Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek sänker listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,15 procentenheter från den 1 december 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats… Fortsätt läsa Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 25 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats… Fortsätt läsa Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med 0,10 procentenheter från den 17 november 2022 och sänker samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,10 procentenheter från samma tidpunkt. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek sänker vissa listräntor

Landshypotek sänker listräntan för bolån med ett, två, respektive tre års bindningstid med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från den 5 oktober 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Landshypotek sänker vissa listräntor

Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,55 procentenheter från den 26 september 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån 2,65% +0,55% 3,20% 1… Fortsätt läsa Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek både höjer kraftigt och sänker sina listräntor marginellt

Landshypotek sänker listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter och höjer listräntan för  övriga bindningstider med mellan 0,30 och 0,50 procentenheter från den 1 september 2022. Eller som Landshypotek väljer att presentera det – ”räntan för lån med 3 månaders bindningstid sänks med 0,10 procentenheter. …  Räntan på längre bindningstider justeras samtidigt något… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer kraftigt och sänker sina listräntor marginellt

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,20 procentenheter från och med den 3 augusti 2022; och sänker samtidigt sina listräntor för bolån med längre bindningstider med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan för bolån med 1 till 3 års bindningstid

Landshypotek höjer listräntan för bolån med 1 till 3 års bindningstid med upp till 0,35 procentenheter från och med den 20 juli 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Landshypotek höjer listräntan för bolån med 1 till 3 års bindningstid

Landshypotek både höjer och sänker sina bolåneräntor

Landshypotek höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,50 procentenheter och passar samtidigt på att sänka räntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 5 juli 2022. Landshypotek anger ”ökade räntor på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden, bl.a. efter Riksbankens höjda reporänta” som… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer och sänker sina bolåneräntor

Rejäla räntehöjningar från Landshypotek – på samtliga bolån

Landshypotek Bank höjer bolåneräntan för samtliga bolåneräntor med mellan 0,25 och 0,50 procentenheter från och med den 6 maj 2022. Landshypotek anger som skäl för höjningen att de ”ökade räntor på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild… Fortsätt läsa Rejäla räntehöjningar från Landshypotek – på samtliga bolån