Länsförsäkringar sänker samtliga boräntor

Länsförsäkringar sänker samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 5 januari 2024; väldigt nära sin senaste sänkning den 14 december 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% -0,05% 5,94%
1 år 5,04% -0,10% 4,94%
2 år 4,74% -0,10% 4,64%
3 år 4,60% -0,20% 4,40%
5 år 4,34% -0,15% 4,19%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar sänker flertalet boräntor

Länsförsäkringar sänker listräntan på bolån med längre bindningstid med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter från och med den 14 december 2023. Listräntan för bolån med tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,19% -0,15% 5,04%
2 år 4,94% -0,20% 4,74%
3 år 4,80% -0,20% 4,60%
5 år 4,54% -0,20% 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan med två års bindningstid

Länsförsäkringar sänker listräntan på bolån med två års bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 27 november 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 5,04% -0,10% 4,94%
3 år 4,80% oförändrad 4,80%
5 år 4,44% oförändrad 4,54%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan med fem års bindningstid

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med fem års bindningstid med 0,10 procentenheter från och med den 27 oktober 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,99% oförändrad 5,99%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 5,04% oförändrad 5,04%
3 år 4,80% oförändrad 4,80%
5 år 4,44% +0,10% 4,54%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,25 procentenheter från och med den 28 september 2023. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% +0,25% 5,99%
1 år 5,19% oförändrad 5,19%
2 år 5,04% oförändrad 5,04%
3 år 4,80% oförändrad 4,80%
5 år 4,44% oförändrad 4,44%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer bolåneräntor med längre bindningstid

Länsförsäkringar höjer bolåneräntor med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,26 procentenheter från och med den 14 juli 2023. Listräntan för tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% oförändrad 5,74%
1 år 4,99% +0,20% 5,19%
2 år 4,89% +0,15% 5,04%
3 år 4,54% +0,26% 4,80%
5 år 4,34% +0,10% 4,44%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer vissa bolåneräntor

Länsförsäkringar höjer vissa bolåneräntor med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från och med den 28 juni 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% +0,25% 5,74%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,74% +0,15% 4,89%
3 år 4,54% oförändrad 4,54%
5 år 4,34% oförändrad 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar förändrar sina listräntor

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,35 procentenheter, lämnar ett års räntan oförändrad och sänker övriga listräntor med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från och med den 16 maj 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,35% 5,49%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,84% -0,10% 4,74%
3 år 4,69% -0,15% 4,54%
5 år 4,44% -0,10% 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer samtliga listräntor

Länsförsäkringar höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter från och med den 21 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,74% +0,40% 5,14%
1 år 4,59% +0,40% 4,99%
2 år 4,69% +0,15% 4,84%
3 år 4,59% +0,10% 4,69%
5 år 4,34% +0,10% 4,44%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar justerar vissa listräntor

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med ett års bindningstid med 0,20 procentenheter från och med den 26 januari 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bidningstid med 0,15 procentenheter. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,74% oförändrad 4,74%
1 år 4,39% +0,20% 4,59%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,59% oförändrad 4,59%
5 år 4,49% -0,15% 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.