Även SEB höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid

SEB höjer listräntan för bolån med kortare bindningstid med mellan 0,10 och 0,35 procentenheter från och med den 29 juli 2022. Övriga räntor lämnas oförändrade. Noterbart är att två-årsräntan höjs med 0,10 procentenheter; alltså samma procentsats som SEB sänkte denna ränta den 19 juli 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,24% +0,35% 3,59%
1 år 3,69% +0,30% 3,99%
2 år 4,09% +0,10% 4,19%
3 år 4,19% oförändrad 4,19%
5 år 4,39% oförändrad 4,39%

För fullständig information om ränteförändringarna hänvisar vi till SEB.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

17 − 1 =