Kraftigt stigande genomsnittsräntor

Enligt Riksbanken har inflationen stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer enligt Riksbankens prognos vara hög ännu en tid. Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter den 4 maj 2022 kom således inte som någon överraskning, och har redan satt sina tydliga spår – för bolån med längre bindningstid.
Genomsnittsräntan avspeglar den ränta som respektive banks kund i genomsnitt fått för bolåneränta föregående månad. Och två saker framgår tydligt.

Längre bolåneräntor har stigit kraftigt 

Under det senaste året har bolån med längre  bindningstid och då i synnerhet bolån med fem års bindningstid stigit markant. Sedan april 2021 till april 2022 har den genomsnittliga genomsnittsräntan mer än dubblerats. Från 1,26 till 2,57 procentenheter.

Genomsnittlig fem-årsränta har stigit kraftigt

Korta bolåneräntor har sjunkit marginellt

Under samma period tenderar den korta tre-månaders räntan att vara nästintill oförändrad. Mer exakt har den genomsnittliga genomsnittsräntan faktiskt sjunkit med 0,05 procentenheter; från 1,42 procent i april 2021 till 1,37 procent i april 2022.

Genomsnittlig tre-månadersränta har sjunkit marginellt

Oviss framtid

Visserligen har de längre boräntorna ökat från extremt låga nivåer, men den procentuella ökningen är trots det markant och bör påverka både konsumtion och sparande. Därtill bör även beaktas att Riksbanken förväntas göra en dubbelhöjning av reporäntan redan i juni 2022.

Större skillnader i bankernas genomsnittsräntor för november 2019

För november 2019 var gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,25 och 0,44 procentenheter, alltså en betydligt större variation gentemot oktober 2019 då räntegapet uppgick till mellan 0,38 till 0,42 procentenheter. 

Finns liksom tidigare stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på 57 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 950 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte börja förhandla eller byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för oktober 2019

 
Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,61% 1,19% 1,22% 1,28% 1,40%
Handelsbanken 1,52% 1,39% 1,37% 1,44% 1,50%
ICA Banken 1,56% 1,38% 1,30% 1,24% 1,40%
Landshypotek 1,24% 1,26% 1,18% 1,09% 1,21%
Länsförsäkringar 1,66% 1,52% 1,30% 1,46% 1,54%
Nordea 1,55% 1,61% 1,57% 1,39% 1,53%
SBAB 1,43% 1,33% 1,25% 1,20% 1,32%
SEB 1,41% 1,26% 1,26% 1,27% 1,24%
Skandia 1,34% 1,32% 1,29% 1,21% 1,17%
Swedbank 1,57% 1,54% 1,41% 1,47% 1,55%
Ålandsbanken 1,40%        
Skillnad högst/lägst 0,42% 0,42% 0,39% 0,38% 0,38%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Äntligen – vi hade helt rätt om bankernas genomsnittsräntor för oktober 2019

Vi har ju tidigare skrivit om att vår tro att bankernas genomsnittsräntor skulle sjunka och därmed närma sig varandra. Och äntligen ser vi en tydlig förändring i ”rätt” riktning. För oktober 2019 var gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,38 till 0,42 procentenheter mot mellan 0,39 och 0,62 procentenheter för september, vilket ger en tydlig fingervisning att flertalet banker sänkt sina räntor under månaden som varit.

Främst bolån med längre bindningstid som sänkts

Det är främst räntor på bolån med längre bindningstider som sänkts. Undantaget är lån med två års bindningstid där räntorna inte förändrats nämnvärt. Dock saknas statistik för samtliga banker föregående månad för bolån med denna bindningstid, vilket troligen påverkar statistiken. Hade samtliga banker redovisat samtliga genomsnittsräntor hade statistiken sannolikt varit annorlunda.

Vidare var vår tro om att de banker med högst genomsnittsräntor skulle ge sina kunder ett bättre erbjudande även det korrekt. Ser vi på bolån med fem års bindningstid där Skandia hade lägst genomsnittsränta föregående månad och Swedbank högst visar statistiken för oktober 2019 att Skandia höjt räntan med 0,01 procentenheter i snitt för sina kunder samtidigt som Swedbank sänkt räntan med hela 0,17 procentenheter i snitt för sina kunder.

