Danske Bank är först ut med en höjning av listräntan efter Riksbankens höjning

Danske Bank höjer listräntan på bolån med tre månaders respektive ett års bindningstid med 0,40 respektive 0,10  procentenheter från den 26 april 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

Danske Bank är således den första banken som höjer sina listräntor efter Riksbanken höjning av styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent tidigare idag.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,89% +0,40%

5,29%

1 år 5,14% +0,10% 5,24%
2 år 5,09% oförändrad 5,09%
3 år 4,89% oförändrad 4,89%
5 år 4,76% oförändrad 4,76%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × tre =