SEB sänker listräntan för bolån med längre bindningstid

SEB sänker listräntan för bolån med längre bindningstid med upp till 0,25 procentenheter från och med den 19 juli 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,24% oförändrad 3,24%
1 år 3,69% oförändrad 3,69%
2 år 4,19% -0,10% 4,09%
3 år 4,39% -0,20% 4,19%
5 år 4,64% -0,25% 4,39%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

ICA Banken höjer räntan på bundna bolån

ICA Banken höjer listräntan för samtliga bolån med upp till 0,50 procentenheter från och med den 23 juni 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% oförändrad 2,25%
1 år 2,94% +0,50% 3,44%
2 år 3,53% +0,50% 4,03%
3 år 3,80% +0,45% 4,25%
5 år 3,91% +0,40% 4,31%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Swedbank höjer samtliga bolåneräntor

Swedbank höjer samtliga bolåneräntor med mellan 0,25 och 0,70 procentenheter från den 20 juni 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,74% +0,25% 2,99%
1 år 3,09% +0,65% 3,74%
2 år 3,44% +0,75% 4,19%
3 år 3,69% +0,75% 4,44%
5 år 3,94% +0,70% 4,64%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

ICA Banken höjer räntan på samtliga bolån

ICA Banken höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,16 och 0,40 procentenheter från och med den 16 maj 2022. ICA Banken anger som skäl, liksom vid räntehöjningen den 6 maj 2022, ”ändrade marknadsräntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,95% +0,16% 2,11%
1 år 2,39% +0,40% 2,79%
2 år 2,98% +0,40% 3,38%
3 år 3,25% +0,40% 3,65%
5 år 3,51% +0,25% 3,76%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

SEB höjer listräntan för samtliga bolån

SEB höjer bolåneräntan för samtliga bolån med upp till 0,55 procentenheter från och med den 10 maj 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,74% +0,10% 2,84%
1 år 2,64% +0,45% 3,09%
2 år 2,99% +0,55% 3,54%
3 år 3,29% +0,50% 3,79%
5 år 3,54% +0,45% 3,99%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

Swedbank höjer bundna bolåneräntor med 0,5 procentenheter

Swedbank höjer samtliga bundna bolåneräntor med 0,5 procentenheter från den 10 maj 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,74% oförändrad 2,74%
1 år 2,59% +0,50% 3,09%
2 år 2,94% +0,50% 3,44%
3 år 3,19% +0,50% 3,69%
5 år 3,44% +0,50% 3,94%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

ICA Banken höjer listräntan för samtliga bolån

ICA Banken höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från och med den 6 maj 2022. Som skäl för höjningen anger ICA Banken ”ändrade marknadsräntor”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,85% +0,10% 1,95%
1 år 2,19% +0,20% 2,39%
2 år 2,73% +0,25% 2,98%
3 år 3,00% +0,25% 3,25%
5 år 3,26% +0,25% 3,51%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

ICA Banken sänker samtliga listräntor

ICA Banken sänker listräntan för samtliga bolån med mellan 0,07 till 0,29 procentenheter från och med den 10 februari 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,04% -0,29% 1,75%
1 år 1,97% -0,24% 1,73%
2 år 1,99% -0,12% 1,87%
3 år 2,09% -0,11% 1,98%
5 år 2,25% -0,07% 2,18%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Storbankerna tappar bolånekunder – kunderna väljer istället mindre bolåneaktörer

Storbankerna tappar kunder till mindre aktörer enligt en analys av Nordic Credit Rating. Det är framför allt Landshypotek Bank, Skandiabanken, de lokala sparbankerna, Länsförsäkringar Bank och SBAB som tar marknadsandelar.

Enligt Sean Cotten på Nordic Credit Rating är ”den relativa volymtillväxten hos Länsförsäkringar Bank och SBAB [är] väldigt tydlig i statistiken. Vår analys visar också att nästan alla andra aktörer, inklusive sparbankerna, tagit marknadsandelar på bekostnad av storbankerna”.

Några vinnare…

I absoluta tal är Länsförsäkringar Bank och SBAB bäst på att attrahera nya kunder. De senaste tolv månaderna har Länsförsäkringar Bank och SBAB tagit 13,8 respektive 12,9 procent av utlåningen till bostäder, vilket kan jämföras med deras totala marknadsandelar på 6,9 respektive 8,4 procent.

Ser vi istället på den procentuella ökningen är det Landshypotek Bank som utmärker sig med en ökning på hela 1 400 procent under det senaste året. Deras andel av marknaden är dock i sammanhanget blygsamma 0,1 procent per den sista juni 2019; och de verkar samtidigt fått växtvärk. Under de senaste tre månaderna har nämligen tillströmningen av nya kunder avtagit till 0,9 procent av marknaden för bolån. Fortsatt positiv och hög tillväxt således, men en nedåtgående sådan.

… och några förlorare

Nordnet Bank, vars marknadsandel låg på samma nivå som Landshypotek per den 30 juni 2019, har under de senaste tre månaderna haft en negativ marknadsandel. Minus 0,1 procent för de senaste tre månaderna. Anledningen till ”kundtappet” är idag oklart, men det är noterbart och vi kommer säkerligen återkomma till detta framöver.

Swedbank, som är den största aktören på bolånemarknaden med en marknadsandel på 24,1 procent per den 30 juni 2019, attraherar färre och färre kunder. För den senaste tolvmånadersperioden har utlåningen minskat till 17,8 procent av marknaden. Och den negativa utvecklingen verkar fortgå. Ser vi på de senaste sex och tre månaderna uppgick Swedbanks andel av utlåningen till 14,8 procent respektive 12,1 procent.

Handelsbanken, den näst största aktören gällande bolån, har för samma perioder gått från en marknadsandel på 22,5 till omkring 16 procent.

Men, varför

Igår presenterade Finansinspektionen bolånemarginalen för det andra kvartalet 2019, vilket vi tagit upp i en tidigare artikel. Som vi redogjorde för då sjönk bolånemarginalen med 0,02 procentenheter mellan det första och andra kvartalet 2019. Eftersom bankernas upplåningskostnader var i princip oförändrade förklarades hela tappet av kundernas lägre bolåneräntor. Sedan toppen i december 2017 har bankernas bolånemarginal sjunkit med totalt 0,25 procentenheter, vilket alltså tyder på att konkurrensen om kunderna har tilltagit. Men det finns fortsatt utrymme…