Genomsnittsräntor maj 2018

Markant större skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för maj 2018 jämfört med april 2018. För maj 2018 mellan 0,24 till 0,69 procentenheter mot 0,18 till 0,42 procentenheter för april 2018 beroende på bindningstid.

Största skillnaden finns nu för lån med ett års bindningstid där skillnaden mellan bankerna ökat från 0,31 till hela 0,69 procentenheter. För ett lån på 3 000 000 kronor innebär det en minskad räntekostnad med totalt 20 700 kronor före skatteavdrag eller 1 725 kronor per månad.

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på hela 72 000 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.

Bolag3 mån1 år2 år3 år5 år
Landshypotek Bank1,46%1,01%1,29%**
Ålandsbanken1,38%****
Swedbank1,51%1,59%1,57%1,63%2,00%
Skandia1,52%1,56%1,60%1,57%1,94%
SBAB1,41%1,45%1,62%1,90%2,31%
Handelsbanken1,62%1,61%1,57%1,59%1,97%
Nordea1,47%1,70%1,55%1,60%2,01%
ICA Banken1,45%1,40%1,50%1,83%2,41%
Länsförsäkringar1,56%1,51%1,55%1,68%2,15%
Ikano Bank1,46%1,46%1,62%1,88%*
Danske Bank1,47%1,33%1,24%1,58%1,93%
SEB1,44%1,48%1,51%1,61%2,05%
Skillnad lägst/högst0,24%0,69%0,38%0,33%0,48%
Avser bankernas genomsnittsränta för maj 2018. Ikano Bank, Landshypotek Bank samt Ålandsbanken redovisar inte genomsnittsräntan för samtliga bindningstider. Detta har markerats med "'*". SEB siffror inlagda först 2018-06-27 då SEB var sena med sin redovisning för maj 2018.