ICA Banken höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid, men varför?

ICA Banken höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med mellan 0,19 och 0,30 procentenheter från och med den 22 augusti 2022.

Har bankernas upplåningskostnad stigit eller sjunkit?

ICA Banken anger ”ändrade marknadsräntor” som skäl, vilket går stick i stäv med SBAB:s sänkning av sina listräntor tidigare idag på grund av bland annat ”minskade upplåningskostnader”. Båda kan rimligtvis inte ha rätt, så en högst relevant fråga är om bankernas upplåningskostnad stigit eller sjunkit.

Frågan blir än mer intressant då SBABs och ICA Bankens senaste ränteförändring gjordes den 25 juli 2022; sedan denna dag har alltså upplåningskostnaden för dessa två banker gått i motsatt riktning, vilket ter sig märkligt.

Felskrivning eller fel procent angiven?

Vidare uppger ICA Banken i sitt pressmeddelande att räntan för bolån med två års bindningstid höjs med 0,25 procentenheter, vilket bör vara felaktigt. Enligt våra uppgifter var ICA Bankens ränta före dagens höjning 4,09 procentenheter, vilket ger en höjning på 0,19 procentenheter.

Vi har försökt att kontakta ICA Banken för att klargöra våra två frågetecken ovan. En uppgift som visade sig vara mindre enkel, men vi fick i alla fall iväg ett mejl till slut. Svar verkar dock kunna dröja då det av enligt ICA Bankens webbplats kan ”ta upp till 10 dagar att få svar”.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,75% +0,30% 3,05%
1 år 3,59% +0,25% 3,84%
2 år 4,09% +0,19% 4,28%
3 år 4,32% oförändrad 4,32%
5 år 4,43% oförändrad 4,43%

För fullständig information hänvisar vi till Ica Bankens pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

15 + 15 =