SBAB höjer bolåneräntan för samtliga bolån på grund av stigande marknadsräntor

SBAB höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med mellan 0,03 till 0,25 procentenheter från och med den 3 februari 2022. 

Mikael Inglander, tf. VD SBAB skriver i pressmeddelandet att ”nu har vi sett en stigande inflation under relativt lång tid och mot bakgrund av bland annat detta förväntas Riksbanken och andra centralbanker höja sina styrräntor tidigare än vad som förut antagits. Dessutom förväntas Riksbanken och andra centralbanker att trappa ned på andra stimulansåtgärder i form av köp av obligationer. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna stigit kraftigt och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat.”

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% +0,03% 1,67%
1 år 1,49% +0,10% 1,59%
2 år 1,64% +0,10% 1,74%
3 år 1,74% +0,25% 1,99%
5 år 1,99% +0,25% 2,24%

För fullständig information hänvisar vi till SBAB:s pressmeddelande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

11 + sexton =