Landshypotek Bank-arkiv - bolåneräntor.se

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 25 september 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,05 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,95% +0,25% 5,20%
1 år 5,29% +0,20% 5,49%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,12% oförändrad 5,12%
5 år 4,86% -0,05% 4,81%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer listräntan för bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 23 augusti 2023. Listräntan för bolån med kortare bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,95% oförändrad 4,95%
1 år 5,29% oförändrad 5,29%
2 år 5,14% +0,20% 5,34%
3 år 4,87% +0,25% 5,12%
5 år 4,61% +0,25% 4,86%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer samtliga bolåneräntor

Landshypotek höjer samtliga bolåneräntor/listräntor med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 11 juli 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,70% +0,25% 4,95%
1 år 5,09% +0,20% 5,29%
2 år 4,94% +0,20% 5,14%
3 år 4,72% +0,15% 4,87%
5 år 4,46% +0,15% 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,20 procentenheter från den 1 juni 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,70% oförändrad 4,70%
1 år 5,09% oförändrad 5,09%
2 år 4,74% +0,20% 4,94%
3 år 4,52% +0,20% 4,72%
5 år 4,26% +0,20% 4,46%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 10 maj 2023. Tre månaders räntan lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,70% oförändrad 4,70%
1 år 5,24% -0,15% 5,09%
2 år 4,94% -0,20% 4,74%
3 år 4,77% -0,25% 4,52%
5 år 4,51% -0,25% 4,26%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek höjer samtliga listräntor för bolån med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 27 april 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,45% +0,25% 4,70%
1 år 5,04% +0,20% 5,24%
2 år 4,74% +0,20% 4,94%
3 år 4,57% +0,20% 4,77%
5 år 4,31% +0,20% 4,51%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 22 mars 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,45% oförändrad 4,45%
1 år 5,04% oförändrad 5,04%
2 år 4,94% -0,20% 4,74%
3 år 4,72% -0,15% 4,57%
5 år 4,56% -0,25% 4,31%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,30 och 0,45 procentenheter från den 23 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,00% +0,45% 4,45%
1 år 4,69% +0,35% 5,04%
2 år 4,59% +0,35% 4,94%
3 år 4,42% +0,30% 4,72%
5 år 4,21% +0,35% 4,56%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntoran

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 16 januari 2023 och höjer samtidigt listräntan på övriga bolån med mellan 0,15 och 0,45 procentenheter. Justeringen av listräntorna beror enligt Landshypotek på ”förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,75% +0,25% 4,00%
1 år 4,84% -0,15% 4,69%
2 år 4,89% -0,30% 4,59%
3 år 4,82% -0,40% 4,42%
5 år 4,66% -0,45% 4,21%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer listräntor på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,35 procentenheter från den 4 januari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,75% oförändrad 3,75%
1 år 4,69% +0,15% 4,84%
2 år 4,69% +0,20% 4,89%
3 år 4,52% +0,30% 4,82%
5 år 4,31% +0,35% 4,66%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.