Danske Bank höjer räntan för samtliga bolån

Danske Bank höjer bolåneräntan för samtliga bolån med mellan 0,20 och 0,35 procentenheter från och med den 6 maj 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,44% +0,26% 2,70%
1 år 1,98% +0,35% 2,33%
2 år 2,68% +0,25% 2,93%
3 år 2,99% +0,20% 3,19%
5 år 3,26% +0,20% 3,46%

För fullständig information hänvisar vi till Danske Banks pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo + 15 =