Danske Bank sänker listräntan på bundna bolån

Danske Bank sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,14 och 0,25 procentenheter från och med den 9 februari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,79% oförändrad

5,79%

1 år 5,14% -0,25% 4,89%
2 år 4,73% -0,14% 4,59%
3 år 4,24% -0,15% 4,09%
5 år 4,16% -0,17% 3,99%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton + tjugo =