Värt att poängtera är att Swedbank allt jämnt har en betydligt högre genomsnittsränta än Skandia för samtliga bolån, varför det inte bara är betydligt enklare att sänka räntan – utan själva sänkningen borde även varit än större. 

Finns liksom tidigare stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på 57 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 950 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för oktober 2019

Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,61% 1,19% 1,22% 1,28% 1,40%
Handelsbanken 1,52% 1,39% 1,37% 1,44% 1,50%
ICA Banken 1,56% 1,38% 1,30% 1,24% 1,40%
Landshypotek 1,24% 1,26% 1,18% 1,09% 1,21%
Länsförsäkringar 1,66% 1,52% 1,30% 1,46% 1,54%
Nordea 1,55% 1,61% 1,57% 1,39% 1,53%
SBAB 1,43% 1,33% 1,25% 1,20% 1,32%
SEB 1,41% 1,26% 1,26% 1,27% 1,24%
Skandia 1,34% 1,32% 1,29% 1,21% 1,17%
Swedbank 1,57% 1,54% 1,41% 1,47% 1,55%
Ålandsbanken 1,40%        
Skillnad högst/lägst 0,42% 0,42% 0,39% 0,38% 0,38%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Vi hade både rätt och fel om bankernas genomsnittsräntor för september 2019

Vår tro att bankernas genomsnittsräntor skulle närma sig varandra var både korrekt och felaktig. Korrekt såtillvida att räntegapet faktiskt minskat. I september låg gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,39 och 0,62 procentenheter mot 0,40 och 0,66 procentenheter för augusti, vilket ger en marginell förändring – i rätt riktning. 

Mindre sänkning av genomsnittsräntan än förväntat

Däremot var vår tro om att de banker som hade högst genomsnittsräntor i augusti skulle “skärpa sig” och ge sina kunder ett bättre erbjudande dessvärre felaktig. Istället gäller faktiskt det rakt motsatta. Om vi tittar på bolån med fem års bindningstid där Skandia hade lägst genomsnittsränta föregående månad och Swedbank högst visar statistiken för september nämligen att Skandia sänkt räntan ytterligare med 0,07 procentenheter för sina kunder samtidigt som Swedbank “bara” sänkt räntan med 0,02 procentenheter. Vår tro att bland annat Swedbank skulle sänka sina räntor mer än övriga banker kom alltså på skam.

Vi gör som Lille Skutt

Vi tror dock vidare och gör även som Lille Skutt och lever på hoppet! Vår tro är alltså fortsatt att gapet mellan bankernas genomsnittsräntor kommer minska betydligt och hoppas att detta kommer visa sig redan denna månad.

Finns liksom tidigare stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på hela 84 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 1 400 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för september 2019

Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,61% 1,24% 1,26% 1,29% 1,48%
Handelsbanken 1,56% 1,50% 1,48% 1,48% 1,57%
ICA Banken 1,53% 1,50% 1,39% 1,43% 1,62%
Landshypotek 1,24%     1,09% 1,18%
Länsförsäkringar 1,67% 1,42% 1,41% 1,53% 1,66%
Nordea 1,57% 1,86% 1,62% 1,41% 1,68%
SBAB 1,43% 1,48% 1,40% 1,40% 1,53%
SEB 1,48% 1,57% 1,47% 1,45% 1,49%
Skandia 1,34% 1,29% 1,23% 1,22% 1,16%
Swedbank 1,56% 1,72% 1,59% 1,65% 1,72%
Ålandsbanken 1,44%        
Skillnad högst/lägst 0,43% 0,62% 0,39% 0,56% 0,56%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Spara eller slösa – upp till 1 275 kronor varje månad

Bankernas genomsnittsräntor för augusti 2019 visar att prispressen nu främst gäller bolån med längre löptider. I augusti fick Skandias kunder som exempel, i genomsnitt, betala 1,23 procents ränta för ett bolån med fem års bindningstid. Det kan jämföras mot Swedbank där kunderna i snitt fick en bolåneränta på 1,74 procent för samma lån. 

