Swedbank sänker sin treåriga bolåneränta

Swedbank sänker bolåneräntan för treåriga bolån enligt nedan per 2018-06-11. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% oförändrad 2,05%
1 år 2,05% oförändrad 2,05%
2 år 2,05% oförändrad 2,05%
3 år 2,10% -0,15% 1,95%
5 år 2,45% oförändrad 2,45%