Handelsbanken-arkiv - bolåneräntor.se

Handelsbanken höjer flertalet listräntor

Handelsbanken höjer listräntan på flertalet bolån med mellan 0,20  och 0,25 procentenheter från och med den 9 juli 2023.  

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,44% +0,25% 5,69%
1 år 4,94% +0,20% 5,14%
2 år 4,74% +0,20% 4,94%
3 år 4,49% +0,20% 4,69%
5 år 4,38% oförändrad 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer återigen listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,30 procentenheter från och med den 10 maj 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

Höjningen kommer en dryg månad efter Handelsbankens senaste höjning av just listräntan på bolån med tre månaders bindningstid – från den 4 april 2023 med 0,20 procentenheter.

I och med dagens höjning uppgår den genomsnittliga listräntan för ett bolån med tre månaders bindningstid för samtliga banker till 5,00 procent. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,30% 5,44%
1 år 4,94% oförändrad 4,94%
2 år 4,74% oförändrad 4,74%
3 år 4,49% oförändrad 4,49%
5 år 4,38% oförändrad 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,20 procentenheter från och med den 4 april 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,94% +0,20% 5,14%
1 år 4,94% oförändrad 4,94%
2 år 4,74% oförändrad 4,74%
3 år 4,49% oförändrad 4,49%
5 år 4,38% oförändrad 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer återigen listräntan på bolån med kortare bindningstid

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,40 procentenheter från och med den 16 februari 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,59% +0,40% 4,94%
1 år 4,54% +0,40% 4,94%
2 år 4,59% +0,15% 4,74%
3 år 4,49% oförändrad 4,49%
5 år 4,38% oförändrad 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,30 procentenheter från och med den 17 januari 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,29% +0,30% 4,59%
1 år 4,34% +0,20% 4,54%
2 år 4,59% oförändrad 4,59%
3 år 4,49% oförändrad 4,49%
5 år 4,38% oförändrad 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken sänker listräntan på bolån med längre bindningstid

Handelsbanken sänker listräntan på bolån med tre- respektive fem års bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 14 december 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,29% oförändrad 4,29%
1 år 4,34% oförändrad 4,34%
2 år 4,59% oförändrad 4,59%
3 år 4,59% -0,10% 4,49%
5 år 4,48% -0,10% 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken sänker listräntan på bolån med ett års bindningstid

Handelsbanken sänker listräntan på bolån med ett års bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 25 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,29% oförändrad 4,29%
1 år 4,44% -0,10% 4,34%
2 år 4,59% oförändrad 4,59%
3 år 4,59% oförändrad 4,59%
5 år 4,48% oförändrad 4,48%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer listräntan på samtliga bolån

Handelsbanken höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,50 procentenheter från och med den 26 september 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,79% +0,50% 4,29%
1 år 4,19% +0,25% 4,44%
2 år 4,49% +0,10% 4,59%
3 år 4,49% +0,10% 4,59%
5 år 4,38% +0,10% 4,48%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer ånyo listräntan på flertalet bolån

Handelsbanken höjer listräntan på ett flertal bolån med mellan 0,10 och 0,30 procentenheter från och med den 14 september 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,49% +0,30% 3,79%
1 år 4,09% +0,10% 4,19%
2 år 4,29% +0,20% 4,49%
3 år 4,39% +0,10% 4,49%
5 år 4,38% +0,25% 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstid

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från och med den 1 september 2022.

I och med höjningen är Handelsbankens senaste sänkning av längre boräntor per den 23 augusti 2022 utraderad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,49% oförändrad 3,49%
1 år 3,94% +0,15% 4,09%
2 år 4,04% +0,25% 4,29%
3 år 4,14% +0,25% 4,39%
5 år 4,13% +0,25% 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.