Samtidigt har skillnaderna mellan bankernas genomsnittsräntor ökat markant mellan juli och augusti 2019. I juli låg gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,22 till 0,43 procentenheter mot 0,40 till 0,66 procentenheter för augusti. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att vissa banker sänkt sina räntor betydligt mer än andra under augusti 2019. Eftersom bankerna har en tendens att följa varandra kommer räntegapet sannolikt minska under innevarande månad. Vi räknar därför med att de banker som har ”sämst” erbjudande kommer ge sina kunde bättre ränteerbjudanden under september 2019.

Finns stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på hela 76 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 1 275 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för augusti 2019

Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,59% 1,27% 1,31% 1,40% 1,66%
Handelsbanken 1,58% 1,51% 1,49% 1,49% 1,61%
ICA Banken 1,55% 1,50% 1,40% 1,48% 1,59%
Landshypotek 1,25% 1,19% 1,20% 1,11% 1,26%
Länsförsäkringar 1,65% 1,62% 1,33% 1,48% 1,61%
Nordea 1,58% 1,85% 1,68% 1,41% 1,69%
SBAB 1,44% 1,52% 1,42% 1,46% 1,71%
SEB 1,45% 1,42% 1,44% 1,44% 1,55%
Skandia 1,34% 1,34% 1,33% 1,21% 1,23%
Swedbank 1,60% 1,74% 1,62% 1,67% 1,74%
Ålandsbanken 1,42%        
Skillnad högst/lägst 0,40% 0,66% 0,48% 0,56% 0,51%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Bankernas bolåneräntor – allt närmare varandra

Betydligt mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för juli 2019. Mellan 0,22 till 0,43 procentenheter beroende på bindningstid. Mot 0,31 till 0,55 procentenheter för juni 2019. Trots att gapet mellan bankernas räntor krymper finns fortfarande pengar att spara. 

Hur mycket kan du spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 33 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Byt bank du också och börja spara pengar.

* Avser respektive banks genomsnittsränta för juli 2019. Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte genomsnittsräntan för samtliga bindningstider, vilket markerats med ”’i.u.” (ingen uppgift).

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Genomsnittsräntor juni 2019

Något mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för juni 2019 – mellan 0,31 till 0,55 procentenheter beroende på bindningstid – mot 0,25 till 0,58 procentenheter för maj 2019.

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 46 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!

Bolag3 mån1 år2 år3 år5 år
Hypoteket1,33%1,35%i.u.1,40%1,76%
Landshypotek1,26%1,24%i.u.1,37%1,63%
Ålandsbanken1,36%i.u.i.u.i.u.i.u.
Swedbank1,58%1,75%1,66%1,69%1,87%
Skandia1,35%1,33%1,42%1,34%1,71%
SBAB1,44%1,48%1,50%1,60%1,86%
Handelsbanken1,60%1,55%1,51%1,52%1,64%
Nordea1,59%1,79%1,66%1,41%1,90%
ICA Banken1,55%1,47%1,50%1,59%1,94%
Länsförsäkringar1,70%1,44%1,54%1,52%1,81%
Danske Bank1,60%1,31%1,32%1,59%1,75%
SEB1,49%1,55%1,37%1,38%1,78%
Skillnad lägst/högst0,44%0,55%0,34%0,35%0,31%
Avser bankernas genomsnittsränta för juni 2019. Landshypotek och Ålandsbanken redovisar inte genomsnittsräntan för samtliga bindningstider samtidigt som Hypoteket inte erbjuder något bolån med två års bindningstid, vilket markerats med "'i.u" (ingen uppgift).

Genomsnittsräntor maj 2019

Något större skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för maj 2019 gentemot april 2019 – mellan 0,25 till 0,58 procentenheter beroende på bindningstid mot 0,27 till 0,51 procentenheter för april 2019.

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 37 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!

