Fortsatt låga boräntor att vänta ett tag till framöver

Riksbanken meddelar idag att de låter reporäntan vara oförändrad på -0,25 procent; och att en höjning förväntas ske först mot slutet av året eller i början av nästa år. Samtidigt menar Riksbanken att ”låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär [dock] att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos”.

Glädjande för dig som har bolån

Beskedet är glädjande för dig som har bolån. Inte bara för att de låga bolåneräntorna kommer leva vidare en tid framöver. Utan också för att boräntan förväntas höjas i saktare takt.

Riksbankens huvudvärk

Riksbankens huvudvärk är hushållens höga skulder. Storleken på bolånen gör att hushållen är väldigt känsliga för räntehöjningar eller arbetslöshet. Och kanske kan huvudvärken bli långvarig. Orostecknen är i alla fall flera. En dämpande global konjunktur; och därmed också en svensk ekonomi som nu går in i en lugnare fas. Och detta tillsammans med en osäkerhet kring konjunkturutvecklingen. Det talar i alla fall för just det – att Riksbankens huvudvärk åtminstone kommer att bestå och snarare förvärras än förbättras.

För mer information

För mer information hänvisar vi till Riksbankens pressmeddelande