Spara eller slösa – upp till 1 275 kronor varje månad

Bankernas genomsnittsräntor för augusti 2019 visar att prispressen nu främst gäller bolån med längre löptider. I augusti fick Skandias kunder som exempel, i genomsnitt, betala 1,23 procents ränta för ett bolån med fem års bindningstid. Det kan jämföras mot Swedbank där kunderna i snitt fick en bolåneränta på 1,74 procent för samma lån. 

Samtidigt har skillnaderna mellan bankernas genomsnittsräntor ökat markant mellan juli och augusti 2019. I juli låg gapet mellan bankernas genomsnittsräntor mellan 0,22 till 0,43 procentenheter mot 0,40 till 0,66 procentenheter för augusti. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att vissa banker sänkt sina räntor betydligt mer än andra under augusti 2019. Eftersom bankerna har en tendens att följa varandra kommer räntegapet sannolikt minska under innevarande månad. Vi räknar därför med att de banker som har ”sämst” erbjudande kommer ge sina kunde bättre ränteerbjudanden under september 2019.

Finns stora pengar att spara

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en möjlig besparing på hela 76 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Alltså totalt 1 275 kronor brutto – varje månad. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för. Så varför inte byta bank du också och börja spara pengar. Mycket pengar!

Bankernas genomsnittsräntor för augusti 2019

Bolag 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år
Danske Bank 1,59% 1,27% 1,31% 1,40% 1,66%
Handelsbanken 1,58% 1,51% 1,49% 1,49% 1,61%
ICA Banken 1,55% 1,50% 1,40% 1,48% 1,59%
Landshypotek 1,25% 1,19% 1,20% 1,11% 1,26%
Länsförsäkringar 1,65% 1,62% 1,33% 1,48% 1,61%
Nordea 1,58% 1,85% 1,68% 1,41% 1,69%
SBAB 1,44% 1,52% 1,42% 1,46% 1,71%
SEB 1,45% 1,42% 1,44% 1,44% 1,55%
Skandia 1,34% 1,34% 1,33% 1,21% 1,23%
Swedbank 1,60% 1,74% 1,62% 1,67% 1,74%
Ålandsbanken 1,42%        
Skillnad högst/lägst 0,40% 0,66% 0,48% 0,56% 0,51%

Samtliga banker redovisar, av olika skäl, inte alltid sina genomsnittsräntor, varför vissa rutor eller celler kan sakna innehåll.

För bankernas aktuella listränta – vänligen besök vår startsida.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nitton − åtta =