Nordea höjer räntan på bolån – för samtliga bindningstider

Nordea höjer bolåneräntan för sina bolån och för samtliga bindningstider med mellan 0,06 och 0,15 procentenheter från och med den 17 januari 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,39% +0,06% 2,45%
1 år 1,75% +0,09% 1,84%
2 år 1,90% +0,09% 1,99%
3 år 1,93% +0,11% 2,04%
5 år 2,14% +0,15% 2,29%

 

Handelsbanken höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid

Handelsbanken höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,25 procentenheter till 2,50 procent från och med den 27 december 2019. Som vi rapporterade om tidigare har även Nordea höjt sin listränta för bolån med samma bindningstid från och med idag.

Bankerna tjänar bra med pengar på sina bolån 

Även utan dagens höjning hade Handelsbanken och Nordea haft en god intjäning på sina bolån. Enligt den senaste tillgängliga statistiken från Finansinspektionen uppgår nämligen bankernas bolånemarginal, eller hur mycket pengar bankerna tjänar på sina bolån, till 1,42 procent. Det finns alltså stora, goda och fortsatta möjligheter att själv förhandla fram en betydligt lägre ränta än bankernas listränta. Lycka till!

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% +0,25% 2,50%
1 år 1,99% oförändrad 1,99%
2 år 1,94% oförändrad 1,94%
3 år 1,73% oförändrad 1,73%
5 år 1,73% oförändrad 1,73%

För fullständig information hänvisar vi till Handelsbankens pressmeddelande.

Nordea höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid – igen

Nordea höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter till 2,29 procent från och med den 27 december 2019. Höjningen kommer exakt en månad efter föregående ändring då Nordea bland annat – och även då – höjde tre månaders räntan med 0,10 procentenheter. Nordeas förklaring till höjningen är även den nästintill en upprepning från föregående höjning eller att ”de korta marknadsräntorna steg inför Riksbankens förväntade höjning av reporäntan, och har fortsatt uppåt vilket gör att vi har fått högre upplåningskostnader.” 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,19% +0,10% 2,29%
1 år 2,09% oförändrad 2,09%
2 år 2,09% oförändrad 2,09%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 1,99% oförändrad 1,99%

 

För fullständig information hänvisar vi till Nordeas pressmeddelande.

Nordea höjer räntan på bolån med kortare bindningstid

Nordea höjer bolåneräntan för bolån med tre månader och två års bindningstid med 0,10 respektive 0,05 procentenheter från och med den 27 november 2019. Enligt Nordeas Bolånechef Michael Skytt beror höjningen på att ”de korta marknadsräntorna har stigit, vilket gör att vi har fått högre upplåningskostnader.”. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,09% +0,10% 2,19%
1 år 2,09% oförändrad 2,09%
2 år 2,09% +0,05% 2,14%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 1,99% oförändrad 1,99%

 

För fullständig information hänvisar vi till Nordeas pressmeddelande.

Nordea sänker räntan på bolån med ett, två och fem års bindningstid

Nordea sänker bolåneräntan för bolån med ett, två respektive fem års bindningstid med 0,10, 0,05 respektive 0,10 procentenheter från och med den 7 oktober 2019. 

Nordeas Bolånechef Michael Skytt skriver i pressmeddelande att ”de långa obligationsräntorna har gått ned och därmed våra upplåningskostnader. Därför sänker vi nu listräntan ytterligare på flera av våra räntor med längre löptider. Vi sänker även räntan på 1 och 2 års löptid då vi även här ser en mindre justering nedåt i upplåningskostnaderna”. SBAB sänkte ju sina bolåneräntor i september tidigare i år med liknande motivering. Varför inte samtliga banker sänkt sina bolåneräntor i och med detta bör ifrågasättas. Än mer med tanke på att bankernas bolånemarginaler var höga redan innan deras upplåningskostnad minskade!

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,09% oförändrad 2,09%
1 år 2,19% -0,10% 2,09%
2 år 2,14% -0,05% 2,09%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 2,09% -0,10% 1,99%

För fullständig information hänvisar vi till Nordeas pressmeddelande.