Bankernas bolånemarginal – så mycket pengar tjänar bankerna på sina bolån

Inga större förändringar på bankernas bolånemarginal mellan det andra och tredje kvartalet 2019. Bankernas bolånemarginal minskade marginellt från 1,44 vid utgången av det andra kvartalet till 1,42 procentenheter vid utgången av det tredje kvartalet. Bankernas finansieringskostnad var oförändrad enligt Finansinspektionen så förändringen beror uteslutande på att den genomsnittliga tremånaders bolåneräntan minskat något mellan perioderna.

Fortsätt förhandla ner din bolåneränta

Bankernas kunder har alltså även detta kvartal varit något bättre förhandlare än tidigare. Bra! Sedan toppen i december 2017 då bolånemarginalen uppgift till 1,71 procent har vi blivit totalt 0,29 procentenheter ”bättre förhandlare”. Men det finns fortfarande gott om utrymme kvar att förhandla om enligt vår mening. Bankerna verkar dock vara av en annan åsikt med tanke på de höjningar av listräntan som vissa banker gjort under denna månad. . 

Oaktat detta bör vår målbild liksom tidigare vara att komma ner till nivåerna för april 2009 då bankernas bruttomarginal var rekordlåga 0,22 procent. Det skulle innebära stora besparingar för dig – så se över ditt bolån och din bolåneränta nu.

Finansinspektionen delar vår mening

Finansinspektionen skriver i sitt pressmeddelande även för detta kvartal att ”den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter, samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. För att hålla nere sina räntekostnader är det därför viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”.

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta bidra till just detta; att ta fram och presentera aktuella list- och genomsnittsräntor och andra banknyheter så att du kan få ner dina räntekostnader – och spara pengar.

För en förklaring över bolånemarginal och andra mer eller mindre besvärliga ord hänvisar vi till vår ordlista

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 2 =