Swedbank höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens höjning i förra veckan

Swedbank höjer, som SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% +0,20% 2,25%
1 år 2,05% +0,20% 2,25%
2 år 2,05% +0,15% 2,20%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,30% oförändrad 2,30%