Genomsnittsräntor april 2018

Bankernas bolåneräntor närmar sig varandra då vi kan se mindre skillnader mellan bankernas genomsnittsräntor för april 2018 jämfört med mars 2018. För april 2018 mellan 0,18 till 0,42 procentenheter mot 0,13 till 0,49 procentenheter för mars 2018 beroende på bindningstid. Största skillnaden mellan bankernas räntor finns för de två-åriga bostadslånen.

För ett lån på 3 000 000 kronor med en bindningstid på fem år innebär ”rätt bank” en besparing på hela 61 500 kronor före skatteavdrag under bindningstiden. Pengar som du säkert kan ha betydligt roligare för.

Bolag3 mån1 år2 år3 år5 år
Swedbank1,52%1,62%1,60%1,65%2,03%
Skandia1,52%1,59%1,59%1,58%2,02%
SBAB1,44%1,49%1,62%1,89%2,38%
Handelsbanken1,62%1,58%1,59%1,58%1,97%
Nordea1,51%1,58%1,58%1,58%2,04%
ICA Banken1,48%1,39%1,57%1,80%2,29%
Länsförsäkringar1,58%1,70%1,71%1,86%2,19%
Ikano Bank1,50%1,50%1,63%1,96%2,26%
Danske Bank1,45%1,64%1,29%1,60%2,00%
SEB1,48%1,52%1,55%1,64%2,05%
Skillnad lägst/högst0,18%0,31%0,42%0,38%0,41%
Avser bankernas genomsnittsränta för april 2018. Genomsnittsräntan visas inte för Landshypotek Bank eller Ålandsbanken eftersom de inte redovisar statistik för samtliga bindningstider.