SBAB sänker bolåneräntan för bolån med fem års löptid

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med fem års löptid enligt nedan per 2019-01-15. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,74% oförändrad 1,74%
1 år 1,74% oförändrad 1,74%
2 år 1,84% oförändrad 1,84%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 2,31% -0,12% 2,19%