Handelsbanken, en i raden av banker, att sänka bolåneräntan för bolån med längre bindningstid

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med ett, två, tre och fem års löptid med mellan 0,05 till 0,26 procentenheter från och med den 18 oktober 2019. 

En av flera bolåneaktörer som sänkt sina boräntor denna månad

Även Swedbank, Danske Bank, SBAB, och Nordea har som vi tidigare rapporterat om sänkt sina bolåneräntor under oktober månad. Handelsbanken uppger, i linje med övriga banker, att ”sänkningen är driven av sjunkande marknadsräntor samt en anpassning av vårt erbjudande utifrån rådande konkurrensläge”. 

Bankerna gör fortsatt goda vinster på bolån 

Värt att nämna är att Handelsbanken och övriga banker även efter sänkningen tjänar bra med pengar på sina bolån. Före sänkningen uppgick bolånemarginalen, ett bra mått på mycket pengar bankerna tjänar på sina bolån, till 1,44 procent enligt Finansinspektionen. Och eftersom sänkningen enligt bankernas egen utsago beror på sjunkande marknadsräntor med lägre upplåningskostnader som följd bör deras marginaler inte påverkats fullt ut. Det finns således fortsatt goda möjligheter till än lägre bolåneräntor även efter sänkningen.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% oförändrad 2,25%
1 år 2,25% -0,26% 1,99%
2 år 2,20% -0,26% 1,94%
3 år 1,78% -0,05% 1,73%
5 år 1,88% -0,15% 1,73%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbankens pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 − nio =