Länsförsäkringar sänker sin treåriga bolåneränta

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för treåriga bolån enligt nedan per 2018-05-14. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,03% oförändrad 2,03%
1 år 2,04% oförändrad 2,04%
2 år 2,06% oförändrad 2,06%
3 år 2,10% -0,06% 1,95%
5 år 2,45% oförändrad 2,45%