SBAB sänker samtliga bolåneräntor

SBAB sänker listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från och med den 1 december 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,22% -0,10% 5,12%
1 år 5,32% -0,15% 5,17%
2 år 4,86% -0,10% 4,76%
3 år 4,68% -0,10% 4,58%
5 år 4,51% -0,10% 4,41%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker vissa boräntor

SBAB sänker den så kallade listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter från och med den 9 november 2023. Tremånaders räntan lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,22% oförändrad 5,22%
1 år 5,37% -0,05% 5,32%
2 år 5,11% -0,25% 4,86%
3 år 4,88% -0,20% 4,68%
5 år 4,61% -0,10% 4,51%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer räntan på vissa bolån

SBAB höjer räntan, den så kallade listräntan på bolån med tre månaders respektive ett års bindningstid med 0,20 respektive 0,10 procentenheter från och med den 4 oktober 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,02% +0,20% 5,22%
1 år 5,27% +0,10% 5,37%
2 år 5,11% oförändrad 5,11%
3 år 4,88% oförändrad 4,88%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 15 augusti 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,92% +0,10% 5,02%
1 år 5,27% oförändrad 5,27%
2 år 5,11% oförändrad 5,11%
3 år 4,88% oförändrad 4,88%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer flertalet listräntor

SBAB höjer flertalet listräntor med mellan 0,15 och 0,35 procentenheter från den 5 juli 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,67% +0,25% 4,92%
1 år 4,92% +0,35% 5,27%
2 år 4,91% +0,20% 5,11%
3 år 4,73% +0,15% 4,88%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

SBAB höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,50 procentenheter från den 8 maj 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,17% +0,50% 4,67%
1 år 4,92% oförändrad 4,92%
2 år 4,91% oförändrad 4,91%
3 år 4,73% oförändrad 4,73%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

SBAB höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 2 mars 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,97% +0,20% 4,17%
1 år 4,67% +0,25% 4,92%
2 år 4,76% +0,15% 4,91%
3 år 4,73% oförändrad 4,73%
5 år 4,61% oförändrad 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,20 och 0,35 procentenheter från den 9 januari 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,77% +0,20% 3,97%
1 år 4,32% +0,35% 4,67%
2 år 4,56% +0,20% 4,76%
3 år 4,53% +0,20% 4,73%
5 år 4,41% +0,20% 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB både höjer och sänker sina listräntor

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,40 procentenheter från den 5 december 2022 och sänker samtidigt sina listräntor med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,37% +0,40% 3,77%
1 år 4,32% oförändrad 4,32%
2 år 4,56% oförändrad 4,56%
3 år 4,63% -0,10% 4,53%
5 år 4,61% -0,20% 4,41%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Ny höjning av SBAB – höjer samtliga listräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från den 4 oktober 2022; tolv dagar sedan sin senaste räntehöjning per den 22 september 2022

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,17% +0,20% 3,37%
1 år 4,17% +0,15% 4,32%
2 år 4,46% +0,10% 4,56%
3 år 4,43% +0,20% 4,63%
5 år 4,36% +0,25% 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.