Stora förändringar på Danske Bank – inför ny lånemodell samt gör flera ränteändringar

Danske Bank har från och med idag samma ränta på sina bolån med ett, två respektive tre års bindningstid. Från den 12 augusti 2019 uppgår bolåneräntan för samtliga dessa tre bindningstider till 1,64 procent. 

Det innebär en sänkning av räntan för bolån med två och tre års bindningstid med 0,21 respektive 0,26 procentenheter samt en höjning för bolån med två års bindningstid med 0,05 procentenheter. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår startsida.

Inför samtidigt ny lånemodell

I samband med ränteändringarna inför Danske Bank även en ny lånemodell. På sin hemsida anger Danske Bank att anledningen till att en ny modell tagits fram är ”att det kan upplevas krångligt med bolån”.

Den nya modellen baseras på varje låntagares belåningsgrad och har fyra olika nivåer med en belåningsgrad: 

  1. under 60 procent
  2. mellan 61 och 74 procent
  3. mellan 75 och 79 procent
  4. och slutligen mellan 80 och 85 procent.

Varje ”nivå” kommer ha sin unika rabatt; med följd att du kommer få en större bolånerabatt – ju lägre belåningsgrad du harEnligt Danske Banks exempel kommer effektiv ränta för ett bolån på 2 miljoner kronor,  med ett eller två års bindningstid, en belåningsgrad understigande 60 procent och 50 års återbetalningstid uppgå till 1,25 procent. Puh! Många krångliga ord där, varför ett besök på vår ordlista kan vara ett måste.

För fullständig information se Danske Banks pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

7 + tio =