Handelsbanken höjer återigen listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Handelsbanken höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,30 procentenheter från och med den 10 maj 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

Höjningen kommer en dryg månad efter Handelsbankens senaste höjning av just listräntan på bolån med tre månaders bindningstid – från den 4 april 2023 med 0,20 procentenheter.

I och med dagens höjning uppgår den genomsnittliga listräntan för ett bolån med tre månaders bindningstid för samtliga banker till 5,00 procent. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,30% 5,44%
1 år 4,94% oförändrad 4,94%
2 år 4,74% oförändrad 4,74%
3 år 4,49% oförändrad 4,49%
5 år 4,38% oförändrad 4,38%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbanken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 − 9 =