Länsförsäkringar höjer räntan på bolån – igen!

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för sina bolån med två, tre och fem års bindningstid med mellan 0,05 och 020 procentenheter från och med den 20 januari 2022. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Det var inte länge sedan Länsförsäkringar höjde bolåneräntan för samtliga bolån. Närmare bestämd den den 30 december 2021 och då med 0,05 procentenheter. Det kan du läsa mer om här.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,39% oförändrad 2,39%
1 år 1,84% oförändrad 1,84%
2 år 1,84% +0,05% 1,89%
3 år 1,84% +0,15% 1,99%
5 år 2,04% +0,20% 2,24%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer räntan på samtliga bolån

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för samtliga sina bolån med 0,05 procentenheter från och med den 30 december 2021.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,34% +0,05% 2,39%
1 år 1,79% +0,05% 1,84%
2 år 1,79% +0,05% 1,84%
3 år 1,79% +0,05% 1,84%
5 år 1,99% +0,05% 2,04%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid

Länsförsäkringar höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders löptid med 0,22 procentenheter till 2,45 procent från och med den 30 december 2019 på grund av ”förändrade marknadsräntor”. Även Nordea och Handelsbanken har idag höjt sin listränta för bolån med samma bindningstid, vilket vi rapporterat om tidigare.

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,23% +0,22% 2,45%
1 år 2,09% oförändrad 2,09%
2 år 1,91% oförändrad 1,91%
3 år 1,75% oförändrad 1,75%
5 år 1,85% oförändrad 1,85%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.

Länsförsäkringar sänker räntan på bolån med längre bindningstid

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för bolån med ett, två, tre och fem års löptid med mellan 0,10 till 0,25 procentenheter från och med den 15 oktober 2019. 

Ett flertal aktörer har nu sänkt sina boräntor denna månad

Som vi tidigare rapporterat om har även Handelsbanken, Swedbank, Danske Bank, SBAB, och Nordea sänkt sina bolåneräntor för bolån med längre bindningstider under oktober månad. Länsförsäkringar anger inget skäl för sänkningen i sitt pressmeddelande, men vår utgångspunkt är att det liksom övriga banker beror på lägre finansieringskostnader. 

En sammanställning över tidigare och ny ränta samt vilka ändringar som skett illustreras nedan. För en fullständig bild över samtliga bankers aktuella listräntor hänvisar vi dig till vår förstasida.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,23% oförändrad 2,23%
1 år 2,19% -0,10% 2,09%
2 år 2,16% -0,25% 1,91%
3 år 1,95% -0,20% 1,75%
5 år 2,10% -0,25% 1,85%

För fullständig information hänvisar vi till Länsförsäkringars pressmeddelande.