Länsförsäkringar Bank-arkiv - bolåneräntor.se

Länsförsäkringar höjer bolåneräntor med längre bindningstid

Länsförsäkringar höjer bolåneräntor med längre bindningstid med mellan 0,10 och 0,26 procentenheter från och med den 14 juli 2023. Listräntan för tre månaders bindningstid lämnas oförändrad.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,74% oförändrad 5,74%
1 år 4,99% +0,20% 5,19%
2 år 4,89% +0,15% 5,04%
3 år 4,54% +0,26% 4,80%
5 år 4,34% +0,10% 4,44%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer vissa bolåneräntor

Länsförsäkringar höjer vissa bolåneräntor med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter från och med den 28 juni 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,49% +0,25% 5,74%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,74% +0,15% 4,89%
3 år 4,54% oförändrad 4,54%
5 år 4,34% oförändrad 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar förändrar sina listräntor

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,35 procentenheter, lämnar ett års räntan oförändrad och sänker övriga listräntor med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter från och med den 16 maj 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 5,14% +0,35% 5,49%
1 år 4,99% oförändrad 4,99%
2 år 4,84% -0,10% 4,74%
3 år 4,69% -0,15% 4,54%
5 år 4,44% -0,10% 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer samtliga listräntor

Länsförsäkringar höjer listräntan på samtliga bolån med mellan 0,10 och 0,40 procentenheter från och med den 21 februari 2023.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,74% +0,40% 5,14%
1 år 4,59% +0,40% 4,99%
2 år 4,69% +0,15% 4,84%
3 år 4,59% +0,10% 4,69%
5 år 4,34% +0,10% 4,44%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar justerar vissa listräntor

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med ett års bindningstid med 0,20 procentenheter från och med den 26 januari 2023 och sänker samtidigt listräntan på bolån med fem års bidningstid med 0,15 procentenheter. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,74% oförändrad 4,74%
1 år 4,39% +0,20% 4,59%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,59% oförändrad 4,59%
5 år 4,49% -0,15% 4,34%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar sänker listräntan på bolån med tre års bindningstid

Länsförsäkringar sänker listräntan på bolån med tre års bindningstid med 0,15 procentenheter från och med den 16 december 2022. Övriga listräntor lämnas oförändrade.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,74% oförändrad 4,74%
1 år 4,39% oförändrad 4,39%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,74% -0,15% 4,59%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid

Länsförsäkringar höjer listräntan på bolån med tre månaders bindningstid med 0,45 procentenheter från och med den 30 november 2022. Det är tionde gången Länsförsäkringar förändrar sina boräntor i år.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 4,29% +0,45% 4,74%
1 år 4,39% oförändrad 4,39%
2 år 4,69% oförändrad 4,69%
3 år 4,74% oförändrad 4,74%
5 år 4,49% oförändrad 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer samtliga listräntor

Länsförsäkringar höjer samtliga listräntor med mellan 0,10 och 0,70 procentenheter från den 27 september 2022.  Det är nionde gången Länsförsäkringar förändrar sina boräntor i år.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,59% +0,70% 4,29%
1 år 4,19% +0,20% 4,39%
2 år 4,39% +0,30% 4,69%
3 år 4,44% +0,30% 4,74%
5 år 4,39% +0,10% 4,49%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer samtliga listräntor

Länsförsäkringar höjer samtliga listräntor med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter från och med den 12 september 2022.  Det är åttonde gången Länsförsäkringar förändrar sina boräntor i år.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,54% +0,05% 3,59%
1 år 3,99% +0,20% 4,19%
2 år 4,29% +0,10% 4,39%
3 år 4,29% +0,15% 4,44%
5 år 4,24% +0,15% 4,39%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer ett flertal listräntor

Länsförsäkringar förändrar sina bolåneräntor för sjunde gången i år när de höjer ett flertal listräntor med upp till 0,50 procentenheter från och med den 27 juli 2022.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 3,04% +0,50% 3,54%
1 år 3,59% +0,40% 3,99%
2 år 4,09% +0,20% 4,29%
3 år 4,19% +0,10% 4,29%
5 år 4,24% oförändrad 4,24%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.