Nordea sänker bundna boräntor

Nordea sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,05 och 0,10 procentenheter från den 18 december 2023. Listräntan med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,04% -0,05% 4,99%
2 år 4,74% -0,10% 4,64%
3 år 4,54% -0,10% 4,44%
5 år 4,29% -0,10% 4,19%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea sänker flertalet boräntor

Nordea sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med 0,20 procentenheter från den 11 december 2023. Listräntan med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,24% -0,20% 5,04%
2 år 4,94% -0,20% 4,74%
3 år 4,74% -0,20% 4,54%
5 år 4,49% -0,20% 4,29%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea höjer bolåneräntan med fem års bindningstid

Nordea höjer listräntan med fem års bindningstid, med 0,10 procentenheter från den 25 oktober 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,24% oförändrad 5,24%
2 år 4,94% oförändrad 4,94%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,39% +0,10% 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea höjer bolåneräntan

Nordea höjer bolåneräntan, eller listräntan för bolån med tre månaders bindningstid, med 0,25 procentenheter från den 3 oktober 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% +0,25% 5,99%
1 år 5,24% oförändrad 5,24%
2 år 4,94% oförändrad 4,94%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,39% oförändrad 4,39%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea höjer samtliga boräntor

Nordea höjer samtliga boräntor/listräntor med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter från och med den 11 juli 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% +0,25% 5,74%
1 år 5,04% +0,20% 5,24%
2 år 4,74% +0,20% 4,94%
3 år 4,54% +0,20% 4,74%
5 år 4,29% +0,10% 4,39%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea sänker listräntan med tre månaders bindningstid

Nordea sänker listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter från den 16 maj 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,59% -0,10% 5,49%
1 år 5,04% oförändrad 5,04%
2 år 4,74% oförändrad 4,74%
3 år 4,54% oförändrad 4,54%
5 år 4,29% oförändrad 4,29%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea förändrar sina listräntor

Nordea höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid, lämnar listräntan med ett års bindningstid oförändrad och sänker övriga listräntor från den 10 maj 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,45% 5,59%
1 år 5,04% oförändrad 5,04%
2 år 4,84% -0,10% 4,74%
3 år 4,69% -0,15% 4,54%
5 år 4,49% -0,20% 4,29%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea höjer samtliga listräntor

Nordea höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,50 procentenheter från den 14 februari 2023. Efter höjningen är tremånadersräntan över 5 procent. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,64% +0,50% 5,14%
1 år 4,64% +0,40% 5,04%
2 år 4,69% +0,15% 4,84%
3 år 4,59% +0,10% 4,69%
5 år 4,39% +0,10% 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea både höjer och sänker listräntan

Nordea höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter från den 23 januari 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,59% +0,05% 4,64%
1 år 4,64% oförändrad 4,64%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,69% -0,10% 4,59%
5 år 4,59% -0,20% 4,39%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.

Nordea höjer listräntan på bolån med kortare bindningstid

Nordea höjer, liksom Swedbank gjorde den 18 november 2022, listräntan på bolån med kortare bindningstid med upp till 0,30 från den 21 november 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,29% +0,30% 4,59%
1 år 4,49% +0,15% 4,64%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,69% oförändrad 4,69%
5 år 4,59% oförändrad 4,59%

För fullständig information hänvisar vi till Nordea.