Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från den 22 mars 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,30 och 0,45 procentenheter från den 23 februari 2023. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån 4,00% +0,45%… Fortsätt läsa Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntoran

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 16 januari 2023 och höjer samtidigt listräntan på övriga bolån med mellan 0,15 och 0,45 procentenheter. Justeringen av listräntorna beror enligt Landshypotek på ”förändrade kostnader på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden”. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer och sänker sina listräntoran

Landshypotek höjer listräntor på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,35 procentenheter från den 4 januari 2023. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån… Fortsätt läsa Landshypotek höjer listräntor på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 22 december 2022. Det är bara 10 dagar sedan Landshypotek senaste ändrade sina listräntor och i och med dagens höjning är de längre listräntorna nu på samma nivå som de var före föregående förändring. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt… Fortsätt läsa Landshypotek höjer samtliga listräntor

Landshypotek justerar sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter från den 12 december 2022 och sänker samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,20 procentenheter.  En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar… Fortsätt läsa Landshypotek justerar sina listräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek sänker listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,15 procentenheter från den 1 december 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats… Fortsätt läsa Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 25 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats… Fortsätt läsa Landshypotek höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med 0,10 procentenheter från den 17 november 2022 och sänker samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,10 procentenheter från samma tidpunkt. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar… Fortsätt läsa Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek sänker vissa listräntor

Landshypotek sänker listräntan för bolån med ett, två, respektive tre års bindningstid med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från den 5 oktober 2022. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring… Fortsätt läsa Landshypotek sänker vissa listräntor