ICA Banken sänker boräntor med längre bindningstid

ICA Banken sänker sina listräntor med längre bindningstid med mellan 0,25 och 0,30 procentenheter från och med 18 januari 2024. Listräntan på bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% oförändrad 5,49%
1 år 5,39% -0,25% 5,14%
2 år 5,11% -0,28% 4,83%
3 år 4,95% -0,30% 4,65%
5 år 4,82% -0,30% 4,52%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken sänker boräntor med längre bindningstid

ICA Banken höjer sina listräntor med längre bindningstid med mellan 0,25 och 0,33 procentenheter från och med 15 december 2023. Listräntan med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% oförändrad 5,49%
1 år 5,69% -0,30% 5,39%
2 år 5,44% -0,33% 5,11%
3 år 5,25% -0,30% 4,95%
5 år 4,82% -0,25% 5,07%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer boräntor med kortare bindningstid

ICA Banken höjer sina listräntor med kortare bindningstid med 0,05 procentenheter från och med den 23 oktober 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,44% +0,05% 5,49%
1 år 5,64% +0,05% 5,69%
2 år 5,44% oförändrad 5,44%
3 år 5,25% oförändrad 5,25%
5 år 5,07% oförändrad 5,07%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer samtliga listräntor

ICA Banken höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 22 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,24% +0,20% 5,44%
1 år 5,52% +0,12% 5,64%
2 år 5,34% +0,10% 5,44%
3 år 5,20% +0,05% 5,25%
5 år 4,97% +0,10% 5,07%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer samtliga listräntor

ICA Banken höjer samtliga listräntor med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 7 juli 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,99% +0,25% 5,24%
1 år 5,22% +0,30% 5,52%
2 år 5,14% +0,20% 5,34%
3 år 5,00% +0,20% 5,20%
5 år 4,87% +0,10% 4,97%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer sina listräntor på bolån med kortare bindningstid

ICA Banken höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med 0,05 procentenheter från och med den 16 juni 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,94% +0,05% 4,99%
1 år 5,17% +0,05% 5,22%
2 år 5,14% oförändrad 5,14%
3 år 5,00% oförändrad 5,00%
5 år 4,87% oförändrad 4,87%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer och sänker sina listräntor

ICA Banken höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,40 procentenheter från och med den 16 maj 2023 och sänker samtidigt listräntan för övriga bindningstider med mellan 0,05 och 0,10 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,54% +0,40% 4,94%
1 år 5,22% -0,05% 5,17%
2 år 5,24% -0,10% 5,14%
3 år 5,10% -0,10% 5,00%
5 år 4,97% -0,10% 4,87%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer samtliga listräntor

ICA Banken höjer samtliga listräntor med mellan 0,17 och 0,35 procentenheter från och med den 15 mars 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,37% +0,17% 4,54%
1 år 4,87% +0,35% 5,22%
2 år 4,89% +0,35% 5,24%
3 år 4,85% +0,25% 5,10%
5 år 4,80% +0,17% 4,97%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken förändrar sina listräntor

ICA Banken höjer flertalet listräntor med mellan 0,03 och 0,20 procentenheter från och med den 9 februari 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,02 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,17% +0,20% 4,37%
1 år 4,71% +0,16% 4,87%
2 år 4,84% +0,05% 4,89%
3 år 4,82% +0,03% 4,85%
5 år 4,82% -0,02% 4,80%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken höjer flertalet listräntor

ICA Banken höjer flertalet listräntor med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 11 januari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,97% +0,20% 4,17%
1 år 4,66% +0,05% 4,71%
2 år 4,79% +0,05% 4,84%
3 år 4,77% +0,05% 4,82%
5 år 4,82% oförändrad 4,82%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.