Swedbank sänker återigen flertalet listräntor

Swedbank gör en ny sänkning av listräntan för bolån med längre bindningstider med mellan 0,05 och 0,10 procentenheter från den 21 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas, liksom sänkningen den 13 december 2023, oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,94% oförändrad 5,94%
1 år 5,04% -0,05% 4,99%
2 år 4,74% -0,10% 4,64%
3 år 4,52% -0,10% 4,42%
5 år 4,29% -0,10% 4,19%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank sänker flertalet listräntor

Swedbank sänker listräntan för bolån med längre bindningstider med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter från den 13 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,94% oförändrad 5,94%
1 år 5,19% -0,15% 5,04%
2 år 4,94% -0,20% 4,74%
3 år 4,72% -0,20% 4,52%
5 år 4,49% -0,20% 4,29%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank både höjer och sänker listräntan

Swedbank sänker listräntan för bolån med tre års bindningstid med 0,02 procentenheter från den 14 november 2023 och höjer samtidigt listräntan för bolån med fem års bindningstid med 0,15 procentenheter. Övriga listräntor lämnas oförändrade. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,94% oförändrad 5,94%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 4,94% oförändrad 4,94%
3 år 4,74% -0,02% 4,72%
5 år 4,34% +0,15% 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid

Swedbank höjer listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från den 22 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade. 

Höjningen kommer dagen efter Riksbankens beslut att höja styrräntan med 0,25 procentenheter från 3,75 till till 4,00 procent från den 27 september 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,69% +0,25% 5,94%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 4,94% oförändrad 4,94%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,34% oförändrad 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank höjer flertalet bolåneräntor

Swedbank höjer sina bolåneräntor med mellanlång bindningstid med 0,20 procentenheter från den 12 juli 2023. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,69% oförändrad 5,69%
1 år 4,99% +0,20% 5,19%
2 år 4,74% +0,20% 4,94%
3 år 4,54% +0,20% 4,74%
5 år 4,34% oförändrad 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Swedbank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från och med den 27 juni 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,44% +0,25% 5,69%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,74% oförändrad 4,74%
3 år 4,54% oförändrad 4,54%
5 år 4,34% oförändrad 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank förändrar sina listräntor

Swedbank höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,30 procentenheter från och med den 12 maj 2023, lämnar ett års räntan oförändrad och sänker samtidigt listräntan på övriga bindningstider med med 0,05 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,30% 5,44%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,79% -0,05% 4,74%
3 år 4,59% -0,05% 4,54%
5 år 4,39% -0,05% 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank förändrar sina listräntor

Swedbank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,50 procentenheter från och med den 20 februari 2023, lämnar tre års räntan oförändrad och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,10 procentenheter.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,64% +0,50% 5,14%
1 år 4,54% +0,45% 4,99%
2 år 4,59% +0,20% 4,79%
3 år 4,59% oförändrad 4,59%
5 år 4,49% -0,10% 4,39%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Swedbank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Swedbank höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,30 procentenheter från och med den 18 november 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,34% +0,30% 4,64%
1 år 4,44% +0,10% 4,54%
2 år 4,59% oförändrad 4,59%
3 år 4,59% oförändrad 4,59%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.

Kraftig höjning av Swedbank

Swedbank höjer listräntan på samtliga bolån med upp till 0,75 procentenheter från och med den 23 september 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,59% +0,75% 4,34%
1 år 4,14% +0,30% 4,44%
2 år 4,34% +0,25% 4,59%
3 år 4,39% +0,20% 4,59%
5 år 4,44% +0,05% 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbank.