Ålandsbanken-arkiv - bolåneräntor.se

Ålandsbanken höjer samtliga listräntor

Ålandsbanken höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter från den 29 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,70% +0,25% 5,95%
1 år 5,35% +0,10% 5,45%
2 år 5,00% +0,05% 5,05%
3 år 4,80% +0,05% 4,85%
5 år 4,60% +0,10% 4,65%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstider

Ålandsbanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 7 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,70% oförändrad 5,70%
1 år 5,25% +0,10% 5,35%
2 år 4,80% +0,20% 5,00%
3 år 4,65% +0,15% 4,80%
5 år 4,50% +0,10% 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken höjer listräntan för flertalet bindningstider

Ålandsbanken höjer listräntan för flertalet bindningstider med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter från den 30 juni 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,45% +0,25% 5,70%
1 år 5,15% +0,10% 5,25%
2 år 4,75% +0,05% 4,80%
3 år 4,60% +0,05% 4,65%
5 år 4,50% oförändrad 4,50%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken både höjer och sänker listräntan

Ålandsbanken höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med upp till 0,40 procentenheter från den 28 april 2023; och sänker från samma datum listräntan på bolån med längre bindningstid med upp till 0,10 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,05% +0,40% 5,45%
1 år 4,95% +0,20% 5,15%
2 år 4,80% -0,05% 4,75%
3 år 4,65% -0,05% 4,60%
5 år 4,60% -0,10% 4,50%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid

Ålandsbanken höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter från den 27 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,65% +0,40% 5,05%
1 år 4,65% +0,35% 4,95%
2 år 4,70% +0,10% 4,80%
3 år 4,65% oförändrad 4,65%
5 år 4,60% oförändrad 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken höjer ett flertal listräntor

Ålandsbanken höjer ett flertal listräntor med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter från den 30 januari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,55% +0,10% 4,65%
1 år 4,50% +0,15% 4,65%
2 år 4,60% +0,10% 4,70%
3 år 4,60% +0,05% 4,65%
5 år 4,60% oförändrad 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken höjer sina listräntor med kortare bindningstid

Ålandsbanken höjer sina listräntor med kortare bindningstid med mellan 0,05 och 0,55 procentenheter från den 30 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,30% +0,25% 4,55%
1 år 4,45% +0,05% 4,50%
2 år 4,60% oförändrad 4,60%
3 år 4,60% oförändrad 4,60%
5 år 4,60% oförändrad 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken höjer samtliga listräntor

Ålandsbanken höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,75 procentenheter från den 30 september 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,55% +0,75% 4,30%
1 år 4,05% +0,40% 4,45%
2 år 4,25% +0,35% 4,60%
3 år 4,45% +0,15% 4,60%
5 år 4,55% +0,05% 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.

Ålandsbanken både höjer och sänker sina listräntor

Ålandsbanken höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter och sänker samtidigt räntan på bolån med fem års bindningstid med 0,05 procentenheter från den 15 augusti 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,45% +0,10% 3,55%
1 år 4,05% oförändrad 4,05%
2 år 4,25% oförändrad 4,25%
3 år 4,45% oförändrad 4,45%
5 år 4,60% -0,05% 4,55%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbankens pressmeddelande.

Ålandsbanken höjer och sänker sina listräntor

Ålandsbanken höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med 0,25 procentenheter och sänker samtidigt räntan på bolån med längre bindningstid marginellt från den 29 juli 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,20% +0,25% 3,45%
1 år 3,80% +0,25% 4,05%
2 år 4,30% -0,05% 4,25%
3 år 4,50% -0,05% 4,45%
5 år 4,65% -0,05% 4,60%

För fullständig information hänvisar vi till Ålandsbanken.