Swedbank sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid

Swedbank sänker bolåneräntan för bolån med ett, två, tre och fem års löptid med mellan 0,15 till 0,21 procentenheter från och med den 11 oktober 2019. 

En av flera banker som sänkt sina boräntor denna månad

Förutom Swedbank har även Danske Bank, SBAB, och Nordea sänkt sina bolåneräntor de senaste dagarna. Sänkningen ligger helt i linje med vår tro, vilket vi skrev om den 7 oktober 2019. Vi hade dock förväntat oss att sänkningen skulle komma något tidigare. Men nu när sänkningen väl kom anger Swedbank som skäl, liksom övriga banker gjort tidigare, att ”sänkningen är en följd av att upplåningskostnaderna har sjunkit på grund av lägre marknadsräntor.”

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% oförändrad 2,25%
1 år 2,25% -0,15% 2,09%
2 år 2,20% -0,21% 1,99%
3 år 1,95% -0,20% 1,75%
5 år 2,00% -0,20% 1,80%

För fullständig information hänvisar vi till Swedbanks pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva + elva =