Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för flera löptider

Länsförsäkringar höjer, som Swedbank gjorde tidigare idag och SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,03% +0,20% 2,23%
1 år 2,04% +0,15% 2,19%
2 år 2,01% +0,15% 2,16%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,30% oförändrad 2,30%