SBAB höjer samtliga bolåneräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,15 till 0,60 procentenheter från och med den 20 juni 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån… Fortsätt läsa SBAB höjer samtliga bolåneräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån – för fjärde gången i år

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,10 till 0,25 procentenheter från och med den 23 maj 2022 för att uppnå ”SBAB:s ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig… Fortsätt läsa SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån – för fjärde gången i år

SBAB och Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga sin bolån

Både SBAB och Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga bolån från och med den 4 maj 2022. SBAB med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter och Länsförsäkringar med mellan 0,25 och 0,40 procentenheter.  För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s respektive Länsförsäkringar… Fortsätt läsa SBAB och Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga sin bolån

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,06 till 0,25 procentenheter från och med den 22 april 2022 på grund av ”stigande upplåningskostnader”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats… Fortsätt läsa SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstider

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstider med mellan 0,17 till 0,27 procentenheter från och med den 16 februari 2022 på grund av ”fortsatt stigande marknadsräntor”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår… Fortsätt läsa SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstider

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån på grund av stigande marknadsräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med mellan 0,03 till 0,25 procentenheter från och med den 3 februari 2022.  Mikael Inglander, tf. VD SBAB skriver i pressmeddelandet att ”nu har vi sett en stigande inflation under relativt lång tid och mot bakgrund av bland annat detta förväntas Riksbanken och andra centralbanker höja sina styrräntor… Fortsätt läsa SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån på grund av stigande marknadsräntor

SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med längre löptider med mellan 0,15 till 0,25 procentenheter från och med den 5 november 2019. Räntehöjningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd. Ett samarbete som dock håller på att avslutas.  SBAB skriver i sitt pressmeddelande att ”Riksbanken meddelade den 24… Fortsätt läsa SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB sänker bolåneräntan för alla sina bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB sänker bolåneräntan för samtliga sina bolån med längre löptider med 0,10 procentenheter från och med den 9 oktober 2019. Räntesänkningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd. SBAB skriver i sitt pressmeddelande att ”SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat.”.… Fortsätt läsa SBAB sänker bolåneräntan för alla sina bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB sänker räntan på bolån med bindningstider längre än 3 månader

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider än tre månader med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 17 september 2019. Räntesänkningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd. Vi har ju tidigare rapporterat om bankernas höga vinster på bolån och SBAB bekräftar vår bild: ”SBAB:s upplåningskostnader… Fortsätt läsa SBAB sänker räntan på bolån med bindningstider längre än 3 månader