Landshypotek både höjer kraftigt och sänker sina listräntor marginellt

Landshypotek sänker listräntan för bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter och höjer listräntan för  övriga bindningstider med mellan 0,30 och 0,50 procentenheter från den 1 september 2022. Eller som Landshypotek väljer att presentera det – ”räntan för lån med 3 månaders bindningstid sänks med 0,10 procentenheter. …  Räntan på längre bindningstider justeras samtidigt något uppåt.”

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,75% -0,10% 2,65%
1 år 3,74% +0,30% 4,04%
2 år 3,99% +0,50% 4,49%
3 år 3,97% +0,55% 4,52%
5 år 4,01% +0,50% 4,51%

För fullständig information hänvisar vi till Landshypotek Banks pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × 3 =