SBAB höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

SBAB höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 2 mars 2023.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån… Fortsätt läsa SBAB höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,20 och 0,35 procentenheter från den 9 januari 2023.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån 3,77% +0,20%… Fortsätt läsa SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB både höjer och sänker sina listräntor

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,40 procentenheter från den 5 december 2022 och sänker samtidigt sina listräntor med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar… Fortsätt läsa SBAB både höjer och sänker sina listräntor

Ny höjning av SBAB – höjer samtliga listräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från den 4 oktober 2022; tolv dagar sedan sin senaste räntehöjning per den 22 september 2022.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till… Fortsätt läsa Ny höjning av SBAB – höjer samtliga listräntor

SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,30 och 0,45 procentenheter från den 22 september 2022.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån 2,87% +0,30%… Fortsätt läsa SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB sänker samtliga listräntor

SBAB sänker bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från den 22 augusti 2022. Sänkningen är enligt SBAB en ”följd av minskade upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi… Fortsätt läsa SBAB sänker samtliga listräntor

SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bindningstider med mellan 0,10 och 0,45 procentenheter från den 25 juli 2022.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån 2,52% +0,45%… Fortsätt läsa SBAB höjer samtliga listräntor

SBAB höjer, sänker och lämnar sina olika bolåneräntor oförändrade

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med tre-månaders respektive ett-års bindningstid med 0,20 respektive 0,10 procentenheter från den 7 juli 2022. SBAB lämnar bolån med två-års bindningstid oförändrad, men sänker samtidigt bolån med tre- respektive fem års bindningstid. SBAB gör alltså en liknande manöver som Landshypotek gjorde den 5 juli 2022.  En sammanställning över tidigare och… Fortsätt läsa SBAB höjer, sänker och lämnar sina olika bolåneräntor oförändrade

SBAB höjer samtliga bolåneräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,15 till 0,60 procentenheter från och med den 20 juni 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån… Fortsätt läsa SBAB höjer samtliga bolåneräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån – för fjärde gången i år

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,10 till 0,25 procentenheter från och med den 23 maj 2022 för att uppnå ”SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig… Fortsätt läsa SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån – för fjärde gången i år