Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider

Skandia höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,09 till 0,19 procentenheter från och med den 9 januari 2020. Även Länsförsäkringar, Nordea och Handelsbanken höjde nyligen sin listränta för bolån, vilket vi rapporterat om tidigare.

Skandia motiverar höjningen med att ”upplåningskostnaderna för banken stigit under hösten och [att] de har fortsatt stiga efter Riksbankens höjning av reporäntan i december.”

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,00% +0,19% 2,19%
1 år 2,10% +0,14% 2,24%
2 år 2,10% +0,14% 2,24%
3 år 2,15% +0,09% 2,24%
5 år 2,15% +0,09% 2,24%

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,22 procentenheter till 2,45 procent från och med den 30 december 2019 på grund av ”förändrade marknadsräntor”. Även Nordea och Handelsbanken har idag höjt sin listränta för bolån med samma bindningstid, vilket vi rapporterat om tidigare.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,23% +0,22% 2,45%
1 år 2,09% oförändrad 2,09%
2 år 1,91% oförändrad 1,91%
3 år 1,75% oförändrad 1,75%
5 år 1,85% oförändrad 1,85%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Handelsbanken höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid

Handelsbanken höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,25 procentenheter till 2,50 procent från och med den 27 december 2019. Som vi rapporterade om tidigare har även Nordea höjt sin listränta för bolån med samma bindningstid från och med idag.

Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån 

Även utan dagens höjning hade Handelsbanken och Nordea haft en god intjäning på sina bolån. Enligt den senaste tillgängliga statistiken från Finansinspektionen uppgår nämligen bankernas bolånemarginal, eller hur mycket pengar bankerna tjänar på sina bolån, till 1,42 procent. Det finns alltså stora, goda och fortsatta möjligheter att själv förhandla fram en betydligt lägre ränta än bankernas listränta. Lycka till!

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% +0,25% 2,50%
1 år 1,99% oförändrad 1,99%
2 år 1,94% oförändrad 1,94%
3 år 1,73% oförändrad 1,73%
5 år 1,73% oförändrad 1,73%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbankens pressmeddelande.

Större skillnader i bankernas genomsnittsräntor för november 2019

För november 2019 var gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,25 och 0,44 procentenheter, alltså en betydligt större variation gentemot oktober 2019 då räntegapet uppgick till mellan 0,38 till 0,42 procentenheter. 

Finns liksom tidigare stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på 57 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 950 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte börja förhandla eller byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för oktober 2019

 
Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,61% 1,19% 1,22% 1,28% 1,40%
Handelsbanken 1,52% 1,39% 1,37% 1,44% 1,50%
ICA Banken 1,56% 1,38% 1,30% 1,24% 1,40%
Landshypotek 1,24% 1,26% 1,18% 1,09% 1,21%
Länsförsäkringar 1,66% 1,52% 1,30% 1,46% 1,54%
Nordea 1,55% 1,61% 1,57% 1,39% 1,53%
SBAB 1,43% 1,33% 1,25% 1,20% 1,32%
SEB 1,41% 1,26% 1,26% 1,27% 1,24%
Skandia 1,34% 1,32% 1,29% 1,21% 1,17%
Swedbank 1,57% 1,54% 1,41% 1,47% 1,55%
Ålandsbanken 1,40%        
Skillnad högst/lägst 0,42% 0,42% 0,39% 0,38% 0,38%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Nordea höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid – igen

Nordea höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter till 2,29 procent från och med den 27 december 2019. Höjningen kommer exakt en månad efter föregående ändring då Nordea bland annat – och även då – höjde tre månaders räntan med 0,10 procentenheter. Nordeas förklaring till höjningen är även den nästintill en upprepning från föregående höjning eller att ”de korta marknadsräntorna steg inför Riksbankens förväntade höjning av reporäntan, och har fortsatt uppåt vilket gör att vi har fått högre upplåningskostnader.” 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,19% +0,10% 2,29%
1 år 2,09% oförändrad 2,09%
2 år 2,09% oförändrad 2,09%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 1,99% oförändrad 1,99%

 

För fullständig information hänvisar vi till Nordeas pressmeddelande.

ICA Banken ändrar samtliga bolåneräntor efter ”skilsmässan” från SBAB

Sin första dag som ”singel” efter att samarbetet med SBAB avslutats den 30 november 2019 väljer ICA Banken att ändra räntorna på samtliga bolån. Förutom för bolån med fem års bindningstid rör det sig, som förväntat, inte om några större förändringar – däremot både höjningar och sänkningar vilket var något oväntat. För bolån med kortare bindningstid sänks räntan med upp till 0,03 procentenheter samtidigt som bolån med längre bindningstid får en höjning med upp till 0,26 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% -0,01% 1,63%
1 år 1,69% -0,03% 1,66%
2 år 1,69% +0,01% 1,70%
3 år 1,69% +0,06% 1,75%
5 år 1,69% +0,26% 1,95%

För mer information hänvisar vi dig till ICA Banken.

Nordea höjer räntan på bolån med kortare bindningstid

Nordea höjer bolåneräntan för bolån med tre månader och två års bindningstid med 0,10 respektive 0,05 procentenheter från och med den 27 november 2019. Enligt Nordeas Bolånechef Michael Skytt beror höjningen på att ”de korta marknadsräntorna har stigit, vilket gör att vi har fått högre upplåningskostnader.”. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,09% +0,10% 2,19%
1 år 2,09% oförändrad 2,09%
2 år 2,09% +0,05% 2,14%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 1,99% oförändrad 1,99%

 

För fullständig information hänvisar vi till Nordeas pressmeddelande.

