Landshypotek sänker ett antal listräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med kortare och längre bindningstider med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från den 3 april 2024. Listräntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% -0,20% 5,00%
1 år 4,84% oförändrad 4,84%
2 år 4,29% oförändrad 4,29%
3 år 4,27% -0,05% 4,22%
5 år 4,11% -0,05% 4,06%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker vissa listräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med ett respektive två års bindningstid med 0,10 respektive 0,05 procentenheter från den 6 februari 2024. Listräntan för övriga bolån lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 4,94% -0,10% 4,84%
2 år 4,34% -0,05% 4,29%
3 år 4,07% oförändrad 4,07%
5 år 3,91% oförändrad 3,91%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer bundna listräntor

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från den 10 januari 2024. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 4,89% +0,05% 4,94%
2 år 4,24% +0,10% 4,34%
3 år 3,92% +0,15% 4,07%
5 år 3,71% +0,20% 3,91%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker längre boräntor – igen!

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,20 och 0,40 procentenheter från den 20 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,09% -0,20% 4,89%
2 år 4,49% -0,25% 4,24%
3 år 4,32% -0,40% 3,92%
5 år 4,11% -0,40% 3,71%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Ny sänkning av längre boräntor från Landshypotek

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,25 och 0,40 procentenheter från den 6 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. Det var inte länge sedan Landshypotek senast sänkte sina längre listräntor.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,34% -0,25% 5,09%
2 år 4,89% -0,40% 4,49%
3 år 4,67% -0,35% 4,32%
5 år 4,41% -0,30% 4,11%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek gör ny sänkning av längre boräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter från den 29 november 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,49% -0,15% 5,34%
2 år 5,04% -0,15% 4,89%
3 år 4,82% -0,15% 4,67%
5 år 4,61% -0,20% 4,41%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker längre boräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter från den 8 november 2023. Beslutet motiveras med lägre upplåningskostnader. Listräntor med kortare bindningstid lämnas oförändrade. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,49% oförändrad 5,49%
2 år 5,19% -0,15% 5,04%
3 år 5,02% -0,20% 4,82%
5 år 4,76% -0,15% 4,61%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek sänker vissa boräntor

Landshypotek sänker listräntan på bolån med längre bindningstider med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter från den 19 oktober 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,20% oförändrad 5,20%
1 år 5,49% oförändrad 5,49%
2 år 5,34% -0,15% 5,19%
3 år 5,12% -0,10% 5,02%
5 år 4,81% -0,05% 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek både höjer och sänker sina listräntor

Landshypotek höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 25 september 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,05 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,95% +0,25% 5,20%
1 år 5,29% +0,20% 5,49%
2 år 5,34% oförändrad 5,34%
3 år 5,12% oförändrad 5,12%
5 år 4,86% -0,05% 4,81%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Landshypotek höjer listräntan för bolån med längre bindningstid

Landshypotek höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,20 och 0,25 procentenheter från den 23 augusti 2023. Listräntan för bolån med kortare bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,95% oförändrad 4,95%
1 år 5,29% oförändrad 5,29%
2 år 5,14% +0,20% 5,34%
3 år 4,87% +0,25% 5,12%
5 år 4,61% +0,25% 4,86%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.