Kraftigt stigande genomsnittsräntor

Enligt Riksbanken har inflationen stigit till den högsta nivån sedan 1990-talet och kommer enligt Riksbankens prognos vara hög ännu en tid. Riksbankens höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter den 4 maj 2022 kom således inte som någon överraskning, och har redan satt sina tydliga spår – för bolån med längre bindningstid.
Genomsnittsräntan avspeglar den ränta som respektive banks kund i genomsnitt fått för bolåneränta föregående månad. Och två saker framgår tydligt.

Längre bolåneräntor har stigit kraftigt 

Under det senaste året har bolån med längre  bindningstid och då i synnerhet bolån med fem års bindningstid stigit markant. Sedan april 2021 till april 2022 har den genomsnittliga genomsnittsräntan mer än dubblerats. Från 1,26 till 2,57 procentenheter.

Genomsnittlig fem-årsränta har stigit kraftigt

Korta bolåneräntor har sjunkit marginellt

Under samma period tenderar den korta tre-månaders räntan att vara nästintill oförändrad. Mer exakt har den genomsnittliga genomsnittsräntan faktiskt sjunkit med 0,05 procentenheter; från 1,42 procent i april 2021 till 1,37 procent i april 2022.

Genomsnittlig tre-månadersränta har sjunkit marginellt

Oviss framtid

Visserligen har de längre boräntorna ökat från extremt låga nivåer, men den procentuella ökningen är trots det markant och bör påverka både konsumtion och sparande. Därtill bör även beaktas att Riksbanken förväntas göra en dubbelhöjning av reporäntan redan i juni 2022.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 + 17 =