SBAB sänker räntan på bolån med bindningstider längre än 3 månader

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider än tre månader med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 17 september 2019. Räntesänkningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd.

Vi har ju tidigare rapporterat om bankernas höga vinster på bolån och SBAB bekräftar vår bild: ”SBAB:s upplåningskostnader för längre löptider har fortsatt att minska under sommaren vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat.” I pressmeddelandet skriver SBAB vidare att de ”märker tydligt att marknaden förväntar sig att det extrema ränteläget kommer att bestå under en längre tid och det påverkar i sin tur SBAB:s upplåningskostnader.” Sammantaget finns det alltså fortsatt goda möjligheter att skaffa en lägre bolåneränta.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% oförändrad 1,64%
1 år 1,64% -0,05% 1,59%
2 år 1,59% -0,05% 1,54%
3 år 1,64% -0,10% 1,54%
5 år 1,84% -0,20% 1,64%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio + två =