Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med tre respektive fem års bindningstid

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2019-07-09. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% oförändrad 2,25%
1 år 2,25% oförändrad 2,25%
2 år 2,20% oförändrad 2,20%
3 år 1,90% -0,12% 1,78%
5 år 2,00% -0,12% 1,88%