2020 - bolåneräntor.se

År: 2020

Så mycket tjänar din bank på ditt bolån – kvartal 1, 2020

Bankernas bolånemarginal minskade med 8 punkter under det första kvartalet 2020. Från 1,37 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2019 till 1,29 procent vid utgången av det första kvartalet 2020.  Bankerna har således inte tagit full kompensation för Riksbankens räntehöjning i december 2019 och den ökade finansieringskostnad som främst uppkommit med covid-19 | corona, …

Så mycket tjänar din bank på ditt bolån – kvartal 1, 2020 Läs mer »

Möjlighet att slippa amortera – på grund av Corona | Covid-19

Finansinspektionen föreslår i spåret av Corona | Covid-19 att du som bolånetagare ska kunna få undantag från gällande amorteringskrav.  Förslaget är tänkt att gälla under perioden 14 april 2020 till juni 2021. Anledning Anledningen är enligt Finansinspektionen “spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi”. Möjlighet – ingen skyldighet Det är banken som bestämmer …

Möjlighet att slippa amortera – på grund av Corona | Covid-19 Läs mer »

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån tre månaders bindningstid

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,12 procentenheter från och med den 1 mars 2020. En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 …

Danske Bank höjer bolåneräntan för bolån tre månaders bindningstid Läs mer »

Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider

Skandia höjer listräntan för samtliga bolån med mellan 0,09 till 0,19 procentenheter från och med den 9 januari 2020. Även Länsförsäkringar, Nordea och Handelsbanken höjde nyligen sin listränta för bolån, vilket vi rapporterat om tidigare. Skandia motiverar höjningen med att “upplåningskostnaderna för banken stigit under hösten och [att] de har fortsatt stiga efter Riksbankens höjning av reporäntan …

Skandia höjer listräntan på bolån för samtliga bindningstider Läs mer »