SEB sänker bunda boräntor

SEB sänker listräntan för bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,30 procentenheter från och med den 12 januari 2024. Listräntan för det rörliga bolånet lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,14% -0,15% 4,99%
2 år 4,94% -0,30% 4,64%
3 år 4,74% -0,30% 4,44%
5 år 4,49% -0,30% 4,19%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB höjer vissa listräntor

SEB höjer listräntan för bolån med tre månaders respektive två års bindningstid med 0,25 respektive 0,05 procentenheter från och med den 27 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% +0,25% 5,99%
1 år 5,14% oförändrad 5,14%
2 år 4,89% +0,05% 4,94%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB höjer samtliga bolåneräntor

SEB höjer samtliga bolåneräntor med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från och med den 14 juli 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% +0,25% 5,74%
1 år 5,04% +0,10% 5,14%
2 år 4,74% +0,15% 4,89%
3 år 4,54% +0,20% 4,74%
5 år 4,29% +0,20% 4,49%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB både höjer vissa listräntor

SEB höjer listräntan på bolån med ett och två års bindningstid med 0,20 respektive 0,35 procentenheter från och med den 27 juni 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% oförändrad 5,49%
1 år 4,84% +0,20% 5,04%
2 år 4,39% +0,35% 4,74%
3 år 4,54% oförändrad 4,54%
5 år 4,29% oförändrad 4,29%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB både höjer och sänker sina listräntor

SEB höjer listäntan på bolån med ett och två års bindningstid med 0,30 respektive 0,15 procentenheter från och med den 1 juni 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med tre och fem års bindningstid med 0,15 respektive 0,45 procentenheter. Boräntan för tre månaders listräntor lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% oförändrad 5,49%
1 år 4,54% +0,30% 4,84%
2 år 4,24% +0,15% 4,39%
3 år 4,69% -0,15% 4,54%
5 år 4,49% -0,45% 4,29%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB både höjer och sänker listräntan på bolån med kortare bindningstid

SEB sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,50 procentenheter från och med den 5 maj 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med ett års bindningstid med 0,45 procentenheter. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,99% +0,50% 5,49%
1 år 4,99% -0,45% 4,54%
2 år 4,24% oförändrad 4,24%
3 år 4,69% oförändrad 4,69%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB sänker listräntan på bolån med två års bindningstid

SEB sänker listräntan på bolån med två års bindningstid med 0,60 procentenheter från och med den 14 april 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,99% oförändrad 4,99%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,84% -0,60% 4,24%
3 år 4,69% oförändrad 4,69%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB höjer samtliga listräntor

SEB höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,45 procentenheter från och med den 21 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,59% +0,40% 4,99%
1 år 4,54% +0,45% 4,99%
2 år 4,59% +0,25% 4,84%
3 år 4,59% +0,10% 4,69%
5 år 4,44% +0,05% 4,49%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB förändrar sina listräntor

SEB höjer sina listräntor med kortare bindningstid med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 31 januari 2023 och sänker samtidigt sina listräntor med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,29% +0,30% 4,59%
1 år 4,44% +0,10% 4,54%
2 år 4,64% -0,05% 4,59%
3 år 4,69% -0,10% 4,59%
5 år 4,59% -0,15% 4,44%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

SEB höjer samtliga listräntor

SEB höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,45 procentenheter från och med den 29 september 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,84% +0,45% 4,29%
1 år 4,29% +0,15% 4,44%
2 år 4,59% +0,05% 4,64%
3 år 4,64% +0,05% 4,69%
5 år 4,44% +0,15% 4,59%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.