Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid

Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid enligt nedan per 2019-07-11. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,00% oförändrad 2,00%
1 år 2,00% oförändrad 2,00%
2 år 2,05% -0,05% 2,00%
3 år 2,09% -0,09% 2,00%
5 år 2,49% oförändrad 2,49%