Landshypotek Bank förändrar bolåneräntan för flera löptider

Landshypotek Bank höjer, som Nordea, Ålandsbanken, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, SBAB och ICA Banken gjort tidigare, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2019-01-15.

Landshypotek Bank passar samtidigt på att sänka bolåneräntan för bolån med längre löptid.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,49% +0,17% 1,66%
1 år 1,49% +0,20% 1,69%
2 år 1,69% +0,10% 1,79%
3 år 1,99% -0,05% 1,94%
5 år 2,39% -0,20% 2,19%