Bankernas bolånemarginal – så mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån

Inga större förändringar på bankernas bolånemarginal mellan det andra och tredje kvartalet 2019. Bankernas bolånemarginal minskade marginellt från 1,44 vid utgången av det andra kvartalet till 1,42 procentenheter vid utgången av det tredje kvartalet. Bankernas finansieringskostnad var oförändrad enligt Finansinspektionen så förändringen beror uteslutande på att den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan minskat något mellan perioderna.

Fortsätt förhandla ner din bolåneränta

Bankernas kunder har alltså även detta kvartal varit något bättre förhandlare än tidigare. Bra! Sedan toppen i december 2017 då bolånemarginalen uppgift till 1,71 procent har vi blivit totalt 0,29 procentenheter ”bättre förhandlare”. Men det finns fortfarande gott om utrymme kvar att förhandla om enligt vår mening. Bankerna verkar dock vara av en annan åsikt med tanke på de höjningar av listräntan som vissa banker gjort under denna månad. . 

Oaktat detta bör vår målbild liksom tidigare vara att komma ner till nivåerna för april 2009 då bankernas bruttomarginal var rekordlåga 0,22 procent. Det skulle innebära stora besparingar för dig – så se över ditt bolån och din bolåneränta nu.

Finansinspektionen delar vår mening

Finansinspektionen skriver i sitt pressmeddelande även för detta kvartal att ”den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”.

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta bidra till just detta; att ta fram och presentera aktuella list- och genomsnittsräntor och andra banknyheter så att du kan få ner dina räntekostnader – och spara pengar.

För en förklaring över bolånemarginal och andra mer eller mindre besvärliga ord hänvisar vi till vår ordlista

Äntligen – vi hade helt rätt om bankernas genomsnittsräntor för oktober 2019

Vi har ju tidigare skrivit om att vår tro att bankernas genomsnittsräntor skulle sjunka och därmed närma sig varandra. Och äntligen ser vi en tydlig förändring i ”rätt” riktning. För oktober 2019 var gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,38 till 0,42 procentenheter mot mellan 0,39 och 0,62 procentenheter för september, vilket ger en tydlig fingervisning att flertalet banker sänkt sina räntor under månaden som varit.

Främst bolån med längre bindningstid som sänkts

Det är främst räntor på bolån med längre bindningstider som sänkts. Undantaget är lån med två års bindningstid där räntorna inte förändrats nämnvärt. Dock saknas statistik för samtliga banker föregående månad för bolån med denna bindningstid, vilket troligen påverkar statistiken. Hade samtliga banker redovisat samtliga genomsnittsräntor hade statistiken sannolikt varit annorlunda.

Vidare var vår tro om att de banker med högst genomsnittsräntor skulle ge sina kunder ett bättre erbjudande även det korrekt. Ser vi på bolån med fem års bindningstid där Skandia hade lägst genomsnittsränta föregående månad och Swedbank högst visar statistiken för oktober 2019 att Skandia höjt räntan med 0,01 procentenheter i snitt för sina kunder samtidigt som Swedbank sänkt räntan med hela 0,17 procentenheter i snitt för sina kunder.

Värt att poängtera är att Swedbank allt jämnt har en betydligt högre genomsnittsränta än Skandia för samtliga bolån, varför det inte bara är betydligt enklare att sänka räntan – utan själva sänkningen borde även varit än större. 

Finns liksom tidigare stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på 57 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 950 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för oktober 2019

Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,61% 1,19% 1,22% 1,28% 1,40%
Handelsbanken 1,52% 1,39% 1,37% 1,44% 1,50%
ICA Banken 1,56% 1,38% 1,30% 1,24% 1,40%
Landshypotek 1,24% 1,26% 1,18% 1,09% 1,21%
Länsförsäkringar 1,66% 1,52% 1,30% 1,46% 1,54%
Nordea 1,55% 1,61% 1,57% 1,39% 1,53%
SBAB 1,43% 1,33% 1,25% 1,20% 1,32%
SEB 1,41% 1,26% 1,26% 1,27% 1,24%
Skandia 1,34% 1,32% 1,29% 1,21% 1,17%
Swedbank 1,57% 1,54% 1,41% 1,47% 1,55%
Ålandsbanken 1,40%        
Skillnad högst/lägst 0,42% 0,42% 0,39% 0,38% 0,38%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Även Skandiabanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstid än 3 månader

Skandiabanken gör som SBAB gjorde tidigare i veckan och höjer listräntan för bolån med längre löptider med mellan 0,10 till 0,15 procentenheter från och med den 8 november 2019. 

Johanna Cervall, vd på Skandias bank, kommenterar höjningen med att ”räntemarknaden har under hösten förändrats och räntorna har stigit. Med anledning av ökade upplåningskostnader för längre räntebindningstider är det nödvändigt för oss att göra en justering av våra räntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,00% oförändrad 2,00%
1 år 2,00% +0,10% 2,10%
2 år 2,00% +0,10% 2,10%
3 år 2,00% +0,15% 2,15%
5 år 2,00% +0,15% 2,15%

För fullständig information hänvisar vi till Skandias pressmeddelande.