Bolag3 mån1 år2 år3 år5 år
Hypoteket1,31%1,35%i.u.1,40%1,76%
Landshypotek1,26%1,25%i.u.1,43%1,77%
Ålandsbanken1,43%i.u.i.u.i.u.i.u.
Swedbank1,59%1,66%1,66%1,69%1,91%
Skandia1,35%1,31%1,39%1,32%1,81%
SBAB1,43%1,47%1,52%1,65%1,96%
Handelsbanken1,60%1,57%1,53%1,52%1,71%
Nordea1,60%1,77%1,61%1,43%1,88%
ICA Banken1,55%1,49%1,52%1,63%1,96%
Länsförsäkringar1,72%1,83%1,70%1,54%1,81%
Danske Bank1,58%1,32%1,32%1,59%1,76%
SEB1,43%1,38%1,35%1,38%1,82%
Skillnad lägst/högst0,46%0,58%0,38%0,37%0,25%
Avser bankernas genomsnittsränta för maj 2019. Landshypotek och Ålandsbanken redovisar inte genomsnittsräntan för samtliga bindningstider samtidigt som Hypoteket inte erbjuder något bolån med två års bindningstid, vilket markerats med "'i.u" (ingen uppgift).

Genomsnittsräntor april 2019

I princip oförändrade genomsnittsräntor gentemot mars 2019. För april 2019 mellan 0,27 till 0,51 procentenheter beroende på bindningstid.

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 40 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!

Bolag3 mån1 år2 år3 år5 år
Hypoteket1,28%1,35%i.u.1,40%1,76%
Landshypotek1,27%1,29%1,38%i.u.i.u.
Ålandsbanken1,44%i.u.i.u.i.u.i.u.
Swedbank1,62%1,76%1,67%1,70%1,94%
Skandia1,37%1,35%1,32%1,31%1,84%
SBAB1,43%1,47%1,54%1,63%1,91%
Handelsbanken1,55%1,55%1,54%1,53%1,82%
Nordea1,60%1,75%1,64%1,44%1,91%
ICA Banken1,56%1,50%1,45%1,61%2,02%
Länsförsäkringar1,77%1,80%1,79%1,47%1,91%
Danske Bank1,61%1,46%1,37%1,59%1,75%
SEB1,45%1,61%1,43%1,39%1,79%
Skillnad lägst/högst0,50%0,51%0,47%0,39%0,27%
Avser bankernas genomsnittsränta för april 2019. Landshypotek och Ålandsbanken redovisar inte genomsnittsräntan för samtliga bindningstider samtidigt som Hypoteket inte erbjuder något bolån med två års bindningstid, vilket markerats med "'i.u" (ingen uppgift).

Genomsnittsräntor mars 2019

Inga större förändringar mellan bankernas genomsnittsräntor mot tidigare månad. För mars 2019 mellan 0,24 till 0,50 procentenheter beroende på bindningstid.

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på 36 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!

Bolag3 mån1 år2 år3 år5 år
Hypoteket1,28%1,35%i.u.1,40%1,76%
Landshypotek1,27%1,32%1,45%i.u.i.u.
Ålandsbanken1,34%i.u.i.u.i.u.i.u.
Swedbank1,59%1,72%1,65%1,67%1,83%
Skandia1,38%1,29%1,35%1,28%1,79%
SBAB1,42%1,45%1,50%1,61%1,92%
Handelsbanken1,58%1,57%1,55%1,56%1,90%
Nordea1,61%1,69%1,63%1,45%1,89%
ICA Banken1,55%1,52%1,49%1,65%1,99%
Länsförsäkringar1,77%1,52%1,55%1,45%1,97%
Danske Bank1,61%1,46%1,37%1,59%1,75%
SEB1,51%1,57%1,47%1,46%1,78%
Skillnad lägst/högst0,50%0,43%0,30%0,39%0,24%
Avser bankernas genomsnittsränta för mars 2019. Landshypotek och Ålandsbanken redovisar inte genomsnittsräntan för samtliga bindningstider samtidigt som Hypoteket idag inte erbjuder något bolån med två års bindningstid, vilket markerats med "'i.u" (ingen uppgift).