SBAB både höjer och sänker sina bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med kortare bindningstider med 0,10 procentenheter från den 24 april 2024 och höjer samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,10-0,15 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,02% -0,10% 4,92%
1 år 4,77% -0,10% 4,72%
2 år 4,31% +0,15% 4,46%
3 år 4,13% +0,10% 4,23%
5 år 3,96% +0,10% 4,06%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker kortare bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med kortare bindningstider med 0,05 procentenheter från den 19 mars 2024. Listräntan på bolån med längre bindningstider lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,07% -0,05% 5,02%
1 år 4,82% -0,05% 4,77%
2 år 4,31% oförändrad 4,31%
3 år 4,13% oförändrad 4,13%
5 år 3,96% oförändrad 3,96%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker kortare bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med kortare bindningstider med 0,05 procentenheter från den 22 januari 2024. Listräntan på bolån med längre bindningstider lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,12% -0,05% 5,07%
1 år 4,87% -0,05% 4,82%
2 år 4,36% -0,05% 4,31%
3 år 4,13% oförändrad 4,13%
5 år 3,96% oförändrad 3,96%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker längre bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,30 och 0,45 procentenheter från och med den 18 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindnignstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,12% oförändrad 5,12%
1 år 5,17% -0,30% 4,87%
2 år 4,76% -0,40% 4,36%
3 år 4,58% -0,45% 4,13%
5 år 4,41% -0,45% 3,96%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker samtliga bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från och med den 1 december 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,22% -0,10% 5,12%
1 år 5,32% -0,15% 5,17%
2 år 4,86% -0,10% 4,76%
3 år 4,68% -0,10% 4,58%
5 år 4,51% -0,10% 4,41%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker vissa boräntor

SBAB sänker den så kallade listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter från och med den 9 november 2023. Tremånaders räntan lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,22% oförändrad 5,22%
1 år 5,37% -0,05% 5,32%
2 år 5,11% -0,25% 4,86%
3 år 4,88% -0,20% 4,68%
5 år 4,61% -0,10% 4,51%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer räntan på vissa bolån

SBAB höjer räntan, den så kallade listräntan på bolån med tre månaders respektive ett års bindningstid med 0,20 respektive 0,10 procentenheter från och med den 4 oktober 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,02% +0,20% 5,22%
1 år 5,27% +0,10% 5,37%
2 år 5,11% oförändrad 5,11%
3 år 4,88% oförändrad 4,88%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 15 augusti 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,92% +0,10% 5,02%
1 år 5,27% oförändrad 5,27%
2 år 5,11% oförändrad 5,11%
3 år 4,88% oförändrad 4,88%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer flertalet listräntor

SBAB höjer flertalet listräntor med mellan 0,15 och 0,35 procentenheter från den 5 juli 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,67% +0,25% 4,92%
1 år 4,92% +0,35% 5,27%
2 år 4,91% +0,20% 5,11%
3 år 4,73% +0,15% 4,88%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,50 procentenheter från den 8 maj 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,17% +0,50% 4,67%
1 år 4,92% oförändrad 4,92%
2 år 4,91% oförändrad 4,91%
3 år 4,73% oförändrad 4,73%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.