SBAB höjer bolåneräntan för bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med längre löptider med mellan 0,15 till 0,25 procentenheter från och med den 5 november 2019. Räntehöjningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd. Ett samarbete som dock håller på att avslutas. 

SBAB skriver i sitt pressmeddelande att ”Riksbanken meddelade den 24 oktober att de lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt indikerades att räntan sannolikt höjs i december till noll procent. De långa marknadsräntorna har sedan en tid stigit, bland annat till följd av att Riksbanken håller fast vid en höjning av reporäntan under 2019. SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har därmed ökat vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har minskat.”

Visserligen innebär Riksbankens höjning att bankernas upplåningskostnader ökar, men enligt den senaste publicerade statistiken över bankernas bolånemarginal så uppgick denna till 1,44 procent, varför det bör finnas fortsatt gott utrymme för bankerna att tjäna pengar på bolån utan att höja bolåneräntorna. I och med SBAB:s höjning ska det dock bli väldigt intressant att få siffror på bankernas bolånemarginal för det tredje kvartalet 2019 som bör släppas av Finansinspektionen inom en nära framtid. Mer om det då.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% oförändrad 1,64%
1 år 1,49% +0,20% 1,69%
2 år 1,44% +0,25% 1,69%
3 år 1,44% +0,25% 1,69%
5 år 1,54% +0,15% 1,69%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

SBAB sänker bolåneräntan för alla sina bolån med längre bindningstid än 3 månader

SBAB sänker bolåneräntan för samtliga sina bolån med längre löptider med 0,10 procentenheter från och med den 9 oktober 2019. Räntesänkningarna omfattar även bolån förmedlade via SBAB:s samarbetspartners – ICA Banken och Sparbanken Syd.

SBAB skriver i sitt pressmeddelande att ”SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har sjunkit vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har ökat.”. Vi har ju tidigare haft både rätt och fel i våra prognoser men hoppas och utgår fortsatt från att övriga banker ”hänger på” och sänker sina listräntor inom en snar framtid. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% oförändrad 1,64%
1 år 1,59% -0,10% 1,49%
2 år 1,54% -0,10% 1,44%
3 år 1,54% -0,10% 1,44%
5 år 1,64% -0,10% 1,54%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.