Spara eller slösa – upp till 1 275 kronor varje månad

Bankernas genomsnittsräntor för augusti 2019 visar att prispressen nu främst gäller bolån med längre löptider. I augusti fick Skandias kunder som exempel, i genomsnitt, betala 1,23 procents ränta för ett bolån med fem års bindningstid. Det kan jämföras mot Swedbank där kunderna i snitt fick en bolåneränta på 1,74 procent för samma lån.  Samtidigt har …

Bankernas bolåneräntor – allt närmare varandra

Betydligt mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för juli 2019. Mellan 0,22 till 0,43 procentenheter beroende på bindningstid. Mot 0,31 till 0,55 procentenheter för juni 2019. Trots att gapet mellan bankernas räntor krymper finns fortfarande pengar att spara.  Hur mycket kan du spara För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år …

Genomsnittsräntor juni 2019

Något mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för juni 2019 – mellan 0,31 till 0,55 procentenheter beroende på bindningstid – mot 0,25 till 0,58 procentenheter för maj 2019. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär “rätt bank” en besparing på 46 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar …

Genomsnittsräntor maj 2019

Något större skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för maj 2019 gentemot april 2019 – mellan 0,25 till 0,58 procentenheter beroende på bindningstid mot 0,27 till 0,51 procentenheter för april 2019. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär “rätt bank” en besparing på 37 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. …

Genomsnittsräntor april 2019

I princip oförändrade genomsnittsräntor gentemot mars 2019. För april 2019 mellan 0,27 till 0,51 procentenheter beroende på bindningstid. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär “rätt bank” en besparing på 40 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för!

Genomsnittsräntor mars 2019

Inga större förändringar mellan bankernas genomsnittsräntor mot tidigare månad. För mars 2019 mellan 0,24 till 0,50 procentenheter beroende på bindningstid. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär “rätt bank” en besparing på 36 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare …

Genomsnittsräntor februari 2019

Minskade skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor – för februari 2019 mellan 0,23 till 0,50 procentenheter beroende på bindningstid. För lån med fem års bindningstid råder nu alltså rekordlåga 0,23 procentenheters skillnad mellan bankerna. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär “rätt bank” en besparing på 34 500 kronor …

Genomsnittsräntor november 2018

Fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor – för november 2018 mellan 0,41 till 0,53 procentenheter beroende på bindningstid. Noterbart är att skillnaden för de olika bindningstiderna ser ut att “närma” sig varandra och ligger för november 2018 kring 0,5 procentenheter för samtliga bindningstider. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär …

Genomsnittsräntor oktober 2018

Inga större förändringar mot tidigare, utan det är fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor – för oktober 2018 mellan 0,36 till 0,56 procentenheter beroende på bindningstid. För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär “rätt bank” en besparing på hela 67 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som …

Genomsnittsräntor juli 2018

Inga större förändringar mot tidigare, utan det är fortsatt stora skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor – för juli 2018 mellan 0,39 till 0,66 procentenheter beroende på bindningstid. Största skillnaden finns liksom tidigare på lån med kortare bindningstid; mest utmärkande är lån med tre månaders bindningstid där prispressen fortsatt till rekordlåga 1,07 procent samt för bolån med ett års bindningstid …