Kraftigt stigande bolånekostnader – trots minskad bolånemarginal

Idag presenterade Finansinspektionen bolånemarginalen för det tredje kvartalet för år 2022. Trots att bankernas bolånemarginal försämrats har hushållens kostnader för bolån ökat markant.

Under kvartalet har bolånemarginalen minskat med 0,15 procentenheter – från 1,07 till 0,92 procent. En nedgång som givetvis är positiv, men som samtidigt sker från höga nivåer samtidigt som det är en bra bit kvar till lägstanivån på 0,22 procent som inträffade i april 2009.

I det stora hela är det dock negativa siffror för hushållen. Från det andra till det tredje kvartalet har den genomsnittliga bolåneräntan höjts med en dryg procent – från 1,76 till 2,67 procent. På tre månader har alltså årskostnaden för ett genomsnittligt hushåll med ett bolån på tre miljoner kronor ökat från 52 800 till 80 100 kronor – en kostnadsökning på hela 27 300 kronor före skatteavdrag. En ökning som bör tära på hushållens marginaler; och därutöver tillkommer alltså prisökningarna på mat, el och drivmedel.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 − 8 =