 1,69%
3 år 1,44% +0,25% 1,69%
5 år 1,54% +0,15% 1,69%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker bolåneräntan för alla sina bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB sänker bolåneräntan för samtliga sina bolån med längre löptider med 0,10 procentenheter från och med den 9 oktober 2019. Räntesänkningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd.

SBAB skriver i sitt pressmeddelande att ”SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat.”. Vi har ju tidigare haft både rätt och fel i våra prognoser men hoppas och utgår fortsatt från att övriga banker ”hänger på” och sänker sina listräntor inom en snar framtid. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% oförändrad 1,64%
1 år 1,59% -0,10% 1,49%
2 år 1,54% -0,10% 1,44%
3 år 1,54% -0,10% 1,44%
5 år 1,64% -0,10% 1,54%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

De tre banketörerna – ny bolåneaktör på marknaden

Ålandsbanken, ICA Banken och Ikano Bank startar tillsammans med Söderberg & Partners och Borgo ett gemensamt hypoteksbolag. Att det gemensamma bolaget kommer till stånd beror sannolikt och i mångt och mycket på att SBAB tidigare avslutat sitt samarbete med både Ikano Bank och ICA Banken.

Ett bolånesamarbete med kniven på strupen

Ikano Bank har sedan samarbetet med SBAB avslutades inget bolåneerbjudande alls. Och ICA Banken, vars samarbete med SBAB upphör  den 1 december 2019, riskerar då att hamna i samma situation. Den tredje banketören Ålandsbanken erbjuder däremot bolån i egen regi idag. Med samarbetet vill Ålandsbanken troligen bredda sin repertoar och erbjuda mer än bolån med tre månaders bindningstid, vilket enligt tillgänglig statistik är det som i huvudsak tecknats av deras kunder. Det finns goda förutsättningar för framgång; men samtidigt är frågan om samarbetet så att säga tvingats fram med kniven på strupen.

Tre blir en – en reducering av antalet bolåneaktörer med två. Eller!? ? 

Att vi får en ny aktör på bolånemarknaden är positivt. Det bör innebära mer konkurrens och lägre bolåneräntor för dig med bolån. Dock är det idag oklart om samtliga banker i samarbetet kommer att ha samma erbjudande eller om de så att säga ska ”konkurrera” med varandra. Skulle det förstnämnda gälla skulle antalet aktörer i sådana fall minska. Detta eftersom tre aktörer nu kommer att ha ”samma” erbjudande. Men eftersom Ikano Bank och ICA Banken haft eller har SBAB:s ränteerbjudande medan Ålandsbanken haft en egen lösning, innebär samarbetet att antalet aktörer ”bara” kan sägas minska med en.

Ett samarbete mellan fem parter innebär samtidigt att det är många aktörer som ska dela på kakan. Missförstå mig rätt, bankerna tjänar idag bra med pengar på sina bolån, så det finns goda möjligheter att sänka bolåneräntorna. Men för att det inte bara ska bli smulor över till samtliga samarbetspartners kanske prispressen inte blir vad den kunde blivit med färre aktörer i samarbetet. Något som kan råda bot på det är att även Söderberg & partners kommer bli mer aktiva med att förmedla eller distribuera bolån till sina kunder; och att intäkterna härigenom kommer av kvantiteten av bolån.

Bolånemarknaden behöver ett räntekrig

Ingen rök utan eld sägs det. Vi får verkligen hoppas att de tre banketörerna med sina två samarbetsparters skjuter skarp. För vi behöver mer än lösa skott för att få ner räntorna på bolånemarknaden till en mer rimlig nivå. Givetvis ska bankerna tjäna pengar på sina bolån. Men inte så mycket som idag!