Rekord i bankernas marginal på bolån

Bankernas marginal på bolån är rekordhöga visar siffror från Finansinspektionen. För december 2017 uppgick bankernas bolånemarginal i genomsnitt till 1,71 procent mot 1,67 procent för september 2017.

Observera att FI har gjort en ”mindre metodförändring för beräkningen av utlåningsräntan” från och med beräkningen av bruttomarginalen för kvartal 4 2017, vilket måste beaktas vid statiska jämförelser mot tidigare perioder. FI skriver dock att ”förändringen medför att den genomsnittliga utlåningsräntan, och därmed även bruttomarginalen, faller marginellt de senaste två åren. Förändringen påverkar inte jämförbarheten av bruttomarginalen över tid och mellan olika perioder.”

Bankernas bolånemarginal är den genomsnittliga räntan som kunderna faktiskt har betalat under en viss tidsperiod reducerat med den genomsnittliga finansieringskostnaden som bankerna haft under samma period för ett nytecknat bolån med tre månaders räntebindningstid.

För december 2017 uppgick bankernas genomsnittsräntor mellan 1,43 och 1,66 procent för lån med tre månaders bindningstid, varför den ränta du betalar kan sägas till fullo gå till bankens vinst. Bankernas rekordmarginaler innebär således fortsatt goda ”prutmöjligheter”.

För mer information hänvisar vi till Finansinspektionens statistik eller deras pressmeddelande.